Z epoki węgla do epoki magazynów energii

Eaton

Louis Shaffer, lider segmentu Distributed Energy w obszarze EMEA w firmie Eaton, rozważa przejście z energii wytwarzanej z węgla na energię ze źródeł odnawialnych oraz dostrzega potencjał rynku mikrosieci energetycznych w Wielkiej Brytanii.

Według statystyk wykorzystanie węgla w Wielkiej Brytanii spadło o 52% w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015, głównie z powodu niskich cen gazu, wyższych cen węgla na rynku krajowym oraz szybko rozwijającego się i coraz bardziej stabilnego rynku energii odnawialnej. W rezultacie niedawno opublikowane dane pokazały, że poziom emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii spadł do poziomu bardzo rzadko spotykanego od czasów epoki wiktoriańskiej.

Chociaż spadek ten – największy w historii – został częściowo zrekompensowany wzrostem emisji z ropy naftowej i gazu, jest oczywiste, że spadające ceny energii ze źródeł odnawialnych mają rzeczywisty wpływ na rynek w Wielkiej Brytanii. Przy planowanym wycofaniu węgla i podatku węglowego podjęto ważne kroki w celu przyspieszenia gospodarki niskoemisyjnej.

Jeśli jednak przyszłość brytyjskiej energii ma zależeć od jej odnawialnych źródeł, jej efektywne magazynowanie będzie kluczowe dla lepszego połączenia tych źródeł energii z siecią energetyczną. Magazynowanie energii będzie również kluczem do uelastycznienia krajowej infrastruktury energetycznej, a co ważniejsze – umożliwienia coraz większego wykorzystania czystych źródeł energii.

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
Energia odnawialna przez długi czas spotykała się ze sceptycznym podejściem. Niektórzy decydenci twierdzą, że odnawialne źródła energii są zawodne, co powoduje niestabilną sytuację tego rynku przy szybkich zmianach strategii. Jednak wciąż malejący koszt energii ze źródeł odnawialnych w miarę postępu technologicznego przyczynił się do rozwoju rynku brytyjskiego, choć wolniejszego, niż jest to konieczne do osiągnięcia podjętych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii.

Jednym z głównych argumentów przeciwko energii odnawialnej jest to, że nie wytwarza ona stałej mocy podstawowej, tak jak paliwa kopalne. Często branym pod uwagę czynnikiem jest to, że wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie świeci nocą. Oczywiście jest to prawda, jednak należy pamiętać, że jesteśmy w trakcie przechodzenia na „czystszą przyszłość” – taka zmiana nie jest możliwa w jeden dzień. Zajmie to trochę czasu, lecz nadejdzie moment, w którym będziemy korzystać już tylko ze źródeł czystej energii odnawialnej.

Zmiana ta jest przyspieszana przez spadek kosztów magazynowania energii w akumulatorach, co pomaga zoptymalizować wykorzystanie nieciągłej energii odnawialnej w sieci, a tym samym umożliwia zasilanie czystą energią odnawialną przy jednoczesnym coraz mniejszym uzależnieniu od paliw kopalnych.

Gdy odnawialne źródła generują większą ilość energii, niż wynosi aktualne zapotrzebowanie przedsiębiorstw lub domów, jej nadmiar może być bezpiecznie magazynowany. Energię tę można wykorzystać w okresach szczytowego zapotrzebowania, co oznacza brak konieczności jej konwencjonalnego wytwarzania przy użyciu paliw kopalnych. Zmniejsza to emisję dwutlenku węgla wynikającą z generacji energii. Co więcej, energia ta może znajdować się w dowolnym miejscu w sieci lub w domach prywatnych konsumentów, dzięki czemu przedsiębiorstwa i domy włączą się w wyeliminowanie szkodliwych emisji i zyskają oszczędności.

Stworzenie bardziej niezawodnej sieci z wykorzystaniem „ekonomii pozalicznikowej”
Kolejnym ciekawym zastosowaniem magazynowania energii są mikrosieci, pozwalające efektywnie i ekonomicznie planować lokalne generowanie i dystrybucję energii przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności. Wdrożenie lokalnego, rozproszonego wytwarzania i magazynowania energii może być zaprojektowane tak, aby w razie potrzeby fragmenty sieci i krytyczne obiekty mogły działać niezależnie od większej sieci krajowej, pomagając zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych przerw w dostawie energii. Systemy magazynowania energii wchodzące w skład tych mikrosieci – zarówno dużych, jak i małych – pozwalają na świadczenie dodatkowych usług w sieci, zwiększając wydajność i ograniczając wykorzystanie węgla w produkcji energii.

Magazynowanie energii daje firmom i konsumentom możliwość optymalizacji kosztów, a jednocześnie oferuje elastyczność. Zaawansowane agregatory pracują już w firmach, aby kształcić i informować je o dodatkowym źródle przychodu, a jednocześnie wspierają je w przejściu na bardziej inteligentną i przyjazną dla środowiska sieć energetyczną.

Możliwości inwestycyjne
Liczba inwestycji w magazynowanie energii musi wciąż wzrastać, aby odnawialne źródła energii mogły całkowicie wypełnić miejsce pozostawione przez spadek wykorzystania węgla. Spadająca cena technologii magazynowania energii daje coraz większą rentowność i atrakcyjne warunki inwestowania, jednak wiele brytyjskich firm wciąż nie jest świadomych potencjału tych rozwiązań.

Technologia magazynowania energii może być trudna do zrozumienia z punktu widzenia komercyjnego, z perspektywy sposobu, w jaki można wygenerować oszczędności w określonej lokalizacji. Jednak możliwość sprzedaży nadwyżki energii z sieci za pośrednictwem usług dodatkowych otwiera nowe źródła przychodów, które pomagają zrównoważyć koszty energii elektrycznej i zdecydowanie wzmocnić zakres wykorzystania systemów magazynowania energii. Dostosowanie brytyjskich regulacji w celu usunięcia zbędnych przeszkód wejścia na rynek usług dodatkowych ułatwi zastosowanie takiego rozwiązania i wesprze rozwój zdrowej sieci energetycznej.

Przejście na „czystszą przyszłość” już się odbywa, ponieważ Wielka Brytania wycofuje się ze stosowania węgla w przemyśle energetycznym i przechodzi na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Magazynowanie energii przyspieszy ten trend i pomoże zapewnić czystą, stabilną i opłacalną dostawę energii elektrycznej dla Wielkiej Brytanii.

Źródło: Eaton

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę