Będą większe odpisy w ramach Ulgi B+R

Michael Bührke_pixelio.de
Reklama
Reklama

Projekt nowej ustawy zgłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada daleko idące uatrakcyjnienie warunków korzystania z funkcjonującej od 1 stycznia 2016 r. ulgi badawczo-rozwojowej.

Podwyższenie dotychczasowych limitów odliczeń

Zgłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej przewiduje m.in. podwyższenie dotychczasowych limitów odliczeń w podatkach dochodowych z 50% i 30% (zależnie od kategorii kosztu kwalifikowanego i wielkości podatnika) do 100% wysokości kosztów kwalifikowanych, niezależnie od ich kategorii oraz wielkości danego podatnika (co dotychczas różnicowało wysokość dopuszczalnych limitów odpisu). Oznacza to, że wszyscy podatnicy korzystający z ulgi B+R będą mogli poczynając od 2018 r. zaoszczędzić w podatku dochodowym 19 zł na każde 100 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Reklama

Rozszerzenie zakresu Ulgi B+R

Zgodnie z obecnymi zasadami podatnicy mogą odliczyć w ramach Ulgi B+R jedynie koszty pracownicze ponoszone w związku z zatrudnieniem osób na umowę o prace. Natomiast projekt ustawy przewiduje, że prawo do odliczenia obejmie również koszty osób zatrudnionych przez podatników dla celów działalności B+R na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

Nowe przepisy doprecyzowują również, że z Ulgi B+R będą mogli skorzystać także podatnicy, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem.

Reklama

Wyjątkowe korzyści dla Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR)

Projekt ustawy zakłada specjalne traktowanie dla podmiotów posiadających status CBR. Według proponowanych zapisów CBR będzie mogło odliczać w Uldze B+R 150% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których będzie mogło zaliczyć amortyzację budynków i budowli, a także nabyte ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne od podmiotów innych niż jednostki naukowe (czego nie mogą robić pozostałe podmioty).

10 maja br. projekt ustawy został zgłoszony przez rząd do konsultacji publicznych. Zgodnie z założeniami Ministerstwa, zmiany w zakresie funkcjonowania Ulgi B+R mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: PWC

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama