Ciągłość produkcji priorytetem nie tylko w obróbce cieplnej

Ciągłość produkcji priorytetem nie tylko w obróbce cieplnej Seco/Warwick

Ciągłości produkcji jest priorytetem każdej firmy produkcyjnej. Tego faktu nikomu nie trzeba wyjaśniać ani potwierdzać. Każdemu użytkownikowi pieca przemysłowego zależy na ograniczeniu ryzyka awarii do minimum, a podniesieniu do maksimum pewności efektywnej pracy urządzeń.

Zapewnienie dostępności pieca przemysłowego jest krytycznym czynnikiem sukcesu, wpływa bowiem bezpośrednio na wydajność produkcyjną oraz koszty z tym związane. Przez lata działania związane z utrzymaniem ruchu ewoluowały od modelu reakcyjnego, przez model planowania, do modelu predykcyjnego, w którym na bazie znanych symptomów można przeciwdziałać potencjalnym awariom jeszcze przed ich wystąpieniem.

Powiązane firmy

Serwis dla pieców przemysłowych podzielony jest przez SECO/WARWICK na dwie zasadnicze grupy: tradycyjne usługi utrzymania, do których zaliczają się konserwacja reakcyjna i zapobiegawcza, oraz usługi związane z możliwościami Przemysłu 4.0, a w nich konserwacja proaktywna i predykcyjna.

        ◦ Konserwacja reakcyjna (Reactive Maintenance)

Konserwacja reakcyjna opiera się na strategii, w której naprawę części lub całego pieca dokonuje się dopiero wtedy, kiedy ta część lub urządzenie ulegnie awarii. Jest to strategia atrakcyjna biznesowo, ponieważ daje szansę na maksymalne wykorzystanie urządzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest ona jednak korzystna tylko do chwili, kiedy nie nastąpi awaria. Koszt naprawy, już po wystąpieniu awarii, może przekroczyć zyski z produkcji. Co więcej, doprowadzenie do stanu, kiedy dany podzespół ulega awarii (przez zwiększone wibracje, przegrzanie, pęknięcie, itp.) może dodatkowo uszkodzić inne elementy całego urządzenia, zwiększając czas wymagany na naprawę jak i sumaryczny koszt z tym związany.

Stosowanie konserwacji reakcyjnej może prowadzić to tego, że firmy będą naprawiać skutki awarii, często nie rozumiejąc rzeczywistych powodów ich powstania.
Są jednak elementy, dla których konserwacja reakcyjna jest uzasadniona.  Dotyczy to części nie mających wpływu na ciągłość produkcji, np. oświetlenie hali.

        ◦ Konserwacja zapobiegawcza (Preventive Maintenance)

Konserwacja zapobiegawcza, nazywana również konserwacją planowaną (Planned Maintenace), składa się z zadań i przeglądów, które są wykonywane w czasie, gdy urządzenie jest w normalnym użyciu. Głównym zadaniem takiej konserwacji jest utrzymanie maszyn w ruchu oraz zapobieganie niespodziewanym awariom i zatrzymaniom. Piec przemysłowy wyłączany jest z ruchu jedynie do większych przeglądów zgodnie z wcześniej przyjętym planem, podczas których wykonuje się zdefiniowane prace konserwacyjne i wymiany części.

Celem konserwacji zapobiegawczej jest przedłużenie czasu życia urządzeń, utrzymanie lub zwiększenie założonych zdolności produkcyjnych oraz zmniejszenie kosztów napraw. Konserwacja zapobiegawcza bazuje na teoretycznych czasach (bądź cyklach) życia elementów i podzespołów. Nie odnosi się do ich rzeczywistego stanu. Oznacza to, że są one wymieniane niezależnie od stopnia ich zużycia, a firma musi je przechowywać w magazynie.

        ◦ Konserwacja proaktywna (Proactive Maintenance)

Konserwacja proaktywna, zwana również konserwacją na podstawie stanu urządzenia (Condition Based Maintenance (CBM)) jest podejściem opartym o dane określające kondycję techniczną. Prace związane z utrzymaniem ruchu zależne są od rzeczywistych warunków w jakich znajduje się piec. Urządzenie jest monitorowane pod kątem wahań wydajności, zakłócenia pracy lub zużycia poszczególnych podzespołów. Konserwacja proaktywna uważana jest za bardziej dokładną niż konserwacja zapobiegawcza. CBM zawiera w sobie analizę pierwotnych przyczyn awarii oraz pomiar aktualnych wskaźników mających potencjalny wpływ na pracę całego urządzenia, nie tylko krytycznych pod względem dostępności, ale również tych związanych z wydajnością.

        ◦ Konserwacja predykcyjna (Predictive Maintenance)

Konserwacja predykcyjna, dzięki zaawansowanym technologiom, łączy dane historyczne, dane z systemów klasy CMMS oraz dane z czujników zainstalowanych na piecu, aby przewidzieć i przeciwdziałać możliwości pojawienia się awarii. PdM pracuje bezpośrednio na będącym w ruchu urządzeniu, mierząc szereg parametrów i analizując ich wartości w algorytmach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Ten zbiór danych aktualnych i historycznych pozwala przewidzieć, kiedy dany podzespół mógłby zostać uszkodzony, pozwalając służbom utrzymania ruchu na zaplanowanie i podjęcie wymaganych działań przed wystąpieniem tej awarii.

W przeciwieństwie do konserwacji reakcyjnej (w której element uległ uszkodzeniu) lub konserwacji zapobiegawczej (w której element został wymieniony, mimo tego że mógłby pracować jeszcze przez długi czas) lub konserwacji proaktywnej (w której element został zdiagnozowany jako wymagający wymiany) konserwacja predykcyjna przewiduje z wyprzedzeniem stany poszczególnych części i podzespołów, pomagając firmom optymalizować strategie utrzymania ruchu do działań, które są rzeczywiście potrzebne. 

Światowe trendy oraz obecna sytuacja jednoznacznie wskazują, że w świetle zmian wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej predykcyjne utrzymanie ruchu stanie się w standardem. Firmom pozostaje podjęcie decyzji, kiedy oraz w jaki sposób się z tym zagadnieniem zmierzą oraz kogo wybiorą na dostawcę usług serwisowych. Tu kryterium wyboru winna być kompleksowość i profesjonalizm dostawcy. Potencjalnych oferentów należy sprawdzić pod kątem ich możliwości w zakresie:
    • Dostarczenia zautomatyzowanych procesów utrzymania ruchu
    • Możliwość udzielenia wsparcia konstrukcyjnego i technologicznego przy remontach, modernizacjach i relokacjach
    • Przeprowadzenia inspekcji prewencyjnych oraz wynikających z nich działań zapobiegawczych
    • Oferowania zaawansowane narzędzi z zakresu opomiarowania i raportowania

Źródło: SECO/WARWICK

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę