Czynniki wpływające na automatyzację magazynów oraz wyzwania rekrutacyjne

Czynniki wpływające na automatyzację magazynów Zebra Technologies

Firma Zebra Technologies Corporation prezentuje nowy raport pt. „Automatyzacja, rozszerzenie i planowanie pracy". Dane ujawniają kluczowe wyzwania skłaniające liderów branży magazynowej do automatyzacji i innych inwestycji technologicznych oraz identyfikowania sposobów, w jaki mogą one wpłynąć na postrzeganie branży.

71% liderów branży magazynowania w Europie oraz 73% na świecie oświadczyło, że potrzebuje automatyzacji w celu ograniczenia błędów, a 60% (65% na świecie) podało jako przyczynę potrzebę skuteczniejszej realizacji umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług. Uzupełnienie niedoborów siły roboczej było głównym czynnikiem dla 75% ankietowanych w Europie i 68% na świecie.

Przyciąganie wykwalifikowanych pracowników (49% w Europie, 55% na świecie), czas szkolenia w celu osiągnięcia pełnej produktywności (51% w Europie, 54% na świecie), absencja (36% w Europie, 33% na świecie) i utrata siły roboczej na rzecz konkurencji (26% w Europie, 30% na świecie) były wymieniane jako główne problemy kadrowe. 

Problemy pracownicze, z którymi boryka się branża magazynowa, nie znikną – powiedział Andre Luecht, Global Transportation and Logistics Lead, Zebra Technologies. Istnieje szereg wyzwań, na które liderzy branży magazynowej nie mają wpływu. Zaliczają się do nich utrzymująca się pamięć o utracie pracy i niepewności doświadczanej podczas pandemii, starzejące się społeczeństwo i pogarszająca się demografia, oraz różnice pokoleniowe, jeśli chodzi o preferencje dotyczące pracy i kariery.

Jednakże, liderzy branży magazynowej mogą poradzić sobie z niektórymi wyzwaniami, takimi jak pozyskiwanie, szkolenie i zatrzymywanie pracowników oraz wsparcie w zwiększeniu wydajności.

Pracę w branży magazynowej powszechnie postrzega się jako zajęcie wymagające sprawności manualnej i szybkości, a jednocześnie obarczone ciągle rosnącymi wymaganiami co do tempa jej wykonywania. Wiąże się to z potrzebą spełnienia oczekiwań konsumentów w zakresie dostępności, szybkości i wyboru dostaw czy zwrotów – powiedział Luecht. – 83% pracowników magazynów w Europie (86% globalnie) twierdzi, że wprowadzenie technologii pomogłoby przyciągnąć i zatrzymać personel, a 80% zatrudnionych w Europie (83% globalnie) mówi, że czuliby się bardziej docenieni przez pracodawcę, gdyby zostali wyposażeni w narzędzia technologiczne i automatyzację pomagającą im w pracy.

Liderzy branży magazynowej również to rozumieją, a 86% w Europie (88% na świecie) uważa, że wdrożenie rozwiązań technologicznych może pomóc w przyciągnięciu i utrzymaniu potrzebnych pracowników. 54% europejskich decydentów (56% na świecie) stwierdziło również, że ograniczenie niepotrzebnych zadań i dbanie o dobrostan personelu (55% w Europie, 54% na świecie) to jedne z kluczowych kwestii podnoszonych przez liderów branży.

Wyzwanie polega na dopasowaniu rodzaju i poziomu technologii oraz zakresu automatyzacji do potrzeb biznesowych i dostępności siły roboczej, mieszcząc się przy tym w budżecie i zapewniając zgodność z dotychczasowymi systemami oraz oferując odpowiednie wsparcie i szkolenia.

Z raportu wynika, że do 2028 roku, wyposażenie większości pracowników w urządzenia mobilne (22% w Europie, 24% na świecie) oraz współpraca pracowników z urządzeniami z pewną automatyzacją (21% w Europie, 24% na świecie) będą dwoma głównymi scenariuszami, do realizacji których dążą liderzy branży – powiedział Luecht, kreśląc obraz przyszłości, w której automatyzacja bardziej wesprze pracowników.

Tylko 17% firm w Europie (16% na świecie) pracuje nad częściową automatyzacją obiektów bez udziału pracowników w określonych przepływach pracy do 2028 r., a zaledwie 8% (7% na świecie) chce pełnej automatyzacji zakładów bez udziału pracowników w całym obiekcie.

Myślę, że pomimo konieczności ograniczania błędów, realizacji umów o poziomie świadczenia usług i pojawiających się wyzwań pracowniczych, dane mówią nam, że jesteśmy daleko od branży magazynowego działającej w trybie bezobsługowym – powiedział Luecht. – Istnieje pilna potrzeba inwestowania we właściwy rodzaj technologii i automatyzacji dla obecnej i potencjalnej siły roboczej. Po dokonaniu tych inwestycji, należy je szeroko komunikować, aby transformacja operacyjna i transformacja siły roboczej kształtowały sposób postrzegania branży przez obecnych pracowników i kandydatów.

Kluczowe wnioski: 

  • Raport firmy Zebra ujawnia główne czynniki wpływające na postępującą automatyzację magazynów oraz kluczowe problemy związane z rekrutacją i retencją pracowników. 
  • Pracownicy magazynów i decydenci postrzegają technologię i automatyzację jako rozwiązanie niektórych najbardziej palących problemów w branży. 
  • Po dokonaniu inwestycji w technologię i automatyzację, należy o nich szeroko informować, aby zmienić sposób postrzegania miejsc pracy i branży.

Źróło: Zebra Technologies

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę