Dane GUS potwierdzają ożywienie w przemyśle. Wyniki lepsze niż prognozy

GUS potwierdza ożywienie w przemyśle w marcu Toyota Motor Manufacturing Poland

Mając nawet na uwadze niską bazę (marzec 2020), wyniki produkcji przemysłowej uzyskanej w marcu br. są zaskakująco dobro, co może świadczyć o tym, że przemysł uodpornił się już na działanie koronawirusa.

Jak możemy przeczytać w komunikacie GUS, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 18,9% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana przemysła wzrosła o 18,6%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 15,7% niż przed rokiem i o 2,3% wyższa niż w lutym br.

W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,9 % wyższa w porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku, kiedy to zanotowano wzrost o 0,9%.

Analitycy prognozują, że jeszcze wyższy, sięgający nawet 40%, powinien być wzrost produkcji przemysłowej w kwietniu. Tak dobry wynik będzie następstwem wstrzymania przed rokiem produkcji w wielu branżach w wyniku m.in. załamania łańcucha dostaw czy ograniczonej dostępności surowców.

Wzrosty w większości działów przemysłu

Według opublikowanych danych wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Najwyższe wzrosty odnotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 57,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (54,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (51,1%), mebli (35,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (31,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (28,3%), wyrobów z metali (20,3%), maszyn i urządzeń (16,3%) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (16,1%).

Największe spadki produkcji sprzedanej przemysłu wystąpiły w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 17,1%, wyrobów farmaceutycznych – o 16,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 11,1%.

Natomiast w porównaniu z lutym wzrost produkcji sprzedanej w marcu br. odnotowano w 32 działach przemysłu: m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 45,6%, napojów – o 40,0%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 25,0%, metali – o 23,9%, maszyn i urządzeń – o 23,8%, artykułów spożywczych – o 22,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 21,8%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – po 19,8%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 18,0%.

Źródło: GUS

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę