Dobra koniunktura w przemyśle przekłada się na dynamikę rynku maszyn i urządzeń

PKO Leasing

Polska gospodarka mocno wystartowała w pierwszym kwartale. Z danych GUS wynika, że inwestycje wzrosły o 8,1%, konsumpcja prywatna o 4,8%, popyt krajowy zaś o 6,8%,. Prognozy na kolejny okres delikatnie studzą optymizm przedsiębiorców, ale o zadyszce nie może być mowy. Popyt rośnie, produkcja również, a to napędza inwestycje.

Dobra koniunktura, która utrzymuje się od 2017 r., przekłada się na całą branżę leasingową. Po pięciu miesiącach 2018 rynek leasingu osiągnął dynamikę wzrostu na poziomie 20% r/r. W segmencie maszyn i urządzeń sfinansował transakcje o łącznej wartości 7,7 mld zł, przy ponad 19-proc. dynamice. Najnowsze dane pokazują, że PKO Leasing w tym segmencie wysuwa się na pozycję lidera, osiągając dynamikę na poziomie 29% (r/r)

PKB, 500+ i fundusze unijne
Na wzrost rynku ma wpływ wiele czynników. Dobry stan gospodarki zachodnioeuropejskiej oraz amerykańskiej napędza koniunkturę, także na polskim rynku. Według prognoz polskie PKB powinno urosnąć w 2018 r. o ok. 4%. Wszystkie te czynniki wpłynęły na to, że popyt na maszyny budowlane jest najwyższy od czasu globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2008.

Zakładamy, że prognozy dla rynku maszyn i urządzeń będą bardzo korzystne. PKO Leasing odnotował największą dynamikę w 4 branżach: budowlanej, poligraficznej, metalowej, tworzyw sztucznych oraz spożywczej – podkreśla Piotr Klimczak dyrektor rynku maszyn i urządzeń w PKO Leasing.

Zwraca on również uwagę, że na popyt w segmencie maszyn tworzyw sztucznych oraz obróbki metali mają wpływ wysokie zdolności produkcyjne i wykorzystanie funduszy unijnych w tej perspektywie finansowej. Jednocześnie możemy zauważyć wpływ na produkcję innego programu społecznego. Mowa o 500+, które w pozytywny sposób przekłada się na branżę przemysłu spożywczego. – Tutaj możemy zaobserwować większy popyt krajowy, co przekłada się na wzmożone inwestycje w tym obszarze – sugeruje Piotr Klimczak. W kolejnych kwartałach należy spodziewać się przyrostów w sektorze maszyn i urządzeń preferowanych.

Przedsiębiorcy potrzebują szybkiego finansowania
Jednak gospodarka w 2018 r. niesie przed sobą sporo wyzwań dla branży. Jednym z nich jest problem rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników powoduje, że przedsiębiorcy muszą inwestować w automatyzację procesów produkcyjnych. Dlatego ważne jest szybkie dofinansowanie kapitałochłonnych inwestycji, takich jak np. zakup maszyn produkcyjnych. Leasing jest formą finansowanie, która pozwala ograniczyć angażowanie środków własnych przedsiębiorcy.

Firmy leasingowe upraszczają procedury nabycia maszyn i urządzeń. Na tym rynku jest duży popyt, a czas oczekiwania ze względu na specyfikę rynku bardzo często jest długi. Leasingodawcy coraz częściej prześcigają się w dostępności oferty i szybkości jej wykonania. Rynek zdobędzie ten, kto szybciej i sprawniej dostarczy poszukiwany towar – sugeruje Piotr Klimczak z PKO Leasing. – W naszej firmie postawiliśmy na szybkość podejmowania decyzji i automatyzację procesu leasingowego. Takim uproszczonym procedurom podlegają najlepsi dostawcy, którzy mogą otrzymać finansowanie do pół miliona złotych.

Ale to nie wszystko. W PKO Leasing dla tzw. zaufanych dostawców wprowadzono ofertę umożliwiająca finansowanie produktów nawet do miliona złotych. Czas i szybkość podejmowania decyzji to elementy, które wpływają na wybór partnerów biznesowych oferujących finansowanie. Na takie elastyczne rozwiązania mogą sobie pozwolić tylko najwięksi gracze na rynku. PKO Leasing dzięki temu, że stale buduje pozycję lidera leasingu, dysponuje możliwościami atrakcyjnymi dla dostawców.

Finansowanie korporacji i MŚP
Spółka PKO Leasing finansuje potrzeby biznesu, oferując zróżnicowaną ofertę produktów i usług leasingowych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, jak również do dużych firm. Finansować można zarówno pojazdy, maszyny i urządzenia, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), wyposażenie warsztatów, wyposażenie gabinetów i salonów kosmetycznych, maszyny rolnicze, rowery czy sprzęt IT. Inwestycje dla wielkich korporacji to tylko część rynku. Drugą ważną gałęzią jest segment MŚP, który korzysta z finansowania leasingiem.

Często są to drobne sprzęty i urządzenia potrzebne do rozwoju firmy. Największą dynamikę odnotowaliśmy w segmencie maszyn budowlanych, gastronomicznym, maszyn do produkcji spożywczej jak również w sprzęcie IT – zauważa Piotr Klimczak. PKO Leasing finansuje nawet do 100% wartości przedmiotu maksymalnie do 84 miesięcy. Finansować można sprzęt zakupiony za granicą oraz nietypowe i innowacyjne przedmioty.

W przypadku innowacji ciekawym rozwiązaniem jest program InnovFin, współfinansowany z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. PKO Leasing jest najefektywniejszym dystrybutorem funduszy unijnych w sektorze przedsiębiorstw leasingowych w Polsce. Obecnie do wykorzystania w ramach funduszu jest 150 mln zł. Możliwość skorzystania z tych środków przez przedsiębiorców została wydłużona do kwietnia 2019 r. Jednocześnie do 2,5 mln euro zwiększona została maksymalna kwota umowy.

Gwarancja unijna InnovFin w ramach największego programu w historii UE: Horyzont 2020 jest przeznaczony na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć i projektów badawczych, które z natury są obciążone większym ryzykiem inwestycyjnym. Część z takich transakcji byłaby trudna do sfinansowania w standardowym procesie leasingu czy pożyczki. Gwarancja InnovFin otwiera drogę grupie o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, dając możliwość stworzenia unikatowego przedsięwzięcia. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie przez aplikującą firmę przynajmniej jednego z czternastu kryteriów innowacyjności, które mają bardzo szeroki zakres.

Źródło: PKO Leasing

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę