Gigantyczne oszczędności dzięki optymalizacji zużycia energii

Gigantyczne oszczędności dzięki optymalizacji Pixabay

Ponad 40 miliardów dolarów oszczędności w perspektywie najbliższych 5 lat – tyle według szacunków Siemens Financial Services mogliby zyskać przedstawiciele europejskiego sektora przemysłowego zwiększając efektywność energetyczną swoich zakładów. W obecnej sytuacji gospodarczej strategie optymalizacji energii mogą pozwolić producentom na zmniejszenie nakładów związanych z produkcją oraz umocnić ich konkurencyjność. Eksperci Siemens Financial Services podkreślają, że rozwiązania z zakresu inteligentnego finansowania mogą umożliwiać inwestycje pozwalające na optymalizację energii i obniżenie kosztów operacyjnych, bez konieczności inwestowania kapitału z góry.

Według licznych szacunków dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań przeciętny zakład produkcyjny może zmniejszyć swoje zużycie energii oraz koszty z tym związane o około 20%. Na tej podstawie eksperci Siemens Financial Services w najnowszym raporcie „Financing Decarbonization: Manufacturing” wyliczyli oszczędności, jakie przyniosłoby zwiększenie efektywności energetycznej sektorowi przemysłowemu w wybranych regionach świata. Najwięcej, bo aż 115,2 mld USD, zyskałyby firmy z Chin. Na kolejnych miejscach znalazłyby się przedsiębiorstwa z Europy (40,3 mld USD), Stanów Zjednoczonych (26,2 mld USD) oraz Indii (22,6 mld USD). Łącznie firmy z tych regionów mogłyby zaoszczędzić niemal 205 mldUSD, czyli około 820 mld PLN .

Warto być efektywnym energetycznie

Wyzwaniem dla przedsiębiorców jest konieczność optymalizacji kosztów działalności zakładów produkcyjnych. Jednym z rozwiązań może być zwiększenie ich efektywności energetycznej, szczególnie w okresie dynamicznych zmian na rynku energii.Wielu z nich odczuwa obecnie również presję ze strony interesariuszy,a także naciski ustawodawców, by działać w duchu zrównoważonego rozwoju. To właśnie reagowanie na presję regulacyjną może być dla wielu firm jednym z najtrudniejszych wyzwań, ponieważ nowe wymagania narzucają obowiązkowe terminy i normy. Rozwiązaniem może okazać się pomoc wyspecjalizowanych firm, które mogą zapewnić wdrożenie projektów związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej nieobciążające jej budżetu i w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb – mówi Marek Trejda, koordynator ds. finansowania branży przemysłowej i energetycznej  w Siemens Financial Services w Polsce.

Optymalizacja zużycia energii w formie usługi (Energy Efficiencyas aService – EEaaS)pozwala firmomszybciej dostosować się do wymagań klientów, rynku kapitałowego, a także otoczenia regulacyjnego i uzyskać dostęp do oszczędności kosztów operacyjnych.

Usługodawca świadczy usługę – spełniającą cele związane ze zmniejszeniem zużycia energii oraz zmniejszaniem śladu węglowego, dostosowaną do potrzeb oraz specyfiki przedsiębiorstwa – i wykorzystuje oszczędności kosztów energii dowdrożenia niezbędnych usprawnień infrastruktury. Taka forma realizacji projektu często umożliwia także zastosowanie bardziej zaawansowanych technologii, które unowocześniają zakład i zapewniają jeszcze większe korzyści. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy zyskują dostęp do know-how dostawcy rozwiązań energetycznych w zakresie osiągania konkretnych wynikówzwiązanych z transformacją energetyczną przedsiębiorstw imogą skupić się na podstawowej działalności.

Rozwiązania oparte o nowe modele biznesowe umożliwiają firmom zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie śladu węglowego ich produktówbez wykorzystania ich kapitału. Te aspekty już dzisiaj mają wpływ na postrzeganie i konkurencyjność polskich firm na rynkach międzynarodowych. Około 50% polskiego PKB to eksport, z czego około 3/4 to eksport do UE. W grudniu 2020 r. przywódcy UEzgodzili się na zaostrzenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Wsparciem dla przedsiębiorców mogą okazać się podmioty typu ESCO – Energy Service Company, oferujące usługi energetyczne.

Firmy takie jak Siemens w ramach umowy na własny koszt i ryzyko przeprowadzają wdrożenie usprawnień zwiększających efektywność energetyczną zakładów, a tym samym zmniejszających ich ślad węglowy. Takie rozwiązania pozwalają na redukcję zużycia energii nawet o kilkadziesiąt procent, choć oczywiście wszystko zależy od specyfiki danego przedsiębiorstwa. To z kolei przekłada się na realne i gwarantowane przez usługodawcę oszczędności, które w określonym w umowie okresie, służą finansowaniu całego projektu. W ten sposób, bez inwestycji i znacznych, jednorazowych kosztów z nią związanych, a także bez ryzyka nieosiągnięcia zamierzonego efektu, przedsiębiorstwo realizuje swoje cele związane ze zrównoważonym rozwojem i maksymalizuje korzyści– mówi Dariusz Sokulski, zarządzający działem efektywności energetycznej w firmie Siemens Polska.

Firma efektywniejsza energetycznie dzięki EEaaS

W 2018 r. Agnella – polski producent wysokiej jakości dywanów, cieszących się niesłabnącą popularnością wśród klientów indywidualnych, firm oraz instytucji państwowych – nawiązał współpracę z Siemens Polska w celu zwiększenia efektywności energetycznej swojej fabryki w Białymstoku. Po zbadaniu możliwości usprawnienia zakładu Siemenszaproponował szereg rozwiązań pozwalających zmniejszyć nakłady na energię wykorzystywaną do produkcji o gwarantowaną kwotę 2 milionów złotych rocznie. W 2019 r. podpisano umowę usługową, zgodnie z którą osiągnięte oszczędności energetycznerozliczane w okresie 6 lat mają pokryć koszt świadczenia usługi efektywności energetycznej.

 – Największe zużycie energii elektrycznej w naszym zakładzie ma miejsce na wydziale tkalni dywanów i wykładzin (44%) oraz przędzalni (28%). Zastosowane rozwiązania pozwoliły nam zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, co przełożyło się nie tylko na niższe koszty operacyjne, ale także na zmniejszenie o ponad 33% śladu węglowego związanego z naszą działalnością. Dodatkowo, w wyniku kompleksowego wdrożenia tego projektu przez Siemensa, uzyskaliśmy również świadectwa efektywności energetycznej, których rynkowa wartość przekracza 900 tysięcy złotych – podkreśla Michał Miłoszewski, dyrektor zarządzający fabryki Brintons Agnella.

Źródło: Siemens Financial Services

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę