Jastrzębska Spółka Węglowa stara się o nowatorskie finansowanie

Jastrzębska Spółka Węglowa stara się o nowatorskie finansow Canva

Jastrzębska Spółka Węglowa jako pierwszy w Polsce oraz jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotów z sektora wydobywczego ma szansę na pozyskanie nowatorskiego finansowania w formule SLL (Sustainability Linked Loan). To ostatni element trwającego kilkanaście miesięcy procesu budowy nowej struktury finansowania, która umożliwi spółce dalszy rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem jej transformacji klimatycznej.

W sumie spółka chce pozyskać finansowanie w wysokości 1,65 mld zł i ma być ono na lepszych warunkach od dotychczasowej struktury finansowej, z której JSW korzysta. Jeśli uda się to w czasach, w których ogólnoświatowa tendencja jest taka, że instytucje finansowe niechętnie wspierają sektor wydobywczy, a w szczególności sektor węglowy – to będzie to ogromy sukces JSW. Celem pozyskania finansowania jest zapewnienie całej Grupie Kapitałowej JSW, zarówno finansowania bieżącej działalności, jak i rozwoju – w tym projektów ekologicznych.

Finansowanie w formule SLL

Finansowanie Sustainability Linked Loan to nowoczesna i atrakcyjna forma kredytowania przedsiębiorstwa oparta na celach ESG – oznacza to zapewnienie wsparcia działań spółki w powiązaniu z określonymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. Uzyskane finansowanie w tej formule będzie mogło być wykorzystane na „zielone inwestycje”, które JSW już realizuje w ramach przyjętej przed rokiem ambitnej Strategii Środowiskowej (na realizację celów środowiskowych GK JSW zobowiązała się wydać do roku 2030 prawie 4,5 mld zł). Pieniądze pozyskane w formule SLL będą mogły być wykorzystane m.in. na dalszy rozwój Programu Gospodarczego Wykorzystania Metanu (co ma ogromne znaczenie w kontekście planowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącego ograniczenia emisji metanu) lub na zaplanowaną budowę farm fotowoltaicznych.

– Starania o kredyt w formule SLL wpisują się w przyjętą przez Grupę JSW Strategię Środowiskową do roku 2030, która zakłada zarówno kontynuację działalności wydobywczej z rozwojem kopalń, jak i zawiera konieczny współcześnie aspekt odpowiedzialności za wpływ Spółki na środowisko naturalne – mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych. – Dzięki pozyskaniu finansowania w formule SLL nasza Spółka w ciągu następnych kilku lat będzie mogła nie tylko realizować określone działania w zakresie zielonej transformacji, ale generalnie we wszystkich aspektach swojej działalności będzie kierować się wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.

W ramach planowanej struktury prócz finansowania celów środowiskowych spółka będzie mogła sfinansować wydatki związane z inwestycjami w działalność podstawową oraz działalność operacyjną. Co ważne, środki udostępnione w transzy obrotowej przez instytucje finansowe mogą, ale nie muszą być wykorzystane, stanowiąc „bufor” bezpieczeństwa dla Spółki (możliwość uruchomienia w przypadku jakichkolwiek potrzeb płynnościowych). To bardzo ważne dla JSW, działającej na rynku koniunkturalnym. Pozwoli to uniknąć takich sytuacji jak choćby ostatni kryzys na rynkach węgla koksowego i stali w latach 2020-21, podczas którego w JSW niedobory gotówki sięgały 4,5 mld zł. Uzupełniono je m.in. poprzez umorzenie certyfikatów FIZ w wysokości 1,4 mld zł oraz uruchomienie pożyczek i kredytów.

Część linii kredytowych ma charakter walutowy (USD i EUR), co przy uzyskiwaniu znaczących wpływów ze sprzedaży węgla i koksu właśnie w tych walutach, wpłynie na obniżenie kosztów ich obsługi.

Po kilkunastu miesiącach negocjacji z podmiotami finansowymi ustalono warunki nowego finansowania, tzn. niższe marże, długi okres finansowania czy okres karencji. Dodatkowo nowe finansowanie ma być trzy razy wyższe od poprzedniego, przy zachowaniu takich samych zabezpieczeń.

Nadrzędnym celem pozyskania finansowania jest zapewnienie całej Grupie Kapitałowej JSW stabilnego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Struktura bezpiecznych aktywów 

– Budowanie bezpiecznej struktury finansowania aktywów jest jednym z istotnych celów strategii Grupy Kapitałowej JSW, a pozyskanie długoterminowych źródeł, w tym zastąpienie kończącej się linii kredytowej nową, jest koniecznym warunkiem do jej realizacji – mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych. – Biorąc pod uwagę obecną, dobrą sytuację rynkową, związaną z wysokimi cenami węgla i koksu, wpływającą pozytywnie na wyniki Grupy Kapitałowej JSW, to jest najlepszy moment na pozyskanie nowej struktury finansowania, na korzystniejszych warunkach. Jako zarząd mamy nadzieję na pozytywny finał tego procesu, który zagwarantuje Spółce bezpieczeństwo działalności bieżącej oraz rozwojowej aż do 2030 r. To jest bardzo ważne dla akcjonariuszy, kontrahentów oraz pracowników JSW.

W skład konsorcjum banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych udzieleniem finansowania SLL, na korzystnych dla JSW warunkach, wchodzą: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Alior Bank SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki SA, Powszechna Kasy Oszczędności Bank Polski SA, PZU SA, PZU Życie SA oraz Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. Łączne deklarowane zaangażowanie konsorcjum w finansowanie JSW wyniesie około 1,650 mln PLN. Na kwotę tę, poza kredytami w PLN, składa się między innymi kredyt terminowy wyrażony w walucie USD i EUR na łączną sumę stanowiącą równowartość kwoty 480 mln PLN. Ostateczny termin spłaty zobowiązań względem konsorcjum miałby nastąpić 28 grudnia 2030 r.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę