Koszty uzyskania ochrony patentowej będą niższe

Thinkstock.com

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych.

Całkowite zniesienie stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami – jest podstawowym celem proponowanej nowelizacji ustawy. Stawki minimalne pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym.

Zmiana jest konieczna, bo Komisja Europejska uznała, że polskie uregulowania (art. 13 ustawy) stanowią naruszenie dyrektywy usługowej, dotyczącej stawek minimalnych dla rzeczników patentowych. Zdaniem KE, polskie przepisy ograniczają swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych. Dlatego zaproponowano całkowite zniesienie stawek minimalnych w umowach między klientem a rzecznikiem patentowym.

Dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych sprawi, że rzecznicy patentowi będą mogli konkurować ze sobą ceną za usługę. Wpłynie to na obniżenie ceny usługi i zwiększenie dostępności do niej, przy zachowaniu dbałości o jej jakość. W praktyce będzie to znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, powinno też spowodować wzrost zainteresowania ochroną patentową.

Z sondy przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że dla 72 proc. przedsiębiorców przeszkodą w ubieganiu się o ochronę patentową są koszty związane z procedurą patentową. Część polskich firm korzysta z usług rzeczników patentowych w krajach, w których ceny za usługę są niższe niż w Polsce, czyli np. w Słowacji i Litwie.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Premier.gov.pl

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę