Globalna „luka edukacyjna” w automatyzacji może spowolnić reindustrializację

„Luka edukacyjna” w automatyzacji może spowolnić rozwój ABB

Globalne badanie ABB ujawniło rosnący trend wśród amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw w kierunku „re-shoringu” lub „nearshoringu”, czyli przenoszenia – w większym lub mniejszym zakresie – działalności z powrotem do kraju macierzystego. Ma to zapewnić większą elastyczność w obliczu globalnych wyzwań. Jednocześnie zwrócono uwagę na znaczną lukę w edukacji w zakresie umiejętności niezbędnych dla skutecznego przeprowadzenia tych procesów.

Według badania 74% europejskich i 70% amerykańskich przedsiębiorstw planuje przeniesienie lub takie przeorganizowanie działalności, aby usprawnić łańcuch dostaw w odpowiedzi na niedobory siły roboczej, potrzebę bardziej zrównoważonego rozwoju czy też ogólny krajobraz niepewności. Większość z tych firm postrzega automatyzację jako czynnik umożliwiający te zmiany, przy czym 75% ankietowanych firm europejskich i 62% amerykańskich planuje inwestycje w robotykę i automatyzację w ciągu najbliższych trzech lat.

Pomimo takiego popytu na automatyzację badanie wykazało znaczną lukę w edukacji i szkoleniach, które dostarczyłyby na rynek umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się w coraz bardziej zautomatyzowanych miejscach pracy w przyszłości. 80% specjalistów z branży edukacyjnej uważa, że robotyka i automatyzacja będą kształtować przyszłość zatrudnienia w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Jednocześnie tylko jedna na cztery instytucje edukacyjne wykorzystuje obecnie roboty w ramach swoich programów nauczania.

Biuro
Globalny program edukacyjny ABB, obejmujący ponad 100 uczelni kształcących ponad 30 000 studentów rocznie, rozszerza się o nowe obiekty szkoleniowe z zakresu robotyki i automatyki

Aby pomóc w wypełnieniu tej luki, ABB realizuje obecnie ponad 100 globalnych partnerstw ze szkołami i uczelniami wyższymi. W ramach swojej oferty edukacyjnej firma dostarcza m.in. pakiety oprogramowania, w tym ABB Wizard Easy programming, RobotStudio i RobotStudio AR Viewer App, a także sprzęt w postaci współpracujących stanowisk zrobotyzowanych i pakietów aplikacyjnych.

Niedawno ABB rozszerzyła swój globalny program edukacyjny w zakresie robotyki i automatyki. Do programu dołączyły m.in. nowe ośrodki, w tym firmowy kampus innowacyjno-szkoleniowy w Austrii. Nowy obiekt, wraz z innymi regionalnymi centrami szkoleniowymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Brazylii, powiększa zaplecze szkoleniowe ABB do ponad 40 lokalizacji na całym świecie. W sumie firma każdego roku szkoli ponad 30 000 uczniów i studentów, a także praktykantów i pracowników.

Jedną ze wspomnianych lokalizacji jest Polska, gdzie ABB realizuje swoją lokalną strategię współpracy ze środowiskiem naukowym.

Robot
Wg badania ABB 80% specjalistów z branży edukacyjnej twierdzi, że roboty i automatyzacja będą kształtować rynek pracy w ciągu najbliższych dziesięciu lat

– Badanie ABB zwraca uwagę na konieczność szerszego propagowania kierunków nauczania z zakresu robotyki i automatyzacji na każdym możliwym poziomie edukacji. W Polsce ABB od lat angażuje się w programy edukacyjne – mówi Beata Syczewska, dyrektorka Dywizji Robotyki ABB w Polsce. – Współpracujemy z technicznymi uczelniami wyższymi organizując dla studentów tematyczne spotkania w naszym Centrum Szkoleniowym Robotyki w Warszawie. Co roku zapraszamy studentów do odbycia praktyk zawodowych w naszej firmie, gdzie każdy ma możliwość pogłębienia swojej wiedzy w praktyce, pracując nad konkretnymi projektami z zakresu robotyki.

W wielu uczelniach i szkołach technicznych na terenie kraju od lat prowadzone są programy nauczania z wykorzystaniem robotów ABB.

– Studenci mają również możliwość pracy z wykorzystaniem RobotStudio, który jest najczęściej stosowanym na świecie oprogramowaniem do programowania robotów. W celach edukacyjnych dostarczamy oprogramowanie za darmo, ze wszystkimi dodatkami procesowymi, w wersji sieciowej umożliwiającej jednoczesne korzystanie 100 osobom na danej uczelni – dodaje Beata Syczewska.

Grupa osób

W raporcie powstałym na podstawie wspomnianego badania branżą, która w największym stopniu ulegnie automatyzacji, jest transport i magazynowanie. Drugie miejsce zajmuje branża przetwórcza, a trzecie budowlana. Co ciekawe, wysokie pozycje jeśli chodzi o potencjał automatyzacji miejsc pracy zajmują branże, które mogą kojarzyć się również z wykształceniem humanistycznym – np. administracja i usługi wsparcia, administracja publiczna czy też finanse i ubezpieczenia.

– Zmiana musi nastąpić teraz – dodał Sami Atiya, dyrektor biznesu Robotyki i Automatyki Dyskretnej ABB. – Firmy zwracają się ku automatyzacji, aby zrównoważyć niedobory siły roboczej, poprawić wydajność i zwiększyć odporność na rynkową zmienność. Dlatego też pracownicy potrzebują umiejętności, aby wykorzystać automatyzację do wykonywania swoich zadań i rozszerzenia własnych ról. Przedsiębiorstwa muszą połączyć siły, współpracując z instytucjami edukacyjnymi i rządami, aby zapewnić przygotowanie społeczeństwa do pracy w przyszłości. Tylko dzięki temu możemy w pełni wykorzystać elastyczną automatyzację i możliwości trwającej reindustrializacji.

VR
Poprzez ponad 100 globalnych partnerstw ze szkołami i uniwersytetami ABB współtworzy materiały programowe, aby pomóc w kształceniu przyszłych pokoleń i przygotowaniu ich do pracy w przyszłości

Aby uzyskać więcej informacji, w tym tych na temat oferty ABB dla edukacji i przykładów projektów edukacyjnych, należy odwiedzić portal edukacyjny ABB. Na portalu dostępny jest również raport opisujący rolę edukowania w obszarze automatyki na kształtowanie przyszłych kadr.

Źródło: ABB

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę