Manipulatory przemysłowe istotne dla poprawy efektywności procesów intralogistycznych

Poprawa efektywności procesów intralogistycznych Dalmec

Procesy intralogistyczne często traktowane są nieco po macoszemu, wyłącznie jako zadania pomocnicze w stosunku do właściwych procesów produkcyjnych. Jest to jednak błędne podejście, gdyż od sprawnego przepływu materiałów, podzespołów czy wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym w dużym stopniu zależy także efektywność procesów wytwórczych. Niezwykle istotne jest więc właściwe zorganizowanie całego systemu transportu wewnętrznego, jak i dobór odpowiednich urządzeń, które będą ten transport realizować.

 

Powiązane firmy

Dalmec Polska Sp. z o.o.

Choć w ostatnich latach również w intralogistyce widoczny jest trend automatyzowania większości procesów (pojawiają się całkowicie lub w części zautomatyzowane maszyny i urządzenia, które zastępują w tych czynnościach człowieka), to jednak wciąż wiele operacji związanych z przemieszczaniem różnych komponentów musi być wykonywana bezpośrednio przez człowieka. Może to wynikać chociażby ze specyfiki miejsca, gdzie wykonuje się te operacje. W sytuacji, gdy przenoszone mają być wyjątkowo duże, ciężkie lub nieporęczne elementy, trudno sobie wyobrazić, żeby wykonywał to pracownik wyłącznie wykorzystując siłę własnych rąk. Gdy elementy te należy przenieść na niewielką odległość, pracę człowieka może i powinien wspomagać manipulator. Urządzenia te można dopasować do bardzo różnorodnych potrzeb związanych zarówno z przenoszonym produktem, jak i uwarunkowaniami przestrzeni, w jakiej manipulator będzie pracował.

Większa efektywność na różne sposoby

Odciążenie pracownika przy przenoszeniu wspomnianych wyżej niewygodnych bądź ciężkich przedmiotów jest główną korzyścią, jaką może zapewnić manipulator przemysłowy. Jednak nie jedyną.

Adam Szlendak, dyrektor zarządzający w Dalmec Polska, zauważa, że dobór odpowiedniego manipulatora w operacjach intralogistycznych może znacznie zwiększyć efektywność wykonywania tych procesów. Jest kilka sposobów, jak manipulatory mogą przyczynić się do poprawy efektywności transportu wewnętrznego.

Wspomaganie ręcznych operacji przeładunkowych

Wykorzystanie manipulatorów przemysłowych umożliwia wspomaganie procesów manipulacyjnych, takich jak załadunek, rozładunek i przenoszenie materiałów. Umożliwia to ograniczenie ręcznej pracy, co zwiększa w długim okresie efektywność. 

Zwiększenie precyzji

Manipulatory przemysłowe są zaprojektowane do precyzyjnego wykonywania manipulacji. Mogą operować z większą dokładnością niż operatorzy, co przekłada się na zwiększenie wydajności operacji.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Manipulatory mogą być zoptymalizowane pod kątem wykorzystania dostępnej przestrzeni w magazynie lub hali produkcyjnej. Mogą pracować w trudno dostępnych obszarach, wykorzystywać wysokość pomieszczenia lub manipulować przedmiotami w sposób, który minimalizuje straty przestrzenne.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Manipulatory przemysłowe mogą być wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak czujniki obecności ładunku, zabezpieczenia antyupadkowe, ograniczenie zasięgu czy hamulce. To zwiększa bezpieczeństwo pracy w otoczeniu manipulatora i minimalizuje ryzyko wypadków.

Elastyczność i wielozadaniowość

Manipulatory o odpowiedniej konstrukcji mogą być wykorzystywane do różnych zadań w operacjach intralogistycznych. Mogą być wyposażone w różne narzędzia lub chwytaki, które umożliwiają manipulację różnymi rodzajami przedmiotów. To zapewnia elastyczność i możliwość wielozadaniowości w procesach logistycznych, oczywiście w pewnym zakresie.

Podsumowując, dobór manipulatora odpowiedniego dla konkretnych operacji intralogistycznych może przyczynić się do zwiększenia efektywności, zwiększenia precyzji, optymalnego wykorzystania przestrzeni, poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia elastyczności i wielozadaniowości w operacjach logistycznych – podsumowuje Adam Szlendak.

Dobór manipulatora przemysłowego

Różna konstrukcja dostępnych na rynku modeli manipulatorów, w tym przystosowana do pracy w specyficznym otoczeniu, różne rodzaje chwytaków, które będą utrzymywać przenoszony przedmiot (m.in. przyssawki, magnesy czy haki), różny ich udźwig czy zasięg – wszystko to sprawia, że dobór manipulatora nabiera szczególnego znaczenia. Żeby wybrany manipulator rzeczywiście przekładał się na zwiększenie efektywności wykonywanych procesów intralogistycznych, jego dobór powinien być odpowiednio zaplanowany, żeby nie okazało się po jakimś czasie, że nie został on najlepiej dopasowany do wykonywanych zadań. 

Niedopasowany manipulator może np. oznaczać, że będzie on wykorzystywany niewłaściwie albo w niepełnej funkcjonalności, a nawet niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zbyt mały zasięg i niewielki udźwig ograniczają dość poważnie jego zdolności transportowe. Zamiast spodziewanych korzyści, może się szybko okazać, że wpłynie on negatywnie na ergonomię pracy, a pracownik i tak dużą część czynności będzie musiał wykonywać ręcznie.

Jak wyraźnie podkreśla Adam Szlendak, przy doborze manipulatora do konkretnego zastosowania w operacjach intralogistycznych należy pamiętać o kilku kluczowych czynnikach. Manipulatory wiodących producentów są projektowane indywidualnie do aplikacji i wymagań inwestora.

Bazowe informacje, na jakich opiera się projekt, to m.in.: 

  • rozmiar elementów, które mają być obsługiwane,
  • waga obsługiwanych elementów,
  • rodzaj chwytu, jaki ma zostać zastosowany (haki, widły, szczęki, trzpienie, magnesy, przyssawki etc.),
  • wymagania dotyczące rozplanowania obszaru roboczego,
  • cykl pracy: jaki jest proces obsługi komponentu przez użytkownika końcowego i jakie są wymagania dotyczące manipulacji komponentami od miejsca pobrania do miejsca umieszczenia?

Oprócz wyżej wymienionych należy uwzględnić również zabezpieczenia, jakie należy zastosować w projekcie, wymagania operacyjne związane z częstotliwością wykonywanych operacji, konserwację i serwisowanie – wyjaśnia Adam Szlendak i dodaje, że należy pamiętać, iż dobór manipulatora do konkretnego zastosowania wymaga holistycznego podejścia, które będzie uwzględniać zarówno techniczne, operacyjne, bezpieczeństwo, jak i ekonomiczne czynniki.

Efektywność procesów produkcyjnych można próbować poprawić na różne sposoby. Jednym z nich jest wykorzystanie odpowiednio dobranych urządzeń, w tym manipulatorów przemysłowych do przemieszczania różnych ładunków. Dzięki nim pracownik jest odciążony od wykonywania ciężkiej i nierzadko niebezpiecznej pracy. Minimalizowane jest także ryzyko, że podczas przenoszenia  takiego elementu dojdzie do jego uszkodzenia.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę