Modernizacja czy kupno nowej maszyny?

Modernizacja czy kupno nowej maszyny? Unsplash – Isis França

Wykorzystywane w procesach produkcyjnych maszyny się starzeją. I nie chodzi tu tylko o zużywanie się części i innych podzespołów. Eksploatowane przez lata maszyny nie zapewniają już wydajności ani jakości pracy porównywalnej z nowymi maszynami. Ponadto kilkuletnie i starsze maszyny nie oferują najnowszych funkcjonalności. W takich przypadkach często może się pojawić pytanie: czy lepiej kupić nową maszynę, czy też przeprowadzić modernizację starej?

 • Przedsiębiorcy coraz chętniej wdrażają rozwiązania z obszaru czwartej rewolucji przemysłowej, w związku z czym potrzebna staje się tzw. modernizacja cyfrowa maszyny.
 • W praktyce modernizację maszyny przeprowadza się na dwa główne sposoby.
 • Modernizacja oferuje liczne korzyści, wśród nich dużo niższy wymagany nakład kapitałowy.

Przez pojęcie modernizacji maszyny rozumiemy albo doposażenie jej o nowe podzespoły i funkcjonalności, albo przebudowę już istniejących systemów. Dzięki modernizacji stara maszyna jest na bieżąco z najnowszymi technologiami i prawem, zyskuje nowe możliwości procesowe i może być sensowną alternatywą dla nowych odpowiedników.

Obecnie, kiedy przedsiębiorcy coraz chętniej wdrażają rozwiązania z obszaru czwartej rewolucji przemysłowej, potrzebą często staje się tzw. modernizacja cyfrowa maszyny. Wyposażenie jej w np. nowe czujniki czy systemy komunikacyjne dostosowuje ją do produkcji sieciowej w rozumieniu Przemysłu 4.0.

Jakie są cele modernizacji maszyny?

Powodów przeprowadzenia modernizacji maszyny może być tak wiele, jak dużo jest różnych celów, jakie stawia się przed procesami produkcyjnymi. Oczywiście najbardziej kusząca i najczęściej wskazywana jest potencjalna oszczędność kosztów w porównaniu z nabyciem nowej maszyny. Dzięki modernizacji przedsiębiorcy mogą jednak dążyć także do innych celów.

Cele, jakie można uzyskać dzięki modernizacji maszyny, to:

 • wydłużenie żywotności maszyny,
 • uniknięcie nieprzewidzianych przestojów,
 • zintegrowanie istniejącej maszyny ze środowiskiem IT (szczególnie istotne w dobie Przemysłu 4.0),
 • zwiększenie wielkości produkcji,
 • poprawa jakości produktu,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • spełnienie wymogów prawnych,
 • zapewnienie dostawy części zamiennych.

Dwie metody modernizacji

W praktyce modernizację maszyny przeprowadza się na dwa główne sposoby.

Przebudowa głównych, najbardziej istotnych systemów maszyny. Przestarzałe komponenty wymienia się na nowe. Często dotyczy to zespołów, dla których części zamienne nie są już dostępne na rynku. Przy okazji przebudowy niektóre elementy czy materiały, z jakich są one wykonane, można także zastąpić innymi, bardziej odpornymi na zużycie. Pozwoli to zwiększyć żywotność maszyny i wydłużyć okresy między przeglądami.

Doposażenie starszej maszyny w nowoczesne komponenty. W przypadku modernizacji cyfrowej maszynę można doposażyć w nowoczesne komponenty automatyki przemysłowej (np. programowalny sterownik logiczny, czujniki czy systemy komunikacyjne). Natomiast w celu poprawy efektywności energetycznej napędy elektryczne mogą być wyposażone w przetwornice częstotliwości.

Niezbędne kroki do modernizacji cyfrowej

Podstawą cyfryzacji i Przemysłu 4.0 są dane, a także połączenie maszyn i innych systemów w sieć za pośrednictwem Internetu Rzeczy. Praktyka pokazuje, że także istniejące maszyny można dostosować do tych potrzeb, przeprowadzając tzw. modernizację cyfrową.

Przed przeprowadzeniem modernizacji operatorzy maszyn powinni przeprowadzić dokładną analizę procesów, jakie wykonuje dana maszyna. Mając taką wiedzę, mogą określić, jakie parametry fizyczne mają być rejestrowane (np. temperatura, ciśnienie, pobór mocy). Stanowi to podstawę do późniejszego wyboru odpowiednich czujników.

Przy wyborze konkretnych czujników należy wziąć pod uwagę także warunki, jakie panują w miejscu pracy maszyny. Może to być takie czynniki, jak:

 • ciśnienie lub temperatura,
 • stopień wilgotności,
 • obecność pyłu,
 • przestrzeń montażowa (w lub na maszynie).

Dopiero po przeprowadzeniu takiej kompleksowej analizy wybiera i instaluje się czujniki oraz inny niezbędny osprzęt.

Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu operatorzy maszyn zyskują dostęp do wielu cennych informacji z przeprowadzanych procesów. Umożliwia to sprawdzania na bieżąco zarówno procesów, jak i stanu maszyny, co daje podstawę do planowania, sterowania i optymalizacji produkcji.

Zalety i wady modernizacji

Klasyczne, a także cyfrowe modernizacje oferują liczne korzyści. Najpoważniejszą jest oczywiście oszczędność finansowa. Koszt konwersji lub modernizacji istniejących systemów stanowi niewielką część kosztów zakupu nowej maszyny. Dużo niższy wymagany nakład kapitałowy sprawia, że przedsiębiorca będzie chętniej sięgał po tę metodą poprawy wydajności maszyny.

Po modernizacji maszyny pracownicy pracują mimo wszystko w tych samych warunkach i korzystają z takich samych systemów. Nie ma potrzeby przeprowadzania czasochłonnych i kosztownych szkoleń, ponieważ zachowana jest podstawowa funkcjonalność maszyny. Ponadto nie ma potrzeby adaptowania czy też rozbudowywania budynków fabrycznych, aby zrobić miejsce na nowe maszyny.

Choć modernizacja brzmi bardzo obiecująco, nie w każdej sytuacji jest wskazana. Eksperci za każdym razem zalecają przeprowadzenie analizy kosztów i potencjalnych korzyści. Tylko w ten sposób można stwierdzić, czy modernizacja spełni oczekiwania i wymagania przedsiębiorcy.

Czy modernizacja jest zawsze możliwa?

Mimo intensywnego użytkowania przez długi czas wiele maszyn funkcjonuje w dalszym ciągu bezproblemowo. W szczególności dotyczy to mechaniki, która – kiedy jest odpowiednio serwisowana i obsługiwana – z reguły nie sprawia większych kłopotów. Dzięki temu ​​możliwa jest modernizacja nawet najstarszych maszyn.

Przy tym modernizacja cyfrowa jest prawie zawsze możliwa. Nie ma znaczenia, ile lat ma maszyna ani jak intensywnie była używana.

Wielu producentów maszyn i urządzeń dostrzegło już potencjał modernizacji, dlatego często mają w ofercie tego typu usługi. Na rynku istnieje też wiele firm, które niezależnie od producenta zajmują się modernizacją maszyn. Z reguły, po krótkiej analizie, potrafią oszacować, ile czasu i pieniędzy trzeba będzie w taki proces zainwestować.

Dzięki profesjonalnie i kompleksowo przeprowadzonej modernizacji maszyna nie tylko zostanie „podrasowana”. W rzeczywistości będzie całkowicie odnowiona i pod względem technicznym może być zupełnie nowym urządzeniem.

Autor: Manja Wühr

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę