Największe wyzwania w obszarze produkcyjnym i logistycznym

Największe wyzwania w obszarze produkcyjnym i logistycznym Intel Group

Ponad połowa firm produkcyjnych i logistycznych w Polsce nie przewiduje wzrostu wolumenu swojej działalności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie 49% podmiotów za największe wyzwania w obszarze produkcyjnym i logistycznym uznaje rotację pracowników, wpływ inflacji i wzrost kosztów, a także zerwane łańcuchy dostaw. Takie wnioski płyną z raportu poświęconego procesom produkcyjnym i logistycznym przygotowanego przez spółkę Sanpro Synergy oraz redakcję Production Manager i Logistics Manager w okresie wrzesień-październik 2022 r.

Ponad połowa firm produkcyjnych i logistycznych w Polsce nie przewiduje wzrostu wolumenu swojej działalności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie 49% podmiotów za największe wyzwania w obszarze produkcyjnym i logistycznym uznaje rotację pracowników, wpływ inflacji i wzrost kosztów, a także zerwane łańcuchy dostaw. Takie wnioski płyną z raportu poświęconego procesom produkcyjnym i logistycznym przygotowanego przez spółkę Sanpro Synergy oraz redakcję Production Manager i Logistics Manager w okresie wrzesień-październik 2022 r.

Status quo w wolumenie

Wybuch pandemii COVID-19 i następujące w jego wyniku zdarzenia, kryzysy w postaci wojny w Ukrainie, olbrzymiej inflacji oraz rosnących cen paliw kopalnych to trudna rzeczywistość, w której od 3 lat muszą funkcjonować przedsiębiorstwa. Wiele z nich toczy dziś walkę o przetrwanie i ostrożnie podchodzi do przyszłości, która - jak wynika z raportu - rysuje się mniej optymistycznie niż jeszcze rok temu. Zgodnie z wynikami badania aż 58% badanych przedsiębiorstw nie przewiduje wzrostu wolumenu produkcji i logistyki w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W poprzednim badaniu w roku 2021 wzrostu produkcji i logistyki oczekiwało aż 79% ankietowanych.

Nie tylko inflacja

Wśród trzech największych wyzwań, na jakie wskazują przedstawiciele branży produkcyjnej i logistycznej, rotacja pracowników (wskazana przez 49% badanych) jest na pierwszym miejscu. Stanowi to wzrost w porównaniu do poprzedniego badania o 8 punktów procentowych. To znaczący sygnał, że sytuacja związana z chronicznym niedoborem pracowników ma istotny wpływ na stabilność procesów produkcyjnych i logistycznych.

Wśród wskazywanych metod usprawnień stosowanych w ich firmach w obszarze produkcji i logistyki najczęściej pojawiają się te, które dotyczą prac prostych, takich jak utrzymanie porządku, bezpieczeństwo i efektywne wykorzystanie dostępnych maszyn oraz narzędzi. W porównaniu do poprzedniego badania widzimy tendencję do skupiania się na mniej kosztownych i mniej czasochłonnych działaniach rozwojowych. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wynika to z trudnego czasu do inwestowania w bardziej zaawansowane narzędzia rozwoju kadry, czy może stała rotacja personelu wymusza na pracodawcach ciągłą pracę u podstaw – mówi Wojciech Musiałowski, menedżer projektów procesowych w Sanpro Synergy, spółki należącej do Grupy Impel.

Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z problemami?

Jednym z najczęściej wskazywanych sposobów na optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych jest automatyzacja. Aż 71% badanych wskazało ją jako jedno ze stosowanych rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0. 70% respondentów wskazało także, że korzysta z outsourcingu. Najczęściej zewnętrznemu dostawcy przekazywane są właśnie procesy produkcyjne (73% ankietowanych). Przedstawicielom firmy korzystającym z outsourcingu usług produkcyjnych czy logistycznych zadano pytanie, co skłoniło ich przedsiębiorstwa do sięgnięcia po outsourcing procesów w tym obszarze. Aż 42% badanych wskazało korzyści finansowe, a 41% na zapewnianie pracowników.

Tegoroczne wyniki badania pokazały, że w obecnej rzeczywistości gospodarczej firmy częściej sięgają po rozwiązania z zakresu outsourcingu procesów produkcyjnych lub logistycznych. To zapewne wynik wcześniejszych pozytywnych doświadczeń z outsourcingiem w jakiejkolwiek formie. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą liczyć na przejęcie realizowanych procesów i w konsekwencji dotrzymanie założonych terminów, jakości oraz ceny. Takie bezpieczeństwo w konfrontacji z aktualnymi zagrożeniami rynkowymi może okazać się bezcenne – podsumowuje Wojciech Musiałowski.

Źródło: Impel Group

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę