NCBR i Orlen wspólnie realizują projekt NEON dla Przemysłu 4.0

NCBR i Orlen wspólnie realizują projekt NEON Platforma Przemysłu Przyszłości

Rozwój cyfryzacji i automatyzacji monitoringu czynników korozyjnych na instalacjach produkcyjnych, systemach logistycznych i stacjach paliw to tematyka II konkursu Programu NEON, ogłoszonego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia PKN ORLEN oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt, który zwycięży w konkursie, otrzyma 8 mln zł od PKN ORLEN i NCBR na dalsze badania i rozwój. Nabór wniosków rozpocznie się 27 stycznia 2023 r.

PKN ORLEN wdraża wiele cyfrowych systemów w zakresie bezpieczeństwa procesowego w obszarze monitorowania i przeciwdziałania korozji oraz rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, jednak dynamiczny rozwój Spółki powoduje potrzebę poszukiwania kolejnych usprawnień, w tym właśnie innowacji w dziedzinie korozji materiałowej. Istotność tej tematyki wynika chociażby z faktu, że procesy korozji materiałowej identyfikowane są w większości procesów produkcyjnych opartych na surowcach i wsadach chemicznych, a ich różnorodność i intensywność wynika ze zróżnicowania warunków procesowych, szczególnie temperatury i ciśnienia czy mechanizmu reakcji chemicznych.

Wzmacnianie bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury produkcyjnej m.in. poprzez działania przeciwdziałające procesom korozji wymaga stosowania coraz bardziej zaawansowanych narzędzi. Chcemy systematycznie zwiększać stopień automatyzacji monitoringu i wprowadzać cyfrowe modele zarządzania działaniami zabezpieczającymi instalacje przed korozją. Liczymy na unikatowe pomysły nie tylko ze świata nauki, ale też z rynku technologii informatycznych – powiedział Arkadiusz Majoch, dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii w PKN ORLEN.

To nie przypadek, że Wspólne Przedsięwzięcie, które realizujemy we współpracy z PKN ORLEN, łączy w sobie elementy transformacji zielonej oraz cyfrowej. Mamy świadomość, że ta pierwsza nie dokona się bez drugiej, one wzajemnie się uzupełniają i napędzają. Dlatego drugi konkurs NEON – w obszarze Przemysłu 4.0 – będzie się koncentrował na transformacji cyfrowej. Jestem przekonany, że przedsiębiorcy i naukowcy zgłoszą wiele ciekawych pomysłów na systemy czy aplikacje, które będą kontrolować i monitorować tempo procesów korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej, wykorzystując uczenie maszynowe lub algorytmy sztucznej inteligencji – powiedział dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach konkursu Przemysł 4.0 planowane jest pozyskanie jednego ze zdefiniowanych niżej rozwiązań:

  1. 1Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.
  2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozyjnych w procesowych strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (m.in. równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).
  3. Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 27 stycznia i potrwa do 31 marca 2023 r. Alokacja w konkursie wynosi 8 mln zł. Zwycięski projekt w ramach tego budżetu zobligowany jest przeprowadzić zadeklarowany plan rozwoju zgłoszonego rozwiązania i podnieść jego zaawansowanie o co najmniej 2 poziomy wyżej w klasyfikacji Technology Readiness Levels (TRL).

Przemysł 4.0 jest drugim konkursem programu NEON w 2022 r. W tym roku ogłoszone zostaną jeszcze konkursy w kategoriach „Dekarbonizacja” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”.

Program NEON jest realizowany na mocy umowy, podpisanej przez PKN ORLEN i NCBR w grudniu 2021 r. Na finansowanie prac nad projektami o najwyższym potencjale rozwoju PKN ORLEN i NCBR przeznaczają po 100 mln zł.

Źródło: NCBR

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę