Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialny rozwój

Reklama
Reklama

Wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w międzynarodowej konferencji „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD”. Mówił m.in. o roli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W ocenie wicepremiera odpowiedzialny biznes, to m.in. połączenie rozwoju technologicznego z wymiarem społecznym. - Właśnie kończymy pracę na Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, społeczny i terytorialny wymiar tego rozwoju należą do głównych jej filarów. Projektując politykę gospodarczą zawsze mamy na celu wzrost inkluzywny – taki, który zapewnia jak największą wrażliwość społeczną i udział w korzyściach wynikających ze wzrostu gospodarczego wszystkim obywatelom – podkreślał minister rozwoju i finansów.

Reklama

Tematyka konferencji dotyczyła odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Polsce w kontekście zadań wynikających z Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zaleceń zawartych w Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, których 40-lecie obchodzimy w 2016 roku. W tym roku mija również 20 lat od przystąpienia Polski do OECD. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele OECD, w tym Roel Nieuwenkamp, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu, a także reprezentanci instytucji rządowych, pozarządowych oraz firm. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju.

Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych są częścią Deklaracji w sprawie inwestycji międzynarodowych i przedsiębiorstw wielonarodowych przyjętej w 1976 r. przez państwa członkowskie OECD. Formułują one zalecenia dotyczące prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i zachęcają przedsiębiorstwa wielonarodowe do uczestnictwa w rozwoju gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz do minimalizowania negatywnego wpływu, jaki może się pojawiać w związku z ich działalnością.

Reklama

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama