Orlen uruchamia prace na nowych aktywach w Polsce

PKN Orlen
Reklama
Reklama

PKN ORLEN kontynuuje poszukiwania złóż węglowodorów w Polsce, poszerzając ich zakres o nabyte w 2015 roku aktywa węglowodorowe.

Trwają przygotowania do akwizycji danych sejsmicznych 3D na koncesji Lublin, rozpoczęto także wiercenie otworu poszukiwawczego Bajerze-1K, zlokalizowanego na koncesji Unisław-Gronowo w województwie kujawsko-pomorskim, wchodzącej w skład wspólnego, dla 4 koncesji, obszaru „Edge”.

Reklama

Prace wiertnicze w gminie Kijewo Królewskie rozpoczęły się 1 lutego br. Odwiert Bajerze-1K zlokalizowany jest na terenie koncesji Unisław-Gronowo znajdującej się w obrębie powiatu chełmińskiego (województwo kujawsko-pomorskie). Planowana całkowita długość otworu, wraz z odcinkiem kierunkowym o długości około 1350 m, to 4077 m.

Decyzja o lokalizacji odwiertu została podjęta na podstawie analizy danych otworowych z wcześniej odwierconych otworów oraz wykonanych zdjęć 2D i 3D, które zostały skompletowane na drodze wieloetapowego reprocessingu archiwalnych danych sejsmicznych. W obszarze koncesji Chojnice-Wilcze, położonej w pobliżu koncesji na której zaplanowano w tym roku wiercenie, odkryto w 2013 r. złoże Tuchola, którego rezerwy 2P szacowane są na 272 mln Nm3 g​azu ziemnego. Analiza laboratoryjna próbek rdzenia, uzyskanych z perspektywicznych warstw skalnych, pozwoli na podjęcie decyzji o ewentualnych dalszych pracach w ramach badanego obszaru.

Reklama

PKN ORLEN kontynuuje także poszukiwania złóż węglowodorów na Lubelszczyźnie. Do końca kwietnia, na terenie części powiatów lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i krasnostawskiego, planowane jest wykonanie badań sejsmicznych 3D, obejmujących obszar około 450 km2. Zdjęcie sejsmiczne zostanie wykonane łącznie na terenie 14 gmin. Na podstawie otrzymanych i przetworzonych danych zostanie podjęta decyzja o kontynuacji poszukiwań w tym rejonie.

W 2016 roku firma planuje kontynuację prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych, prowadzonych obecnie w Polsce na obszarze 29 koncesji, położonych w obrębie 8 województw. Od początku roku trwa integracja nabytych, w ostatnim czasie, aktywów z dotychczasowym portfelem projektów ORLEN Upstream.

Źródło: Orlen

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama