PGE rezygnuje z projektów na ponad miliard złotych

PGE

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej poinformował o rezygnacji koncernu z projektów i programów, które nie przynoszą oczekiwanych korzyści dla Grupy PGE, a które zostały zaplanowane na lata 2020-2024. Łączna wartość tych projektów to ponad miliard złotych.

Zgodnie z zapowiedzią zarządu PGE o konieczności podjęcia działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych w spółkach Grupy Kapitałowej PGE, w wyniku analizy projektów pod kątem ich efektywności, stopy zwrotu i powiązania z działalnością podstawową oraz rekomendacji Komitetów: Inwestycyjnego, Teleinformatyki, Rozwoju Biznesu i Innowacji w PGE zarząd postanowił zamknąć projekty i programy o łącznej wartości ponad miliard złotych. Planowane wydatki na te projekty w roku 2020 wynosiły blisko 200 milionów złotych, skumulowane oszczędności w związku z ich zamknięciem wyniosą ponad miliard złotych w ciągu najbliższych 5 lat.

W oparciu o wszechstronną analizę zarząd PGE podjął decyzję o zamknięciu, bądź o ograniczeniu zakresu zadań, projektów i programów z obszarów Badań i Rozwoju, ICT i inwestycji, na łączną kwotę ponad miliard  złotych. Decyzja ta jest związana z konsekwentnie realizowaną polityką zarządu PGE mającą na celu uporządkowanie działalności Grupy i skoncentrowanie aktywności na podstawowej działalności oraz kluczowych, przynoszących marżę projektach – informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Plany optymalizacji i racjonalizacji działań mieliśmy już przed pandemią COVID-19 znając wyniki finansowe Grupy PGE za rok 2019, ale teraz, w obliczu zaistniałych okoliczności, tym bardziej musimy rozważnie gospodarować naszymi zasobami. Postanowiliśmy akumulować gotówkę i w przyszłości, po ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej, rozsądnie ją inwestować zwiększając przewagę konkurencyjną. Celem jest utrzymanie pozycji lidera na rynku, również poprzez fuzje i przejęcia, które wymagają środków, a także poprzez inwestycje w rozwój, czyli realizację ambitnych projektów, dzięki którym będziemy zmierzać w zielonym kierunku – dodaje Wojciech Dąbrowski.

W ubiegłym tygodniu Grupa PGE poinformowała o zmniejszeniu o połowę zaangażowania w projekty sponsorskie. Nadal trwają prace analityczne nad kolejnymi projektami i zadaniami w Grupie PGE pod kątem efektywności, stopy zwrotu i powiązania z działalnością podstawową.

Źródło: PGE

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę