Pożyczka leasingowa: ani nie leasing, ani nie kredyt

Pożyczka leasingowa: ani nie leasing, ani nie kredyt Pixabay

Chcąc sfinansować zakup maszyn lub urządzeń, firmy najczęściej sięgają po kredyt bankowy lub leasing. Ciekawą alternatywą dla obu tych instrumentów finansowych jest pożyczka leasingowa, zwłaszcza, że w niektórych przypadkach może okazać się najkorzystniejszą opcją.

Pożyczka leasingowa jest instrumentem finansowym pośrednim między leasingiem a kredytem. Znajdziemy w niej sporo cech, które są charakterystyczne dla obu tych produktów finansowych.

Podobnie jak w leasingu pożyczką można sfinansować wyłącznie środki trwałe, które będą wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. maszyny i urządzenia, środki transportu i nieruchomości). Nie można jej przeznaczyć na inne cele (np. remont, modernizacja sprzętu, zakup sprzętu, który nie będzie środkiem trwały).

Podobne są też formalności (uproszczone) w obu tych instrumentach. Firmy leasingowe stawiają mniej rygorystyczne warunki swoim klientom niż banki (wymagana jest np. niższa zdolność kredytowa), dzięki czemu pożyczka leasingowa jest często łatwiejsza do uzyskania niż kredyt bankowy, co jest szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku małych i nowych na rynku przedsiębiorstw.

Natomiast różnice między leasingiem a pożyczką leasingową dotyczą m.in. okresu trwania umowy. W przypadku pożyczki jest tu dużo większa dowolność, ograniczona praktycznie jedynie przez wewnętrzne ustalenia firmy leasingowej. Kolejna zasadnicza różnica sprowadza się do tego, kto będzie właścicielem przedmiotu w trakcie trwania umowy. Leasingobiorca stanie się jego właścicielem dopiero po zakończeniu umowy. Natomiast w pożyczce przedmiot umowy od razu przechodzi na własność pożyczkobiorcy.

Pod względem rozliczeń finansowych pożyczka leasingowa jest bliższa kredytowi lub leasingowi finansowemu. Pożyczkobiorca np. dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a do kosztów zalicza raty odsetkowe i wszelkie wydatki eksploatacyjne związane z przedmiotem pożyczki. 

Największa różnica dotyczy natomiast sposobu rozliczenia podatku VAT. W przypadku pożyczki leasingowej VAT nie powiększa raty odsetkowej. Ten instrument jest więc korzystny dla przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami tego podatku. Należy jednak pamiętać, że zaciągnięta pożyczka leasingowa wpływa na zdolność kredytową firmy.

 

Czym wyróżnia się pożyczka leasingowa na tle bardziej popularnych instrumentów, jakimi są leasing lub kredyt?

Piotr Klimczak, PKO LeasingPiotr Klimczak, dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing: Pożyczka leasingowa łączy w sobie cechy leasingu i standardowego kredytu bankowego. Korzystnie oprocentowana, z formalnościami ograniczonymi do minimum, udzielana w procedurze pełnej i uproszczonej, rozliczana podobnie jak kredyt bankowy – stanowi dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców.

Według danych Związku Polskiego Leasingu pożyczka leasingowa w 2021 r. cieszyła się podobnym zainteresowaniem jak leasing. Dynamika finansowania maszyn pożyczką wyniosła 27,7% r/r, a leasingiem – 25%. Finansowanie maszyn pożyczką przez spółki leasingowe to ponad 7,7 mld zł.

Za pomocą leasingu realizowana jest największa wartość inwestycji w branży przemysłowej, natomiast pożyczka leasingowa (z uwagi na wiele korzyści) zyskuje coraz większą popularność. W PKO Leasing również nastąpił wzrost finansowania klientów pożyczką, dzięki czemu uzyskaliśmy dynamikę w tym obszarze na poziomie 103% w porównaniu z danymi z 2020 r.

W jakiej sytuacji warto starać się o pożyczkę leasingową?

O finansowanie w formie pożyczki może ubiegać się właściwie każda firma. Pożyczka leasingowa to korzystna opcja dla przedsiębiorców głównie z branży przemysłowej, medycznej, budowlanej czy transportowej. Jest dobrym wyjściem dla firm, które ubiegają się o dofinansowanie z puli środków unijnych i regionalnych.

Pożyczka leasingowa jest skierowana m.in. do przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami podatku VAT, korzystają z dotacji unijnych i regionalnych oraz finansują technologie, w których przypadku leasing nie jest możliwy do zastosowania. W przeciwieństwie do leasingu pożyczka nie jest obciążona podatkiem VAT, finansujemy wartość brutto inwestycji. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT z góry, jak ma to miejsce w leasingu finansowym. 

Pożyczka leasingowa jest formą finansowania dużo bardziej opłacalną w przypadku zakupu specjalistycznych maszyn i urządzeń, często produkowanych poza granicami Polski, na terenie UE. Pożyczka leasingowa umożliwia zakup maszyny w obrocie wewnątrzwspólnotowym i spłacanie rat od wartości netto urządzenia. A to przekłada się na realne oszczędności, które mogą wesprzeć inne inwestycje firmy. 

 

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę