Leasing maszyn i urządzeń coraz popularniejszym źródłem finansowania

Leasing maszyn i urządzeń coraz popularniejszy Pixabay

Rozwój przedsiębiorstwa bardzo często wymusza inwestycje w nowe maszyny i urządzenia, całe linie produkcyjne czy oprogramowanie. Ich zakup nie jest możliwy bez odpowiednich środków pieniężnych. Ponieważ na rynku dostępne są różne instrumenty finansowe, nawet brak odpowiedniego kapitału nie musi oznaczać braku możliwości inwestycyjnych firmy. Rosnącą popularnością cały czas cieszy się leasing maszyn i urządzeń.

Zakup za gotówkę, kredyt, leasing, pożyczka – możliwości finansowania nabycia nowych aktywów czy modernizacji posiadanych środków trwałych jest co najmniej kilka. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, która opcja będzie zawsze najkorzystniejsza, dlatego wybór odpowiedniej formy finansowania powinien być poprzedzony odpowiednią analizą. Należy w niej uwzględnić różne czynniki (np. cel inwestycji, wielkość firmy, posiadane środki pieniężne, koszty). 

Gotówka i kredyt jako źródła finansowania nabycia aktywów przedsiębiorstwa

W teorii kupno środka trwałego z wykorzystaniem posiadanych środków własnych jest najprostszą i najtańszą metodą. Firma nie traci czasu na poszukiwanie i porównywanie różnych ofert rynkowych ani na załatwianie wszelkich formalności. Nie ponosi też dodatkowych kosztów związanych z opłatami, jakie naliczają sobie podmioty finansowe.

Wykorzystanie własnych środków pieniężnych oznacza jednak zamrożenie kapitału, który mógłby być przeznaczony na inne inwestycje czy bieżącą działalność. W przypadku mniejszych firm problemem najczęściej jest też brak odpowiednich środków na koncie.

Jeszcze do niedawna kredyt bankowy był zdecydowanie najpopularniejszą formą pozyskiwania niezbędnych środków finansowych. Wysoki stopień sformalizowania procedury kredytowej wydłuża i komplikuje proces pozyskania kredytu. Jednocześnie jednak zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa takiej transakcji.

Wymóg posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej dyskwalifikuje większość nowych firm, które chciałyby otrzymać kredyt. Często też banki wymagają wniesienia stosunkowo wysokiego wkładu własnego, a także dodatkowego zabezpieczenia. Zaletą kredytu jest natomiast uzyskanie prawa własności nabytego środka trwałego, stosunkowo długi okres kredytowania (czyli odpowiednio mniejsze raty miesięczne) oraz możliwość przeznaczenia go na różne cele.

Leasing

Stosunkowo młodą, ale już bardzo popularną metodą finansowania nabycia środków trwałych jest leasing. Jest on prawem do użytkowania rzeczy na warunkach określonych w umowie. Wyróżniamy dwa główne rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy. Ich podstawowa różnica sprowadza się do zaliczenia ich do składników majątkowych leasingodawcy lub leasingobiorcy, co skutkuje różnymi konsekwencjami finansowymi i podatkowymi.

W dużym uproszczeniu leasing operacyjny polega na użyczeniu przedmiotu w zamian za comiesięczną ratę leasingową i daje możliwość wykupu maszyny po zakończeniu umowy. Dzięki temu przedsiębiorca może korzystać z nowych maszyn i urządzeń bez angażowania większych środków własnych. Z kolei w leasingu finansowym choć przedmiot leasingu pozostaje własnością firmy leasingowej, jednak nabywca wykazuje go w swoim bilansie i może go amortyzować.

Zalety leasingu

Przemysław Konopka, ING LeaseLeasing to stosunkowo tani i wygodny sposób finansowania. Jak tłumaczy Przemysław Konopka, Product Development w ING Lease, firmy leasingowe w trakcie trwania umowy są właścicielem finansowanych aktywów, co zapewnia mniejsze ryzyko na transakcji i dzięki temu mogą zaproponować bardzo korzystne marże. Wiele czołowych firm leasingowych ma również w swojej ofercie uproszczone warunki finansowania maszyn. W ramach takich ofert formalności są ograniczone do minimum i często wystarczy przedstawić fakturę proformę lub specyfikację dotyczącą danej maszyny oraz jedynie oświadczyć swoje przychody i koszty, bez potrzeby przedkładania dokumentów finansowych.
 
Nie bez znaczenia są również korzyści podatkowe. Leasing na tle innych form finansowania wyróżnia się tym, że prawie wszystkie aktywa można wprowadzić w koszty działalności szybciej niż wynika to z tradycyjnej amortyzacji – wyjaśnia Przemysław Konopka. – Leasing daje dużą elastyczność, jeśli firmie z uwagi na dochody potrzeba wysokich kosztów, to można zdecydować się na taki model kalkulacji, gdzie prawie połowa wartości maszyny stanie się kosztem podatkowym.

Piotr Klimczak, PKO LeasingPiotr Klimczak, dyrektor Rynku Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing, do głównych zalet leasingu nad innymi formami finansowania zalicza wszechstronność oferowanych rozwiązań. Proces jest łatwy i szybki, w porównaniu np. do kredytu. – Do sfinalizowania transakcji potrzebujemy mniej dokumentów i procedur. Firma nie musi angażować własnych pieniędzy. Co warte podkreślenia, w całym procesie zakupowym, my jako firma finansująca, jesteśmy dla klienta partnerem. Znamy rynek zakupowy, zatem możemy zapewnić konkretne wsparcie, sprawdzając dostawcę dla i za klienta oraz oferując maszyny i sprzęt dla przemysłu zarówno od polskich, jak i zagranicznych producentów. To niewątpliwie atut i duża wartość dodana, które usprawniają i uatrakcyjniają planowane inwestycje – dodaje Piotr Klimczak.

Warto mieć na uwadze, że leasing często wiąże się też z określonymi obowiązkami leasingobiorcy (np. serwisowanie w wyznaczonych punktach czy ubezpieczenie u określonego ubezpieczyciela). Z innej jednak strony koszt takiego ubezpieczenia może okazać się niższy niż w przypadku indywidualnie zawartej ochrony ubezpieczeniowej.

Rosnące znaczenie leasingu

Obserwując rynek i wyciągając wnioski z naszej współpracy z dostawcami i partnerami, mogę śmiało powiedzieć, że apetyt na inwestycje na rynku rośnie. Według danych Związku Polskiego Leasingu, firmy leasingowe na rynku maszynowym zanotowały blisko 26-proc. wzrost po trzecim kwartale 2021 r. Dla porównania, rynek maszyn dla przemysłu urósł w tym samym okresie o ponad 40% – mówi dyrektor w PKO Leasing. – Dynamicznie reagujemy na te zmiany. Dostosowujemy naszą ofertę leasingową do potrzeb klientów, jak również rozwijamy sieć dostawców, współpracujących z PKO Leasing. Dzięki temu klient otrzymuje dobrą, szytą na miarę ofertę finansowania, a dostawca konkretne rozwiązania biznesowe, np. programy vendorowe. Umożliwiają one dostawcy finansowanie leasingiem sprzedaży środków trwałych, które produkuje lub dystrybuuje.

Według Przemysława Konopki leasing w Polsce jest postrzegany już jako najistotniejsze źródło finansowania przedsiębiorstw, co potwierdzają wyniki całej branży. Tendencji wzrostowej nie zahamowała nawet pandemia COVID-19. Zgodnie z komunikatem ZPL po trzech kwartałach bieżącego roku poziom nowego finansowania w segmencie maszyn i urządzeń jest o 8,8% wyższy niż przed pandemią.

Widzimy również duże zainteresowania po stronie naszych klientów. Dodatkowo zapowiedziano uruchomienie nowych programów, takich jak np. ulga na robotyzację. Z początkiem przyszłego roku prawdopodobnie zostaną otwarte także nabory wniosków pozwalających skorzystać ze środków z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wszystko to może stwarzać nowe możliwości dla przedsiębiorców do poszukiwania różnych źródeł finansowania – przewiduje Przemysław Konopka.

Wybór odpowiedniej formy finansowania to jedno. Równie ważny jest jednak także wybór odpowiedniego podmiotu, który będzie stał za takim finansowaniem. Warto stawiać tu na doświadczone podmioty na rynku. Ponadto powinny się wyróżniać sporą elastycznością i być w stanie doradzić przedsiębiorcy w wyborze najoptymalniejszego finansowania.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę