Robogrant, czyli szansa na zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej

Robogrant, czyli szansa na zwiększenie konkurencyjności Yaskawa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11 października 2022 r. ogłosili nowy nabór wniosków dla przedsiębiorców z branży meblarskiej – #Robogrant. To wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw mające na celu, poprzez transformację technologiczną, zwiększenie konkurencyjności polskiej branży meblarskiej – lidera wśród eksporterów mebli w Unii Europejskiej.

Nabór wniosków będzie trwał od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r., chyba że złożone wnioski wyczerpią co najmniej 120% alokacji, która wynosi 29 mln zł. W tej sytuacji PARP może zamknąć nabór, ale z reguły takie rozwiązanie nie jest stosowane. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln, co przy wsparciu w ramach pomocy de minimis 85% daje maksymalnie 850 000 zł dotacji. Co ważne, można otrzymać 40% zaliczki, a pozostałą część wsparcia tylko jako płatność końcową.

Powiązane firmy

Działanie to pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji, dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Grant może być przyznany na projekty zwiększające poziom robotyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Wsparte zostaną projekty polegające na zakupie, instalacji i uruchomieniu w przedsiębiorstwie robota przemysłowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz niezbędnym oprogramowaniem.

Wsparcie dla sektora MŚP

Do podmiotów kwalifikujących się do wsparcia należą tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD – wymagany wpis na dzień złożenia wniosku) oraz przynajmniej w dwóch z trzech lat 2019–2021 osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 3 mln zł. Istotne jest również to, że szczególnie wspierane będą przedsiębiorstwa nie posiadające jeszcze robotów.

Sterowanie

Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć m.in.:

* nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;

* nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:

a) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych;

b) maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe);

c) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;

d) urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna;

* nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Cyfryzacja firmy ze wsparciem

Ulga na robotyzację to instrument fiskalny wspierający cyfryzację przedsiębiorstwa i wdrażanie Przemysłu 4.0. Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą inwestować w automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. To wsparcie podatkowe uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Schemat

Koszty kwalifikowalne obejmują nabycie i użytkowanie robotów przemysłowych, urządzeń peryferyjnych w tym opłaty leasingowe, oprogramowanie oraz koszty instalacji czy nawet szkolenia. Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022. Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od ich wielkości. Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały zwrócone przedsiębiorcy w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania, co oznacza, że możliwe będzie również łączenie jej z dotacjami. Wtedy kosztem kwalifikowalnym ulgi będzie tylko wkład własny na ten wydatek.

Kolejny nabór, który powinien zostać ogłoszony na przełomie roku, to Kredyt Technologiczny BGK, polegający na zwrocie przez BGK części kapitału kredytu inwestycyjnego otrzymanego w banku komercyjnym.

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Roboty w przemyśle meblarskim 

Dotychczas to przemysł motoryzacyjny był największym obszarem zastosowania robotów i stanowił papierek lakmusowy postępu automatyzacji w przemyśle. Przewiduje się jednak, że w nadchodzących latach także w mniejszych branżach produkcyjnych będzie wzrastał udział automatyzacji.

Produkcja mebli jest jedną z tych niszowych branż, która nie jest głównym użytkownikiem robotów, ale oferuje znaczące możliwości dla dostawców i integratorów technologii oraz liczne korzyści dla użytkownika. Jeśli chodzi o przemysł meblarski, wprowadzenie robotów na linię produkcyjną pozwala poprawić jakość wytwarzanego produktu. Współpracujące ramię robota zapewnia imponujący poziom precyzji i spójności, zmniejszając jednocześnie margines błędu. Należy pamiętać, że proces produkcji mebli to często nadal praca ręczna.

Wdrożenie robota do produkcji poszczególnych produktów jest kluczem do zwiększenia konkurencyjności. Oznacza również poprawę jakości wykończenia produktu i mniej uszkodzeń. Ponadto, w wielu przypadkach jeden robot może zautomatyzować kilka operacji i pozwala na lepsze wykorzystanie maszyn oraz pracowników. Tu warto podkreślić, że Polska jest liderem na europejskim i światowym na rynku meblarskim, a jednocześnie branża meblarska jest jedną z najsłabiej zrobotyzowanych branż w Polsce.

Należy pamiętać, że produkcja i dystrybucja mebli jest pracochłonna, żmudna i fizycznie wyczerpująca. Przenoszenie ciężkich mebli jest jednym z głównych zastosowań robotów, które pozwalają uniknąć obciążeń fizycznych pracowników. Roboty wykonują wiele zadań dla producentów mebli, w tym obsługę maszyn i obróbkę mechaniczną, przenoszenie materiałów, wszystkie rodzaje spawania oraz paletyzację i pakowanie. Znacznej części przemysłu meblarskiego słowo robotyzacja kojarzy się z eliminacją miejsc pracy. Jest to jednak mylące. Zastąpienie pracy ludzkich rąk pracą wykonywaną przez robota pozwala oddelegować pracowników do mniej szkodliwych dla zdrowia zadań, a to przyczynia się do redukcji roszczeń odszkodowawczych pracowników, jak również redukcji urazów w miejscu pracy.

Alternatywa dla niedoborów kadrowych

Przez lata automatyzacja była dostępna tylko dla wybranych firm w branży meblarskiej. Jedynie najwięksi wytwórcy, których produkcja charakteryzowała się dużym stopniem powtarzalności, byli w stanie uzasadnić wprowadzenie automatyzacji. Mniejsi producenci w dużej mierze trzymali się procesów ręcznych. Jednakże dziś wszyscy zgodnie twierdzą, że roboty mogą pomóc ożywić przemysł meblarski. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat przemysł meblarski doświadczył niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej. Obecnie trudniej niż kiedykolwiek jest znaleźć wykwalifikowanych rzemieślników do wszystkich zadań, które są potrzebne w rozwijającej się firmie meblowej, a rozwój technologii pozwala robotom uzyskać efekt pracy zbliżony do cenionego w przemyśle meblarskim rękodzieła.

Źródło: Yaskawa

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę