Rosnąca liczba zgłoszeń patentowych w Europie

Rosnąca liczba zgłoszeń patentowych w Europie Canva

Europejski Urząd Patentowy (EPO) w 2022 r. otrzymał 193 460 zgłoszeń, co stanowi wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. Indeks patentowy EPO 2022 pokazuje, że liczba zgłoszeń patentowych w ubiegłym roku nadal rosła , po wzroście o 4,7% w 2021 r., który nastąpił po niewielkim spadku (-0,6%) w 2020 r.

Rosnąca liczba zgłoszeń patentowych – wczesny wskaźnik inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój – podkreśla, że w ubiegłym roku innowacje pozostały silne pomimo niepewności gospodarczej na całym świecie.

Jeśli chodzi o obietnicę zielonych innowacji, nastąpił solidny, trwały wzrost liczby zgłoszeń związanych z czystymi technologiami i innymi środkami, które tworzą, przesyłają i magazynują energię elektryczną - powiedział prezes EPO António Campinos. – To właśnie ten trwający boom nawiguje transformację energetyczną. Innowatorzy pracują również na rzecz inteligentniejszej przyszłości, ponieważ czwarta rewolucja przemysłowa przejmuje nasze życie, sektory i branże i rozprzestrzenia się daleko na inne obszary, od transportu po opiekę zdrowotną. Widzimy to w nieustannym wzroście liczby zgłoszeń patentowych w technologiach cyfrowych i półprzewodnikach.

Wzrost liczby zgłoszeń patentowych

Źródło: Europejski Urząd Patentowy

Boom na technologie cyfrowe, baterie i półprzewodniki

Komunikacja cyfrowa (+11,2% w stosunku do 2021 r.) w ubiegłym roku ponownie była dziedziną o największej liczbie zgłoszeń patentowych, a tuż za nią uplasowały się technologie medyczne (+1,0%) i technologie komputerowe (+1,8%). Duży wzrost liczby zgłoszeń patentowych w technologiach cyfrowych przenika do wielu innych obszarów, takich jak opieka zdrowotna, transport i rolnictwo.

Maszyny/aparatura/energia elektryczna (+18,2%), dziedzina obejmująca wynalazki związane z czystą energią, była najszybciej rozwijającą się wśród dziesięciu największych dziedzin technologii, częściowo dzięki boomowi w technologiach akumulatorowych (+48,0%). Obszary półprzewodników (+19,9%) i technologii audiowizualnej (+8,1%) również silnie się rozwinęły, choć z mniejszej bazy. Aktywność patentowa w branży farmaceutycznej nadal rosła (+1,0%), wyprzedzając transport (-2,6%), aby po raz pierwszy w ciągu ostatniej dekady wbić się do pierwszej piątki dziedzin technologii. Biotechnologia (+11,0%) również przeżywa swój rozkwit.

Dziedziny techniczne z największą liczbą zgłoszeń patentowych 2022

Źródło: Europejski Urząd Patentowy

Silny wzrost w Chniach i USA

Pięć czołowych krajów pochodzenia wniosków patentowych w EPO w 2022 r. to Stany Zjednoczone (stanowiące jedną czwartą całości), Niemcy, Japonia, Chiny i Francja. Wzrost liczby wniosków w 2022 r. napędzany był głównie przez zgłoszenia z Chin (+15,1% w porównaniu z 2021 r.), które wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat, oraz w mniejszym stopniu przez zgłoszenia z USA (+2,9%) i Republiki Korei (+10,0%).

50 najlepszych krajów pod względem zgłoszeń patentowych 2022

Źródło: Europejski Urząd Patentowy

Chociaż liczba zgłoszeń patentowych pochodzących z 39 państw Europejskiej Organizacji Patentowej (83 955) była na tym samym poziomie co w 2021 r. (83 894, +0,1%), ich udział w całości skurczył się o kolejny punkt procentowy do poziomu nieco poniżej 44%. Rosnący udział zgłoszeń do EPO pochodzących spoza Europy podkreśla atrakcyjność europejskiego rynku technologicznego dla firm z całego świata.

Jeśli chodzi o trendy technologiczne, zgłoszenia patentowe z USA gwałtownie wzrosły w komunikacji cyfrowej i maszynach / aparaturze / energetyce elektrycznej. Europejskie firmy złożyły mniej wniosków w dziedzinie komunikacji cyfrowej, ale znacznie więcej wniosków w dziedzinie technologii komputerowej, technologii medycznej i biotechnologii. Wnioski patentowe z Chin wzrosły w większości głównych dziedzin technologii.

Trendy w krajach Europy

Liczba wniosków patentowych składanych przez przedsiębiorstwa z Niemiec, wiodącego kraju Europy pod względem zgłoszeń patentowych, spadła w ubiegłym roku o 4,7%, głównie z powodu spadków w obszarach takich jak transport (w tym motoryzacja), maszyny elektryczne / aparatura / energia i chemia organiczna. Wnioski z większości innych wiodących europejskich krajów zgłaszających patenty wzrosły, w tym Francji (+1,9%), Szwajcarii (+5,9%) i Holandii (+3,5%). Wśród innych krajów europejskich, w których rocznie składa się ponad 1 000 wniosków, największy wzrost odnotowano w Irlandii (+12,3%), Belgii (+5,0%) i Austrii (+3,4%). Pod względem zgłoszeń patentowych na mieszkańca ponownie liderem była Szwajcaria, a następnie niektóre kraje nordyckie (patrz wykres Zgłoszenia patentowe na milion mieszkańców).

Huawei na szczycie rankingu kandydatów

Wiodącymi wnioskodawcami patentowymi w EPO w 2022 r. był Huawei (nr 1 w 2021 r.), a następnie LG (wzrost z 3. miejsca w 2021 r.), Qualcomm (skok z 7. na 3.), Samsung i Ericsson. W pierwszej dziesiątce znalazły się cztery firmy z Europy, dwie z Republiki Korei, dwie z USA i po jednej z Chin i Japonii.

Pierwsza dziesiątka wnioskodawców 2022

Źródło: Europejski Urząd Patentowy

Co piąty wniosek patentowy złożony przez małą firmę

Patenty są przedmiotem zainteresowania nie tylko dużych firm. Znaczna część zgłoszeń EPO pochodzi od mniejszych podmiotów: w 2022 r. co piąty wniosek patentowy do EPO pochodzący z Europy pochodził od indywidualnego wynalazcy lub małego lub średniego przedsiębiorstwa (mniej niż 250 pracowników). Kolejne 7% pochodziło z uniwersytetów i publicznych organizacji badawczych.

Źródło: Europejski Urząd Patentowy

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę