Rośnie liczba nowych patentów z Polski

Rośnie liczba nowych patentów z Polski Pixabay – Elf-Moondance

Choć liczba nowych zgłoszeń patentowych z Polski nie jest specjalnie imponująca, to jednak nasz kraj może się pochwalić drugim najwyższym wskaźnikiem wzrostu w Europie po Portugalii. Według opublikowanego Indeksu Patentowego 2021 liczba zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) przez polskie podmioty była wyższa niż rok wcześniej o 12,8%.

    • W 2021 r. polskie podmioty zgłosiły 539 nowych patentów
    • Łącznie polskie zgłoszenia patentowe stanowiły 0,3% wszystkich nowych aplikacji patentowych
    • W sektorze transportu odnotowano wzrost o 81% 
    • Najwięcej zgłoszeń napłynęło od Politechniki Śląskiej


539 nowych zgłoszeń patentowych z Polski w 2021 r. oznacza wzrost o 12,8%. To czterokrotnie większe tempo wzrostu niż w roku poprzednim (3,2%) i ponad 4,5-krotne w porównaniu ze średnią dla UE-27 (2,7%). To także drugi najwyższy wskaźnik wzrostu w Europie po Portugalii (wśród wszystkich krajów, które złożyły ponad 200 zgłoszeń patentowych).

Technologie medyczne i farmaceutyczne na prowadzeniu

Utrzymująca się w ubiegłym roku pandemia sprawiła, że wiodącym obszarem wśród zgłoszeń patentowych z Polski były technologie medyczne (awans z miejsca 2.), w której odnotowano wzrost o 71,1%. Na kolejnych miejscach uplasowały się produkty farmaceutyczne (+11,4%) oraz transport (w tym przemysł samochodowy), gdzie złożono o 81% więcej zgłoszeń patentowych niż rok wcześniej. Dwa główne obszary związane z ochroną zdrowia – produkty farmaceutyczne i technologie medyczne – reprezentują łącznie 19,3% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych składanych do EPO, w porównaniu do 15,3% w 2020 r.

wykres z liczbą zgłoszeń patentowych do EPO z Polski
Liczba zgłoszeń patentowych do EPO z Polski

Nieco inaczej kształtowały się czołowe obszary, jeśli przyjrzymy się wszystkim zgłoszeniom patentowym do EPO w 2021 r. Łącznie w minionym roku do EPO napłynęło 188 600 zgłoszeń patentowych, co było wynikiem o 4,5% lepszym niż rok wcześniej. Największy wzrost odnotowano w komunikacji cyfrowej (+9,4%) i technologiach komputerowych (+9,7%), co jest odzwierciedleniem prowadzonej na całym świecie transformacji cyfrowej. W liczbach bezwzględnych w 2021 r. najwięcej zgłoszeń zanotowano z obszaru cyfrowej komunikacji (15 400) i technologii medycznych (15 321).

Duży popyt na patenty w ubiegłym roku świadczy o tym, że innowacyjność nadal utrzymuje się na wysokim poziomie – powiedział António Campinos, prezes EPO. – Podkreśla to kreatywność i determinację innowatorów w Europie i na całym świecie. Złożyli oni większą liczbę zgłoszeń patentowych, a silny rozwój technologii cyfrowych stanowi niezbity dowód transformacji zachodzącej we wszystkich sektorach i branżach.

 

wykres z liczbą zgłoszeń patentowych do EPO
Łączna liczba zgłoszeń patentowych do EPO

Azjatyckie firmy z największą liczbą zgłoszeń patentowych

Na ogólny wzrost liczby wszystkich zgłoszeń patentowych złożonych do EPO w 2021 r. miały w dużej mierze wpływ podmioty z Chin (+24% zgłoszeń w stosunku do 2020 r.) i USA (+5,2%). Liczba zgłoszeń z 38 krajów stowarzyszonych w ramach EPO wzrosła w ubiegłym roku o 2,8%. Jednakże w ujęciu względnym udział zgłoszeń z Europy odnotowywał dalsze spadki (z 50% ogólnej liczby zgłoszeń w 2013 r. do 44% w 2021 r.), jako że coraz więcej podmiotów spoza Europy, zwłaszcza z Azji, stara się o ochronę swoich wynalazków na rynku europejskim.

W Niemczech i Francji, krajach o największej liczbie zgłoszeń, statystyki pozostały na niemal niezmienionym poziomie (odpowiednio +0,3% i -0,7%), natomiast Wielka Brytania odnotowała w tym zakresie niewielki spadek (-1,2%). W 2021 r. odnotowano wzrost liczby zgłoszeń w kilku innych krajach europejskich, w tym w Szwecji (+12,0%), Finlandii (+11,2%), Danii (+9,2%), Hiszpanii (+8,9%), Włoszech (+6,5%), Szwajcarii (+3,9%), Belgii (+3,3%) i Holandii (+3,1%).

W 2021 r. (podobnie jak w 2019 r.) podmiotem o największej liczbie zgłoszonych patentów do EPO była chińska firma Huawei. Tuż za nią uplasowały się dwie firmy z Korei Południowej, ubiegłoroczny lider – Samsung i LG, .

Duży udział polskich uczelni i instytutów badawczych

Politechnika Śląska jest podmiotem z największą liczbą zgłaszanych patentów w Polsce (skok z 4. miejsca rok wcześniej). Cztery z dziesięciu największych polskich podmiotów zgłaszających patenty to uczelnie lub instytuty badawcze, tj. więcej niż w większości innych krajów. Ich zgłoszenia stanowią ponad 40% wszystkich zgłoszeń w ramach listy dziesięciu największych aplikantów z Polski.

Źródło: EPO

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę