Skuteczne rozwiązania z zakresu przetwarzania brzegowego

Skuteczne rozwiązania z zakresu przetwarzania brzegowego Rittal

Przetwarzanie brzegowe (tzw. edge computing) polega na przetwarzaniu danych poza chmurą i poza scentralizowanymi strukturami centrum danych, możliwie jak najbliżej rzeczywistego miejsca powstawania tych informacji. W ten sposób zauważalnie skraca się czas potrzebny na analizę danych i reakcję na nie, umożliwiając aplikacjom i systemom reagowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Nieustannie rosnąca ilość danych, które każdego dnia są przetwarzane i przechowywane w chmurze oraz w obiektach typu Data Center, może stanowić problem dla współczesnej branży IT. Zgodnie z dostępnymi prognozami dane, które były przetwarzane poza tradycyjnym, scentralizowanym centrum danych lub chmurą, w 2018 r. stanowiły zaledwie 10% całości informacji generowanych przez przedsiębiorstwa. Według tych samych przewidywań już niebawem, bo w 2025 r., aż 75% danych będzie powstawać poza chmurą i tam też będą one przetwarzane. Jest to możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi przetwarzania brzegowego i innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Proces wdrażania przetwarzania brzegowego

Edge computing najlepiej sprawdza się w tych dziedzinach i gałęziach gospodarki, w których minimalizacja opóźnień w przesyle danych ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu procesów i funkcjonowania danego podmiotu w ogóle. Dobrym przykładem może być m.in. branża farmaceutyczna, przemysł, telekomunikacja czy sektor finansowy. Kolejną doskonałą przestrzenią do wykorzystania rozwiązań opartych na przetwarzaniu brzegowym jest Internet Rzeczy (IoT, Internet of Things) oraz szeroko rozumiany Przemysł 4.0 - w obu tych przypadkach jak najszybsza analiza dostępnych danych i błyskawiczny ich przesył to kwestie o podstawowym znaczeniu.

Na co należy zwrócić uwagę przed wdrożeniem rozwiązań typu Edge Computing?

Inwestycja w najnowsze technologie typu Edge Data Center nigdy nie powinna być realizowana w nieprzemyślany sposób, dlatego w każdym przypadku konieczna jest gruntowna analiza następujących kwestii:

  • warunki, w jakich ma docelowo funkcjonować Edge Data Center, w tym czynniki środowiskowe (wahania temperatury, obecność kurzu i wilgoci, jakość powietrza itd);
  • redundancja - czyli duplikacja (bądź inne zwielokrotnienie) konkretnych funkcji albo elementów w obrębie danej struktury IT, dzięki czemu ryzyko wystąpienia przestojów jest skutecznie zredukowane.
  • sposób zarządzania i monitorowania infrastruktury IT - warto zadbać o to, by kontrolę dało się sprawować nie tylko fizycznie, ale również w sposób zdalny;
  • skalowalność - ma szczególne znaczenie zwłaszcza tam, gdzie dostępna jest wyłącznie ograniczona przestrzeń, której użytkowanie należy zoptymalizować.
  • bezpieczeństwo - zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dla danych zarówno w wymiarze fizycznym (zanieczyszczenia, kurz, woda, wyładowania elektrostatyczne itd), jak i w odniesieniu do zagrożeń związanych z uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do danych.

Rozwiązania przesyłania brzegowego Rittal Edge Data Center

W ofercie firmy Rittal dostępna jest szeroka gama rozwiązań z zakresu przetwarzania brzegowego, od pojedynczych elementów po kompletne, gotowe do użytku centra danych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

  • standaryzowane centrum danych Secure Edge Data Center (SEDC) - solidne, gotowe pod klucz centrum danych zaprojektowane do wykorzystania w środowiskach przemysłowych. Zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią, pyłem i brudem, jest również wyposażone w redundantne zasilanie, wydajny system chłodzenia i system gaszenia pożarów.
  • bezpieczna szafa w sejfie Rittal Micro Data Center Level E - w skład tego mikrocentrum danych wchodzi szafa IT, chłodzenie, zasilanie, systemy przeciwpożarowe (detekcja i gaszenie) oraz monitoring. Skutecznie chroni przed zagrożeniami fizycznymi (włamanie, pożar itd) i posiada najwyższy stopień certyfikowanego bezpieczeństwa IT oraz danych.
  • skalowalne centrum danych Rittal SMDC - to rozwiązanie pozwala uzyskać najniższe opóźnienia w całej sieci, dzięki czemu doskonale sprawdza się m.in. w organizacjach rządowych i państwowych. W skład centrum danych wchodzi szafa IT, chłodzenie, rozdział mocy, systemy bezpieczeństwa, detekcji i gaszenia pożaru oraz monitoring IT.
  • energooszczędne centrum danych RiMatrix Edge Data Center - ekologiczne, przyjazne dla środowiska centrum danych składające się z szaf rack IT, chłodzenia, zasilania, monitoringu oraz pomieszczenia bezpieczeństwa HVR. Cechuje się niezwykle wysoką skalowalnością i może być instalowane w istniejących budynkach bez ingerencji w strukturę obiektu. 

Źródło: Rittal

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę