Sztuczna inteligencja przewodnikiem dla pracowników przemysłowych

AI przewodnikiem dla pracowników przemysłowych Pexels

Czwarta rewolucja przemysłowa przyczynia się do wzrostu automatyzacji i cyfryzacji produkcji, ale to nadal ludzie wykonują większość czynności w procesach wytwórczych. Jednak sztuczna inteligencja i czujniki mogą wspomóc pracowników, zwiększając bezpieczeństwo podczas mobilnych i produkcyjnych zadań.

Wykorzystanie metod głębokiego uczenia i nowych form sztucznej inteligencji otwiera kolejne możliwości rozwiązywania złożonych problemów na podstawie rozpoznawania obrazu. Przykładem innowacyjnego rozwiązania jest system ifm mate, który łączy technologię rozpoznawania obiektów z indywidualnym śledzeniem każdej rozpoznanej ręki.

Powiązane firmy

ifm electronic Sp. z o.o.

Dynamiczna rzeczywistość

Ręce jako obiekty dynamiczne u każdego człowieka wyglądają nieco inaczej, mając różne kształty, ułożenie, obracając się na różne sposoby i pod różnymi kątami. Inteligentne sieci neuronowe potrafią rozpoznawać każdy rodzaj, dzięki dużej ilości danych i detekcji obiektów w środowisku przemysłowym.

Zintegrowana kamera 2D/3D, będąca częścią systemu ifm mate, umożliwia precyzyjne wykrywanie miejsca, w którym pracownik wykonuje manualne czynności. Ręka pracownika pełni funkcję czujnika w polu widzenia kamery, co eliminuje konieczność dodatkowych urządzeń. W przypadku odstępstw od ustalonych kroków procesu, system generuje alert w czasie rzeczywistym na monitorze.

Pomocny kolega

System trenera - pomocnika, znany jako mate (Manual Assembly Training Engineer), pełni rolę instruktora, minimalizując liczbę popełnianych błędów i pomagając doświadczonym pracownikom w szkoleniu nowych operatorów.

System ifm mate składa się z jednostki obliczeniowej, oprogramowania, kamery, zaś do jego uruchomienia niezbędny jest monitor dotykowy. Uzupełnieniem jest wizualno-akustyczny nadajnik sygnału informujący o odchyleniu. Całość pomaga pracownikowi osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa pracy na każdym jej etapie, ponieważ na monitorze wyświetlane są wszystkie istotne informacje o bieżącym kroku sekwencji danego procesu wykonywanego przez pracownika.

Spakowana technologia

W procesach pakowania ifm mate eliminuje błędy wynikające z nieuwagi lub niskiego poziomu koncentracji. Ukończone etapy procesu są oznaczane w czasie rzeczywistym na ekranie, a następna czynność jest wyróżniana kolorem. Każde odstępstwo od ustalonych etapów jest natychmiast komunikowane na monitorze, umożliwiając pracownikowi reakcję i wprowadzenie korekt.

Ponadto interfejs użytkownika systemu ifm mate pozwala na szybkie programowanie sekwencji bezpośrednio na obrazie z kamery oraz zapisywanie ich. Jest to szczególnie istotne w przypadku procesów o dużej złożoności i różnorodności produktów. Dzięki temu pracownicy mogą dowolnie rozmieszczać elementy, takie jak akcesoria, pudełka i narzędzia, zgodnie z własnymi preferencjami. System ifm mate umożliwia także zapewnienie pracownikom ergonomicznych stanowisk pracy i zwiększa efektywność poprzez redukcję stresu i zapewnienie niezawodnej jakości produktu – wskazuje Tomasz Placheta, Product Sales Manager w ifm electronic.

Jakość montażu

ifm mate umożliwia także elastyczne przypisywanie pracowników do różnych etapów procesów montażowych oraz monitorowanie ich pracy. Kontrola jakości odbywa się za pomocą czujnika wizyjnego, co daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa w przypadku nowych procesów pracy i odciąża ich.

Łatwy do uruchomienia system można zintegrować z niemal każdym stanowiskiem pracy ręcznej. Pracownik wspomagany jest od początku do końca procesu, za który odpowiada. Ma szczegółowe wskazówki do poszczególnych kroków pracy. Cyfrowy system upraszcza procesy szkoleniowe i dostosowuje tempo instruktażu indywidualnie w oparciu o szybkość nauki wykonywania nowych zadań. Stworzenie cyfrowego repozytorium procesów manualnych da wyższą jakość produktów, elastyczność pracowników oraz dostępność wiedzy.

Podczas procesu szkolenia system ifm mate prowadzi pracownika przez wykonywany przez niego proces, wyświetlając wcześniej wykonane oraz kolejne kroki, wskazuje odstępstwa od zdefiniowanego procesu i dostarcza kontekstowe informacje dla każdego etapu pracy.

Szkolenie w miejscu pracy z zastosowaniem ifm mate sprawia, że pracownik szybko przechodzi do rzeczywistego przebiegu procesu produkcji. Ponadto system daje pracownikom, szczególnie tym pracującym przy małych partiach produktów z dużą zmiennością wariantów, poczucie bezpieczeństwa dla nowych procesów pracy i odciążając ich Wymierne korzyści dla firmy są również oczywiste: Zmniejszony nakład pracy związanej ze szkoleniem pracowników pomaga obniżyć koszty, jednocześnie umożliwiając przekazywanie kompletnych i jednolitych informacji o zoptymalizowanych przebiegach procesów nowym osobom lub nawet, w formie cyfrowej, do innych zakładów produkcyjnych.

System ifm mate ma modularną budowę, która jest otwarta na nowe funkcje. Ostatnim nowym rozwiązaniem jest interfejs komunikacyjny REST-API, umożliwiający połączenie z systemami ERP i wyższymi strukturami serwerowymi oraz dostęp do centralnej biblioteki instrukcji montażowych. Dzięki temu centralnie zarządzane dane zlecenia przesyłane są do poszczególnych stanowisk montażowych

Korzyści dla firm wynikające z zastosowania systemu ifm to redukcja czasu i nakładu pracy związanych ze szkoleniem pracowników co przyczynia się do obniżenia kosztów, a jednocześnie umożliwia przekazywanie kompletnych informacji o zoptymalizowanych procesach nowym pracownikom lub nawet do innych zakładów produkcyjnych w formie cyfrowej.

Źródło: ifm electronic

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę