Trzy prestiżowe wyróżnienia dla NSK

Trzy prestiżowe wyróżnienia dla NSK NSK

Firma NSK została uhonorowana w 2023 r. trzema znaczącymi nagrodami i wyróżnieniami, które odzwierciedlają stały postęp i rozwój japońskiego producenta w wielu kluczowych obszarach biznesowych obejmujących osiągnięcia techniczne, koncepcję ESG (zarządzenie w aspektach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) oraz politykę różnorodności i inkluzywności.

Jednym z powodów do dumy firmy jest fakt, że dr Satoru Arai, główny inżynier (Executive Chief Engineer) w Centrum Rozwoju Technologii Maszyn Przemysłowych NSK, otrzymał od Japońskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników (JSME) nagrodę Manufacturing & Machine Tool Award 2023 za osiągnięcia techniczne. Stowarzyszenie JSME przyznaje tę prestiżową nagrodę osobom, które wniosły wybitny wkład w rozwój sektora produkcji i obrabiarek poprzez rozwój nowych technologii, produktów i metod wytwarzania.

Nagroda ta stanowi wyraz uznania dla osiągnięć dr Arai w postaci opracowania unikalnych podstaw projektowania maszyn i technologii stabilizacji pracy obrabiarek. Regulator napędu posuwu (NSK Feed Drive Adjuster) to kluczowy element tej technologii, która umożliwia zaawansowaną automatyzację obrabiarek i zapewnia korzyści dla środowiska, co otwiera nowe możliwości w zastosowaniach produkcyjnych. Chociaż rozwiązanie Feed Drive Adjuster firmy NSK nie jest jeszcze dostępne, już obecnie robi ogromne wrażenie w kręgach branżowych.

Jestem zaszczycony otrzymaniem tej nagrody za wkład w zakresie tworzenia wartości dodanej poprzez integrację projektowania maszyn i komponentów – mówi dr Satoru Arai. – Firma NSK będzie kontynuować prace na rzecz dalszego opracowywania wartościowych rozwiązań i ich wdrażania we współczesnych środowiskach produkcyjnych.

Firma NSK celebruje także ponowne włączenie do zestawienia Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific Index), wiodącego indeksu inwestycyjnego ESG obejmującego spółki z regionu Azji i Pacyfiku, które osiągają wyjątkowe wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Od 2002 r. firma NSK przez 22 lata z rzędu była notowana w indeksie DJSI Asia Pacific Index. W przyszłości NSK będzie w dalszym ciągu promować koncepcję ESG jako jedną z najważniejszych kwestii w zarządzaniu oraz będzie dążyć do rozwiązywania problemów społecznych poprzez działalność biznesową.

Ostatnie wyróżnienie związane jest z ciągłymi wysiłkami NSK na rzecz różnorodności i inkluzywności personelu. Na podstawie Pride Index 2023, inicjatywy oceniającej zaangażowanie na rzecz społeczności LGBTQ, zarządzanej przez japońską organizację pozarządową „work with Pride”, firma NSK otrzymała kolejną Złotą Nagrodę. Ten prestiżowy tytuł przyznany trzeci rok z rzędu odzwierciedla dążenie firmy do tworzenia środowiska pracy, które maksymalizuje umiejętności i atrybuty każdego pracownika. Aby zwiększyć zrozumienie i empatię wobec mniej widocznych form różnorodności, firma podejmuje regularne inicjatywy dotyczące społeczności LGBTQ.

Różnorodność jest źródłem konkurencyjności – podkreśla Akitoshi Ichii, prezes i dyrektor generalny NSK. – Kultura organizacyjna, która uznaje i szanuje wzajemną indywidualność stanowi niezbędny element innowacji. Aby mieć pewność, że jesteśmy firmą, której klienci nadal potrzebują, ufają i od której nie odwrócą się w przyszłości, będziemy szanować różnorodne wartości i osobowości wszystkich interesariuszy oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa, dążąc do zrównoważonego wzrostu Grupy NSK.

Źródło: NSK Europe

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę