Współpraca wydajna i jakościowa. Platforma EPLAN 2022

Współpraca wydajna i jakościowa. Platforma EPLAN 2022 EPLAN

Dzisiejsze systemy automatyki przemysłowej charakteryzują się wieloma zakłóceniami na etapie przetwarzania i przekazywania dokumentacji. Niezbędne jest rozwiązanie tych problemów w procesie projektowania maszyn i systemów produkcyjnych poprzez ukierunkowaną współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Operatorów zakładów produkcyjnych, konstruktorów maszyn, integratorów systemów, producentów szaf sterowniczych i producentów komponentów łączy jedno: wszyscy pracują razem w całym łańcuchu wartości, począwszy od planowania po eksploatację gotowej maszyny lub systemu produkcyjnego i stale wymieniają informacje w trakcie procesu.

W fazie planowania opisywane są właściwości pożądanej maszyny lub instalacji. Jeśli firma posiada określone specyfikacje dostawcy, to są one uszczegółowiane, a następnie przekazywane operatorowi, który uwzględnia je podczas projektowania maszyny lub systemu. Po fazie koncepcyjnej następuje proces planowania wstępnego.

Grafika
Platforma EPLAN 2022 z nowym interfejsem użytkownika. Praktyczna technologia wstążki zapewnia elastyczne dopasowanie do aplikacji

Dodatkowe informacje, takie jak: wykaz urządzeń, listy wersji z Excela, specyfikacje w Wordzie czy narzędzia do planowania wstępnego, m.in. EPLAN Preplanning, są brane pod uwagę i wykorzystywane przez inżynierów projektantów do przygotowania np. wyceny. W przypadku bardziej złożonych linii produkcyjnych zwyczajowo zajmuje się tym integrator systemów, który odpowiada również za szczegóły dotyczące inżynierii oraz generowanie schematów elektrycznych i hydraulicznych.

Wzbogacanie danych w projekcie EPLAN

Projekt stworzony za pomocą systemów platformy EPLAN, na przykład w EPLAN Electric P8 lub EPLAN Fluid, jest przekazywany do producenta szafy sterowniczej. Tworzy on wirtualny prototyp systemu rozdzielnicy w formie rysunku złożeniowego 3D przy użyciu EPLAN Pro Panel. Szafa sterownicza jest następnie budowana, zatwierdzana i uruchamiana przez operatora. W momencie dostarczenia systemu rozdzielnicy procesy producenta szafy sterowniczej kończą się. Firma przekazuje projekt EPLAN, który został wzbogacony o dane, z powrotem do producenta maszyny lub integratora systemu, który wykonuje maszynę lub instalację na podstawie ostatecznych danych projektu. Projekt jest następnie udostępniany operatorowi, który może uzyskać dostęp do aktualnej dokumentacji, na przykład za pomocą EPLAN eView, w przypadku konieczności serwisowania lub konserwacji, a także ma możliwość, by w razie potrzeby dokumentować cyfrowo wszelkie zmiany za pomocą funkcji redlining.

Proces ten opisuje codzienną pracę w systemie automatyki przemysłowej. Wyzwanie polega jednak na tym, aby wszystkie dane do projektu automatyki były tworzone i dodawane na różnych stanowiskach w łańcuchu wartości. Często wszyscy uczestnicy projektu pracują z częściowo niespójnymi danymi, co sprawia, że proces jest jeszcze bardziej czasochłonny i podatny na wystąpienie błędów. Na przykład po zmianie mocy silnika w późniejszym etapie projektu zmiana ta nie jest brana pod uwagę podczas rozruchu maszyny lub systemu. W rezultacie dokumentacja nie jest aktualna.

„Kontener danych jako centralne źródło informacji

Tu właśnie wkracza EPLAN! Systemy nowej platformy EPLAN 2022 w połączeniu z nową usługą w chmurze EPLAN eManage, łączą w sieć konstruktorów maszyn, integratorów systemów, producentów szaf sterowniczych, producentów komponentów oraz operatorów maszyn i systemów produkcyjnych.

Grafika
Wszystkie zmiany w projekcie są centralnie dostępne w EPLAN eView. Korzyści są oczywiste, a dokumentacja projektowa jest zawsze aktualna, przez cały cykl życia produktu oraz podczas eksploatacji i serwisu

Łączymy firmy z ich klientami i dostawcami za pośrednictwem chmury, aby mogli łatwo i bezpiecznie udostępniać swoje dane. Projekt EPLAN jako centralny, cyfrowy model systemu automatyki, dostarcza wszystkim procesom niezbędnych danych. To, o czym mówimy, to rodzaj tzw. kontenera danych, pobierającego informacje z systemów platformy EPLAN. A to generuje wartość dodaną w cyfrowej współpracy wszystkich uczestników, poprzez bezpieczny transfer danych i centralny dostęp do projektu EPLAN. Nowością jest połączenie z chmurą za pośrednictwem EPLAN ePulse, co również znacznie ułatwia mobilną pracę w projektowaniu i inżynierii – wyjaśnia dyrektor generalny firmy EPLAN, Sebastian Seitz.

Korzystając z nowego oprogramowania EPLAN eManage, można teraz łatwo przesyłać projekty do chmury, zarządzać nimi i je udostępniać. Ściślej mówiąc: łączy to świat oprogramowania lokalnego i rozwiązań chmurowych. Jasne prawa dostępu dzięki zarządzaniu rolami zapewniają bezpieczeństwo danych i elastyczność dostępu do projektów. Użytkownicy EPLAN Electric P8 i EPLAN Pro Panel mogą wygodnie przesyłać swoje projekty do chmury i do platformy EPLAN w celu dalszego ich przetwarzania. Odbywa się to bez czasochłonnego wysyłania danych projektu pocztą elektroniczną lub przy użyciu serwera FTP. Scentralizowany, przejrzysty dostęp w chmurze umożliwia również wszystkim uczestnikom projektu szybkie wyszukiwanie określonych treści. Dzięki EPLAN eView, wszystkie zmiany w projekcie są dostępne centralnie. Korzyści dla wszystkich są oczywiste!

Grafika
Ważnym elementem składowym są dane urządzeń udostępniane w EPLAN Data Portal. Liczą się tutaj jakość i szczegółowość danych, intensywnie rozwijana w ramach Data Standard

Dokumentacja projektowa jest zawsze aktualna, przez cały cykl życia produktu oraz podczas eksploatacji i serwisu. Ważnym elementem tej metody pracy są dane urządzeń, udostępniane w EPLAN Data Portal. Seitz dodaje, iż liczą się przede wszystkim jakość i szczegółowość danych, co jest intensywnie rozwijane w ramach tzw. Data Standardu. Wszechstronne, zintegrowane i kompleksowe dane cyfrowe działają jako akcelerator projektu. Należy tu dodać, że dane są spójne, a ich transfer jest bezpieczny. Wysokiej jakości cyfrowe dane urządzeń mają kluczowe znaczenie w: przetwarzaniu zamówień podczas zarządzania zakładem i wyprowadzania zleceń produkcyjnych, sterowaniu zautomatyzowanymi flotami maszyn i dostarczaniu informacji do częściowo zautomatyzowanych stacji roboczych (na przykład podczas upraszczania procesów okablowania za pomocą EPLAN Smart Wiring).

Dzięki zoptymalizowanym procesom i zwiększonej wydajności firmy mogą optymalizować procesy projektowania maszyn i systemów produkcyjnych oraz zwiększać ich dostępność w sposób zrównoważony. Współpraca między wszystkimi uczestnikami zwiększa jakość danych, a tym samym wartość dodaną – kontynuuje Seitz.

Źródło: EPLAN

 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę