Z przedsiębiorcami o strategii na rzecz rozwoju

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) to nowe podejście do roli małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce.

Celem Ministerstwa Rozwoju jest stworzenie prowzrostowego otoczenia prawno-instytucjonalnego oraz dostarczenie odpowiednich kompetencji i narzędzi finansowych właścicielom oraz pracownikom firm. Debata nt. wsparcia MŚP odbyła się 14 września podczas Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- Rozwój chcemy oprzeć na innowacjach. Podstawą gospodarki są silne przedsiębiorstwa - mówiła wiceminister Jadwiga Emilewicz. - Nasze wsparcie będziemy koncentrować na branżach strategicznych. Do konsultacji wskazujemy 10 z nich, m.in. środki transportu zbiorowego, elektronika, rozwiązania lotniczo-kosmiczne czy żywność wysokiej jakości – zaznaczyła.

W debacie uczestniczyli również: Paweł Borys, Prezes Polski Fundusz Rozwoju, Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr hab. prof. Jerzy Cieslik, Akademia Leona Koźmińskiego, Jacek Adamski, Lewiatan Business Angels.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę