Zagraniczne inwestycje polskich firm

Zagraniczne inwestycje polskich firm UNIQA

Po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 inwestycje zagraniczne polskich firm wzrosły bardzo szybko. W Europie Środkowej i Wschodniej skoncentrowane jest 50% polskich inwestycji zagranicznych. Pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, ale nowe perspektywy zaczynają otwierać się też w innych obszarach, m.in. na Bałkanach. To wnioski z raportu przygotowanego przez SpotData, którego partnerem jest UNIQA.

„Polski biznes za granicą. Jak polskie firmy prowadzą ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej”

Raport pokazuje, w jakim kierunku zmierzają polskie przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje zagraniczne oraz co motywuje je do szukania okazji biznesowych w naszym regionie. Chcemy, by doświadczenia firm już inwestujących stały się bazą wiedzy dla firm, które dopiero planują inwestycje. Dlatego w raporcie znajdują się nie tylko wnioski z dotychczasowych trendów, lecz również opinie liderów biznesu, którzy mają doświadczenie w inwestowaniu w regionie – komentuje ekonomista Ignacy Morawski, dyrektor SpotData. – Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że niektóre założenia, którymi kieruje się biznes, muszą ulec rewizji w wyniku toczącej się wojny – dodaje.

Jakie są główne wnioski z raportu?

Ostatni czas to szybki wzrost inwestycji zagranicznych polskich firm. Nie przeszkodziła w tym ani trwająca pandemia, ani wybuch wojny i związane z tym ryzyka. W pierwszej połowie 2022 r. (ostatnie dostępne dane) inwestycje polskich firm były o ok. 50% wyższe niż średnio w poprzednich latach. W dużej mierze wynika to ze wzrostu inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej, które są o 100% wyższe niż średnio w dekadzie do 2020 r.

W regionie Europy Środkowej i Wschodniej skoncentrowanych jest 50% polskich inwestycji zagranicznych. Najwięcej zaś w Czechach.

Wartość zainwestowanego kapitału z Polski

Wartość zainwestowanego kapitału z Polski
Źródło: SpotData, UNIQA; na podstawie danych NBP

Przeciętny dystans polskich inwestycji zagranicznych wynosi 994 km. Taka jest średnia odległość między Polską a krajami docelowymi inwestycji, ważona udziałem poszczególnych rynków w ogólnej wartości zainwestowanego z Polski kapitału. W przypadku Francji czy Niemiec jest to ok. 2500 km.

Pod względem wielkości rynku najbardziej atrakcyjnymi do inwestowania krajami są Czechy i Rumunia, pod względem poziomu rozwoju – Słowenia, Estonia i Czechy, a pod względem jakości kapitału ludzkiego – Łotwa, Litwa i Rumunia. Ale pod wieloma względami bardzo atrakcyjne w ostatnich latach stały się również kraje bałkańskie, zwłaszcza Chorwacja i Serbia, a pod pewnymi względami również Macedonia Północna i Albania.

Największymi sektorami zaangażowanymi w ekspansję w regionie są przetwórstwo i handel. W ostatnich latach także wiele było firm średniej wielkości, które próbowały swoich sił w ekspansji zagranicznej, zwłaszcza w sektorze technologicznym.

Liczba firm informująca o inwestycjach lub planach inwestycji CEE

Źródło: SpotData, UNIQA; dane dotyczące okresu do 15 września

Perspektywy – nawet po spowolnieniu w związku z konfliktem w Ukrainie – wydają się pozytywne na kolejne lata. Rodzimi przedsiębiorcy wciąż będą poszukiwać nowych  rynków do rozwoju swojej działalności.  – mówi Adam Łoziak, członek zarządu ds. klienta korporacyjnego i mieszkalnictwa, UNIQA w Polsce.

Wojna w Ukrainie niewątpliwie stanowi duże wyzwanie i źródło nowego ryzyka geopolitycznego. Niektóre rynki zostaną na długo odcięte od możliwości inwestowania – dotyczy to zwłaszcza Rosji, lecz do pewnego stopnia również Białorusi. Jednocześnie czynniki, które wpływają na ekspansję polskich firm w innych krajach regionu, pozostają aktualne – podsumowuje Ignacy Morawski.

Inwestorzy rozwijający działalność w regionie muszą pamiętać o kilku zasadach, które zostały zebrane w listę rekomendacji wynikających z raportu. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie wszystkich ryzyk i odpowiednie zarządzanie nimi. Poza tym, biznes w nowym kraju mogą zbudować tylko menedżerowie znający specyfikę lokalnego rynku, a dodatkowo inwestycje muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

Źródło: UNIQA

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę