Zarządzanie działem technicznym przedsiębiorstwa

Zarządzanie działem technicznym przedsiębiorstwa Adobe Stock – standret
14.3.2023

Systemy informatyczne od dość dawna usprawniają zarządzanie przedsiębiorstwem. Również w przypadku służb technicznych jednym z elementów, który wymiernie wspomaga ich pracę, są specjalistyczne programy i aplikacje.

  • Szczegółowy rejestr posiadanych obiektów i urządzeń dzięki oprogramowaniu CMMS
  • Wcześniej zaplanowane przeglądy prewencyjne umożliwiają efektywną pracę służb utrzymania ruchu
  • Systemy CMMS dają możliwość zeskanowanie nazwy urządzenia, a także pozwalają ma szybkie wypełnienie formularza zgłoszenia usterki przy użyciu odpowiednich aplikacji mobilnych

System CMMS (Computerised Maintenance Management System) wspomaga zarządzanie pracami służb utrzymania ruchu, a także całych działów technicznych w zakładach produkcyjnych. Pomaga znacząco usprawniać pracę działów, zwiększyć efektywność pracy pracowników UR oraz zmniejszyć awaryjność maszyn i urządzeń.

Oprogramowanie, dzięki gromadzeniu w jednym miejscu informacji o serwisowaniu, ułatwia zaplanowanie prac konserwacyjno-remontowych. Pomaga zoptymalizować wykorzystanie i dostępność urządzeń fizycznych (np. pojazdów, maszyn, sprzętu komunikacyjnego) i innych zasobów infrastruktury zakładu.

Do niedawna wdrożenie systemu CMMS było kosztowne i wymagało posiadania własnej infrastruktury informatycznej. Sytuacja zmieniła się zasadniczo wraz z upowszechnieniem internetu i dystrybucją oprogramowania w chmurze. W środowisku przemysłowym stosowanie tego typu narzędzi jest w pełni przemyślane i z roku na rok staje się coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców. 

Rejestr obiektów dzięki oprogramowaniu CMMS

Podstawą prawidłowego zarządzania obiektami przemysłowymi i parkiem maszynowym jest ewidencja. Dostępne na rynku oprogramowania CMMS umożliwiają szczegółowy rejestr posiadanych obiektów i urządzeń.

Dodając poszczególne pozycje do rejestru, należy zapisać m.in. nazwę, typ, numer seryjny, koszty zakupu, informacje o producencie i dystrybutorze. Warto zarejestrować także datę gwarancji oraz określić, do jakiego wydziału należy obiekt i gdzie fizycznie został zamontowany.

Dobrym zwyczajem jest również wykonanie skanów otrzymanej dokumentacji, umieszczenie jej kopii na serwerze, a także określenie w systemie ścieżki dostępu do zeskanowanej dokumentacji. Z kolei segregatorom z papierową wersją dokumentacji należy nadać numery, wcześniej przyporządkowane w systemie.

Do rozważenia jest montaż przy obiektach tabliczek znamionowych z wykorzystaną technologią identyfikacji klasycznymi kodami paskowymi, kodem QR lub przy użyciu fal radiowych (radio-frequency identification – RFID). Dane zapisane w tabliczkach mogą być odczytywane i eksportowane do systemów informatycznych przeznaczonych do wsparcia utrzymania ruchu (CMMS). Taki odczyt pozwoli na szybką i poprawną ewidencję, a następnie zgłoszenie niesprawności obiektu. 

Planowanie przeglądów i remontów

Efektywna praca służb utrzymania ruchu możliwa jest dzięki wcześniej zaplanowanym przeglądom prewencyjnym. W planowaniu przeglądów i remontów pomocne są zalecenia producentów maszyn i urządzeń. Warto także uwzględnić usterki, które  w podobnych obiektach występowały w przeszłości.

Istotne są również zalecenia audytorów i wymagania prawne (np. legalizacje wag, badania elektryczne instalacji, badania UDT). Należy ustalić dostępność obiektów podczas wykonywania prac i działać w porozumieniu z ich bezpośrednimi użytkownikami. 

Harmonogram powinien być traktowany jak instruktaż – możliwy do modyfikacji zależnie od bieżących potrzeb. Ponadto bardzo istotny jest szczegółowy zapis zdarzeń podanych przez pracowników UR. Umożliwi to w przyszłości dostęp do informacji z dokonanych przeglądów, napraw i remontów.

Zgłoszenie niesprawności i wizualizacja zgłoszeń

O niesprawności obiektów zawiadamiają liderzy danych obszarów lub operatorzy linii produkcyjnych. Systemy CMMS umożliwiają liderom zeskanowanie nazwy urządzenia, a także intuicyjne i szybkie wypełnienie formularza zgłoszenia usterki za pomocą odpowiednich aplikacji mobilnych. Operatorzy najczęściej zgłaszają swoje awarie z użyciem panelu operatorskiego, który jest umieszczony na linii produkcyjnej, lub poprzez portal zgłoszeniowy w ogólnodostępnym komputerze w obszarze produkcyjnym.

Informacja zarejestrowana w systemie trafia do działu technicznego i zostaje przyporządkowana technikowi, który ma stosowne uprawnienia. Wtedy pracownik utrzymania ruchu otrzymuje powiadomienie o przydzielonym zadaniu.

Dostępne są także aplikacje, w których system wizyjny informuje o aktualnym statusie zgłoszenia i podjętych czynnościach. Po zakończeniu pracy osoba, która zgłosiła usterkę lub awarię, wraz z pracownikiem UR potwierdzają usunięcie nieprawidłowości i ponowne uruchomienie urządzenia. 

Analiza przestojów i kosztów

Zapisane informacje pozwalają na analizę danych, generowanie raportów i zestawień. Najistotniejsze dla UR są wskaźniki, które pomagają doskonalić pracę służb utrzymania ruchu, podnosić sprawność urządzeń i obniżać koszty napraw.

Najistotniejsze wskaźniki z punktu widzenia służb utrzymania ruchu to: 

  • MTBF (mean time between failures) – średni czas między kolejnymi awariami,
  • MTTF (mean time to failure) – średni czas bezawaryjnej pracy,
  • MTTR (mean time to repair) – średni czas naprawy,
  • MRT (mean reation time) – średni czas reakcji.

Moduł magazynu części zamiennych

Moduł ten jest przeznaczony do prowadzenia gospodarki magazynowej. Umożliwia rezerwację i pobieranie części zamiennych, które są niezbędne do wykonania napraw i przeglądów serwisowych. Daje dostęp do informacji o bieżącym stanie magazynowym oraz śledzenie stanów minimalnych. Możliwa jest też integracja magazynu z czytnikami kodów kreskowych lub QR. Zastosowanie tego dodatkowego modułu pozwala kontrolować stan magazynu, a także utrzymać niezbędne zasoby, które zapewniają zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa.

Korzyści z zastosowania systemu CMMS

Na rynku jest obecnie dostępnych kilkadziesiąt systemów informatycznych, które wspierają zarządzanie utrzymaniem ruchu. Dostępne oprogramowanie oferuje użytkownikom m.in. nadzór nad środkami infrastruktury zakładowej, pozwalają zautomatyzować, a także uprościć proces planowania oraz przeprowadzania przeglądów technicznych i konserwacji maszyn.

Takie oprogramowanie jest też wsparciem w prowadzeniu gospodarki magazynowej i realizowaniu zamówień części zamiennych. Umożliwia również przeprowadzenie analiz występujących awarii, poniesionych kosztów, efektywności pracy maszyn i zespołów zadaniowych.

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z użyciem systemów CMMS przyczynia się więc do poprawy produktywności procesów produkcyjnych – niezmiernie istotnej w dzisiejszych czasach. 

O Autorze

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę