Ecoclen stawia czoła transformacji w branży

Ecoclen stawia czoła transformacji w branży Ecoclean

Gospodarka przechodzi obecnie transformację, która stawia wyzwania wielu dziedzinom przemysłu. Nowe produkty i różne globalne trendy wymagają dostosowania technologii produkcji, a także asortymentu produktów i usług. Ecoclean aktywnie reaguje na tę zmianę poprzez zwiększenie dywersyfikacji rozwiązań do mycia komponentów przemysłowych oraz wprowadzenie nowego obszaru biznesowego technologii wodorowej.

Transformacja energetyczna, zrównoważony rozwój, zmiany demograficzne, mobilność, automatyzacja i cyfryzacja oraz bezpieczeństwo – te mega trendy skutkują zmianami technologicznymi i społecznymi. I to w coraz szybszym tempie. Rozwój ten wymaga od przedsiębiorstw coraz większej elastyczności i sprawności. Jest to widoczne również w obszarze mycia części przemysłowych: podczas gdy jeszcze wczoraj wydawało się, że przemysł motoryzacyjny wyznacza standardy w zakresie wymagań czystości, dziś są to zupełnie inne sektory przemysłu, każdy z własnymi, specyficznymi wymaganiami. Ecoclean, jeden z wiodących na świecie dostawców sprzętu i systemów do mycia komponentów przemysłowych, obróbki powierzchni i automatyzacji, reaguje na te zmiany strategią dywersyfikacji zorientowaną na rozwiązania przyszłościowe oraz ciągle zmieniający się rynek.

Kierunek ten został wyznaczony już kilka lat temu wraz z odpowiednimi inwestycjami finansowymi i kadrowymi. Dzięki temu oprócz sprzętu i systemów wykorzystywanych w sektorach przemysłu, takich jak przemysł motoryzacyjny, sektor dostawców, inżynieria mechaniczna, technologia łączenia, przemysł jubilerski i zegarmistrzowski oraz przemysł lotniczy - mamy obecnie do zaoferowania nowe rozwiązania dla branż z sektora zaawansowanych technologii.

Wysoka czystość - czystość w trzecim wymiarze

Dotyczy to na przykład przemysłu półprzewodników i jego dostawców. Aby móc wytwarzać coraz mniejsze i wydajniejsze mikrochipy za pomocą litografii EUV, komponentom urządzeń produkcyjnych stawiane są niezwykle wysokie wymagania pod względem czystości. Oprócz bardzo drobnych zanieczyszczeń resztkowych w zakresie nanometrów i niezwykle rygorystycznych specyfikacji dotyczących zanieczyszczeń filmowych, decydującą o jakości rolę odgrywają tutaj współczynniki odgazowania substancji organicznych i wilgoci resztkowej, a także „zabronione substancje/pierwiastki. Podobnie rygorystyczne wymagania dotyczące czystości muszą być spełnione w przypadku komponentów technologii próżniowej z zakresu UHV, XHV i UCV - na przykład w systemach laserowych dużej mocy, najnowocześniejszych urządzeniach pomiarowych i analitycznych. 

Precyzyjna optyka, części mikrooptyczne i systemy czujników, między innymi do jazdy półautomatycznej i autonomicznej, a także zastosowań cyfryzacji w przemyśle, również wymagają bardzo wysokiego stopnia czystości, aby zapewnić długotrwałe i bezawaryjne działanie. Do tych trudnych zadań Ecoclean oferuje rozwiązania specyficzne dla branży i zastosowania, od czyszczenia wstępnego po czyszczenie pośrednie i końcowe, połączone z cleanroomem lub zintegrowane z nim. Do projektowania technologii procesowych i maszyn firma posiada własne Centrum Testów Wysokiej Czystości z zatwierdzonym cleanroomem i odpowiednią technologią pomiarową. 

Rozwiązania pod klucz dla technologii medycznej - zgodne z MDR i FDA 

Wysokie wymagania dotyczące czystości nie są niczym nowym w branży medycznej. Wraz z wprowadzeniem europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) wymagania dotyczące czyszczenia wyrobów medycznych, takich jak implanty, instrumenty i sprzęt, a także kwalifikacji, dokumentacji i identyfikowalności procesów, stały się jeszcze bardziej rygorystyczne.

W międzyczasie amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) planuje zharmonizować swoje przepisy dotyczące systemu jakości z rozporządzeniem MDR, tak aby jednolite przepisy miały zastosowanie niezależnie od dostępu do rynku. Aby sprostać bardzo różnym zadaniom technologii medycznej w sposób wydajny, zrównoważony oraz zorientowany na wymagania, Ecoclean oferuje nie tylko kompletne i dostępne na całym świecie portfolio wydajnych systemów myjących.

Współpraca z renomowanymi partnerami umożliwia także realizację projektów pod klucz z odpowiednimi rozwiązaniami w zakresie opakowań i pomieszczeń czystych. Oprogramowanie opracowane specjalnie dla technologii medycznej, technologii RFID i ścieżki audytu gwarantuje, że wszystkie specyfikacje dotyczące identyfikacji komponentów, dokumentacji i identyfikowalności są całkowicie spełnione. Ponadto eksperci firmy zapewniają na życzenie wsparcie w zakresie kwalifikacji (IQ, QQ i PQ). Dzięki kompleksowej technologii medycznej i know-how firmy w zakresie przepisów, w połączeniu z szeroko wyposażonymi centrami technologicznymi, w tym laboratorium czystości i zatwierdzonym pomieszczeniem czystym, można opracować optymalne technicznie i ekonomicznie rozwiązanie dla każdego zadania czyszczenia. Można go łatwo powielić dla kolejnych zakładów produkcyjnych, co przyspiesza kwalifikację i uruchomienie.

Zielony wodór – źródło energii przyszłości

Poprzez ciągły rozwój oraz produkcję i sprzedaż elektrolizerów przeznaczonych do wytwarzania zielonego wodoru oraz rozwiązań do jego wykorzystania, firma otwiera nowy obszar biznesowy.

W oparciu o solidną i sprawdzoną technologię do alkalicznej elektrolizy ciśnieniowej, opracowaną w oparciu o wiedzę ZSW i Ecoclean wraz z dziesiątkami lat doświadczenia w zakresie inżynierii procesowej i technologii produkcji przemysłowej, elektrolizery zostały zaprojektowane jako system modułowy z kompaktowymi modułami standardowymi. Dzięki klasom mocy początkowo wahającym się od jednego do dziesięciu megawatów umożliwiają one prostą i opłacalną konstrukcję elektrolizerów, które można dostosować do szerokiego zakresu zastosowań na przykład w przemyśle, elektromobilności, zaopatrzeniu w energię dzielnic i magazynowaniu nadwyżek energii wytwarzanej regeneracyjnie z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Pierwsze rozwiązanie w tym obszarze zostało ukończone we wrześniu 2023 r. wraz ze stanowiskiem badawczym do alkalicznej elektrolizy ciśnieniowej. Umożliwi ono testowanie i walidację kominów elektrolizy o mocy do 500 kW i średnicy 1200 mm.

Dzięki strategii dywersyfikacji, Ecoclean pomaga sprostać wyzwaniom związanym z przełomowym rozwojem, a także różnymi globalnymi trendami.

Źródło: Ecoclean 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę