Kolejny krok PKN Orlen w kierunku morskiej farmy wiatrowej

Kolejny krok PKN Orlen w kierunku morskiej farmy wiatrowej Pixabay

Rozpoczęte właśnie lądowe badania geologiczne na trasie przyłącza morskiej farmy wiatrowej mają pozwolić wytyczyć podziemną trasę kablową wyprowadzającą moc z morza do stacji elektroenergetycznej. Pomiary zostaną wykonane w gminie Choczewo, na której terenie powstanie infrastruktura przesyłowa.

Moc z farmy wiatrowej na Bałtyku będzie wyprowadzana całkowicie pod ziemią, zarówno na morskim, jak i lądowym odcinku przyłącza. Prowadzone na lądzie badania geologiczne pozwolą na określenie optymalnej trasy kablowej przyłącza. Na pierwszym etapie prac wykonane zostaną badania geofizyczne w technologii tomografii elektrooporowej. Ich wyniki pozwolą na wstępne rozpoznanie warunków gruntowych. W kolejnej fazie przy pomocy specjalistycznego sprzętu wykonane zostaną odwierty o głębokości do kilkudziesięciu metrów, z których pobrane zostaną próbki do analizy parametrów geotechnicznych. Równolegle prowadzone będą też badania geofizyczne na wodach płytkich Bałtyku. 

Budowa farmy wiatrowej na Bałtyku jest jedną z kluczowych inwestycji przybliżających nas do strategicznego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Mimo trudnych warunków epidemicznych nie zwalniamy tempa i trzymamy się założonego harmonogramu. Do 2030 r. zainwestujemy ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią nam redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. 

Prace nad przygotowaniem trasy przyłącza kablowego na zlecenie PKN Orlen prowadzi firma Enprom, która odpowiada za prace projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowę dla niezbędnej infrastruktury. Kontrakt obejmuje przygotowanie przyłącza zarówno na odcinku morskim: od farmy do brzegu, jak i na lądowym: od brzegu do stacji elektroenergetycznej, skąd dalej zielona energia trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego. 

W ramach prac przygotowawczych PKN Orlen zrealizował m.in. wstępne pomiary dna morskiego i badania środowiskowe dla obszaru farmy. Na ich podstawie koncern złożył już raport środowiskowy i obecnie oczekuje na decyzję środowiskową dla morskiego obszaru inwestycji. To dokument, który stanowi podstawę to rozpoczęcia procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę. Na Bałtyku prowadzone są wciąż dodatkowe badania i niezbędne pomiary wietrzności, które zostaną wykorzystane przez projektanta farmy.

PKN Orlen prowadzi prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej poprzez spółkę Baltic Power nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 22 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę