Nowoczesne formy finansowania w trudnych czasach

Nowoczesne formy finansowania w trudnych czasach Pixabay - mohamed_hassan

Słabsza koniunktura rynkowa często sprawia, że przedsiębiorstwa wstrzymują się z realizacją wszystkich czy też większości swoich inwestycji. Nierzadko pojawiają się wówczas także problemy z dostępnością finansowania. Ciekawym rozwiązaniem w takich sytuacjach mogą okazać się instrumenty finansowe typu smart.

Wbrew pozorom inwestowanie w czasie recesji nie musi być złym pomysłem. Zakup maszyn, urządzeń czy nowych technologii może przełożyć się na znaczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, kiedy gospodarka zdoła się już uporać z kryzysem. Szczególnie w porównaniu z tymi firmami, które w czasie recesji opóźniają realizację nowych inwestycji i chcą jedynie przeczekać trudny okres.

Finansowanie wewnętrzne kontra zewnętrzne

Inwestycje w maszyny, urządzenia czy inną technologię wymagają z reguły sporych nakładów finansowych. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać w tym celu z różnych dostępnych na rynku instrumentów finansowych, a także z własnych zapasów gotówkowych. Bardziej popularne, tradycyjne formy finansowania działalności z reguły wiążą się z nieco większymi formalnościami. Sięgają więc po nie firmy już o ugruntowanej pozycji na rynku, które myślą o dalszym rozwoju.

Wewnętrzne formy finansowania inwestycji

Do wewnętrznych instrumentów finansowania działalności zaliczamy przede wszystkim własne środki samego przedsiębiorstwa , a także jego akcjonariuszy czy udziałowców. Są to przede wszystkim:

  • wkład własny,
  • zysk netto generowany przez przedsiębiorstwo,
  • wpływy ze sprzedaży aktywów,
  • amortyzacja.

Zewnętrzne formy finansowania inwestycji

W większości przypadków przedsiębiorstwa muszą polegać jednak na zewnętrznych środkach finansowych. Charakteryzują się one tym, że po pewnym czasie muszą zostać zwrócone (wraz z dodatkowymi opłatami). Wybór dostępnych opcji finansowania jest dosyć szeroki, jednak wszystkie wymagają od przedsiębiorstwa spełniania odpowiednich wymagań (np. posiadanie zdolności kredytowej lub zabezpieczenia). Są to przede wszystkim:

W przypadku nowych spółek, które dopiero rozpoczynają działalność na rynku lub są we wstępnym stadium rozwoju, niektóre instrumenty finansowe mogą być dla nich w ogóle niedostępne. I nie chodzi tu nawet o konieczność posiadania odpowiednich zabezpieczeń. Niektóre instytucje finansowe wymagają bowiem prowadzenia działalności przez określony czas.

Finansowanie smart

W czasie recesji gospodarczej – z którą często wiążą się niższe przychody, a i firmy nie są specjalnie skłonne do uszczuplania swoich zapasów finansowych – pozyskanie sporych finansów może okazać się wyzwaniem. Zarówno więc dla przedsiębiorstw, które myślą o nowych inwestycjach, jak i dla firm oferujących maszyny, sprzęt czy technologię, rozwiązaniem mogą okazać się programy finansowania smart.

Pandemia w minionych 2 latach dobitnie pokazała, że będzie to istotny trend w obszarze finansowania nowych inwestycji. Popyt na inteligentne opcje finansowania wyraźnie bowiem wzrósł w punktach sprzedaży.

Wielu dostawców maszyn, urządzeń i innych technologii oferuje przy okazji różne opcje finansowania swoich produktów. Ci, którzy mają w ofercie także tzw. inteligentne finansowanie, mogą lepiej dopasować ją do odbiorców, a tym samym uzyskać przewagę konkurencyjną. Inteligentne opcje są bowiem lepiej dopasowane do zmieniających się warunków rynkowych i proponują rozwiązania, które nie są dostępne wraz z tradycyjnymi instrumentami finansowymi. 

Oferujący takie rozwiązanie, równie dobrze znając rynek, zapewnia więc specjalistyczne wsparcie zarówno sprzedażowe, jak i finansowe. Pozwala to dużo lepiej zaplanować optymalne finansowanie, a w efekcie uzyskać szybszy zwrot z inwestycji. Finansowanie smart stanowi więc dodatkową wartość dla klientów, którzy dzięki temu mogą zwiększyć przychody, rentowność z działalności i zoptymalizować własne przepływy pieniężne.

Programy finansowania smart najczęściej pochodzą od wyspecjalizowanych dostawców. Mają oni dogłębną wiedzę na temat oferowanych maszyn i technologii, a także rynku, na którym działa odbiorca. Do tego dochodzą międzynarodowy zasięg i bardzo szerokie możliwości finansowe. Wszystko to sprawia, że tacy dostawcy mogą zapewnić zróżnicowane rozwiązania finansowe, zoptymalizowane pod kątem niemal każdego indywidualnego klienta.

Również tradycyjne podmioty finansowe coraz częściej zaczynają oferować nowoczesne i zarazem niestandardowe instrumenty finansowe, które charakteryzuje większa elastyczność. W przypadku np. modernizacji parku maszynowego czy wdrażania nowych technologii równie istotny jest zakup np. nowego oprogramowania czy elementów wyposażenia. Okazuje się, że te dodatkowe elementy (których wbrew pozorom może być całkiem sporo) są trudne do sfinansowania tradycyjnym kredytem lub leasingiem.

Agnieszka Kania INGW ING Lease udostępniamy taką możliwość, oferując podejście end to end. Powołaliśmy do życia program ING Smart Factory, dzięki któremu nie mówimy już o finansowaniu pojedynczych aktywów, ale o kompleksowym finansowaniu projektu, całej inwestycji dla klienta – tłumaczy Agnieszka Kania, Dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych w ING Lease (Polska).

I wyjaśnia, że pomysł ten powstał po spotkaniach z klientami i wsłuchaniu się w ich indywidualne potrzeby. – Nasi klienci, chcąc osiągnąć sukces, nie mogą stać w miejscu. Jak sami mówią, muszą być na bieżąco. Zwiększają powierzchnię produkcyjną, unowocześniają parki maszynowe, korzystają z najnowszych technologii, implementują ideę Przemysłu 4.0, starając się sprostać wyzwaniom związanym z energochłonnością produkcji i emisją CO2. Rozumiemy ich potrzeby i założenia biznesowe, słuchamy, z jakimi barierami muszą się mierzyć, aby osiągnąć swój konkretny cel. Często widzimy zbieżność naszych celów, szczególnie, gdy mówimy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju i postępie w realizacji celów ESG. Nasze doświadczenie w finansowaniu nowoczesnych i zaawansowanych maszyn czy robotów, obserwacja trendów, nowości i tego co się dzieje w świecie technologii, pozwala nam wspierać plany rozwojowe naszych klientów.

Zalety inteligentnego finansowania

Inteligentne programy finansowe oferują atrakcyjne i zróżnicowane, a przy tym elastyczne rozwiązania, które łatwo można dopasować do różnych potrzeb przedsiębiorstw. To obecnie bardzo istotne – wraz z rosnącą presją na nowe inwestycje, zwłaszcza w nowe technologie i modernizację w popandemicznej „nowej normalności”. Jednocześnie większość przedsiębiorstw zachowuje daleko posuniętą ostrożność, jeśli chodzi o wydatki kapitałowe.

Dlatego też producenci i dostawcy maszyn i urządzeń coraz chętniej wykorzystują zalety inteligentnych programów finansowania, aby zachęcić do inwestycji swoich klientów. Dostawcy mogą angażować klientów w kreowanie warunków finansowania podczas wspólnych konsultacji. Omawiają wówczas opcje najlepsze pod kątem konkretnych potrzeb, a tym samym zwiększają satysfakcję klienta.

W ten sposób zachęcają klientów do inwestowania, sprawiając, że taka inwestycja jest bardziej przystępna dla szerokiego grona firm. Pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji rynkowej oraz pomagają zarządzać wzrostem popytu bez doświadczania problemów związanych z płynnością finansową.

Dzięki większej elastyczności warunków finansowania można szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klienta. W obecnych czasach bowiem pojawiające się nowe technologie, zmiany regulacyjne, potrzeba częstszego skalowania mocy produkcyjnych i szybszego dostosowywania linii produkcyjnych wymuszają na przedsiębiorcach szybszą reakcję. I właśnie inteligentne programy finansowania oferują duży stopień elastyczności. Pozwala to dostosować się do zmian również w trakcie okresu finansowania.

Inteligentne narzędzia finansowania pomagają przezwyciężyć wahania inwestycyjne klientów po pandemii. Ułatwiają podjęcie decyzji, czynią ją bardziej przystępną cenowo, a także dostosowaną do ich wymagań i oczekiwanych przepływów pieniężnych. Dostawca, który oferuje elastyczny zakres narzędzi i opcji finansowania, może stworzyć dla klienta atrakcyjną propozycję sprzedaży – która będzie uwzględniać dużo szerszy zakres różnych możliwości rozwoju sytuacji rynkowej. Przykładem takiego rozwiązania może być chociażby skorelowanie warunków dotyczących płatności z uzyskiwanymi wynikami z danej inwestycji.

Przedsiębiorcy często wymagają stałego wsparcia podczas całego cyklu inwestycyjnego. Także na tę potrzebę odpowiada inteligentne finansowanie. Może bowiem obejmować również serwisowanie, konserwację i materiały eksploatacyjne przez cały okres finansowania. Z jednej strony zwiększa to zadowolenie klienta, a z drugiej – zapewnia utrzymanie dłuższej relacji między dostawcą a odbiorcą.

Jak wynika z raportu Siemens Financial Services pt. „How Smart Financing programs enable sales & profit”, przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na ofertę z zakresu finansowania smart, zwiększyły swoją sprzedaż o ok. 20%. Co więcej, również ankietowani producenci i dostawcy maszyn, sprzętu i technologii poprawili swoje zyski o prawie 25%.

Trendy w branży maszynowej według polskich MŚP

Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce, najbardziej (21,3% wskazań) może wzrosnąć liczba maszyn „szytych na miarę” pod konkretny zakład. Ponad 20% przedsiębiorców wyróżniło maszyny hybrydowe, które łączą wiele funkcji. 

Co piąty ankietowany (20%) wymienił maszyny kompaktowe, które można w przyszłości rozbudować. Z kolei zdaniem prawie 18% wzrośnie trend zwiększania zakresu obrabianych materiałów w ramach jednej maszyny. 

Podobna liczba firm (17,2%) uważa, że będzie więcej urządzeń niewymagających częstych konserwacji. Z kolei co szósta firma (15,9%) spodziewa się większego rozwoju układów sterowania maszyn.

W artykule wykorzystano dane z raportu Siemens Financial Services pt. „How Smart Financing programs enable sales & profit”.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę