Omron z platynowym medalem EcoVadis za wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Omron z platynowym medalem EcoVadis Omron

Firma Omron uzyskała prestiżowy platynowy medal EcoVadis, co plasuje ją w czołówce 1% wszystkich przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju. To już trzeci raz, kiedy firma Omron otrzymała to międzynarodowe wyróżnienie.

Znakomite wyniki firmy Omron w czterech kluczowych obszarach — środowisko, praca i prawa człowieka, zrównoważone zamówienia i etyka — przyczyniły się do uzyskania platynowego certyfikatu za 2023 rok.

  • Środowisko: firma Omron jest pierwszą firmą produkcyjną w Japonii, która dołączyła do grupy klimatycznej EP100, posiadając certyfikat ISO 14001 we wszystkich zakładach produkcyjnych, raport o postępach w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals; SDG) oraz certyfikat Inicjatywy opartej o cele naukowe (Science Based Targets Initiative1; SBTi*).
  • Praca i prawa człowieka: polityka praw człowieka firmy Omron w zakresie różnorodności, równości i integracji oraz kompleksowe raportowanie kwestii związanych z pracą i prawami człowieka w ramach pierwszego etapu (rok finansowy 2022–2024) długoterminowej wizji firmy — Shaping the Future 2030 (SF2030).
  • Zrównoważone zaopatrzenie: szkolenie dla pracowników w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia i ujawnianie odsetka dostawców ocenianych przez CSR.
  • Etyka: przeprowadzanie szkoleń w celu zapobiegania praktykom antykonkurencyjnym, ocen ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz audytów procedur kontrolnych w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa informacji.

Powiązane firmy

Omron Electronics

To zaszczyt zostać docenionym za nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju przez jeden z największych i najbardziej zaufanych indeksów zrównoważonego rozwoju. Nasza strategia SF2030 aktywnie przyczynia się do reputacji firmy Omron jako lidera w zakresie celów i środków ESG. Zgodnie z zasadami Omron, które mają na celu poprawę jakości życia i przyczynienie się do stworzenia lepszego społeczeństwa, nasze ambitne cele ESG inspirują nas do zaangażowania wszystkich interesariuszy w naszą drogę do stworzenia lepszego świata – wyraził z wdzięcznością za otrzymane wyróżnienie Yue Liu, starszy dyrektor generalny oddziału ds. zrównoważonego rozwoju w Omron Corporation.

* SBTi (Inicjatywa oparta o cele naukowe, ang. Science Based Targets Initiative): międzynarodowa inicjatywa, która zaleca ustanowienie średnio- i długoterminowych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na podstawie dowodów naukowych.

Wkład firmy Omron w zrównoważoną przyszłość

Firma Omron mocno wierzy we włączenie wizji zrównoważonej przyszłości do swojej organizacji w sposób holistyczny i praktykuje to poprzez tworzenie wartości społecznej za pośrednictwem działań biznesowych i przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa. Znajduje to również odzwierciedlenie w wyróżnieniu firmy Omron przez kilka innych instytucji oceniających ESG na całym świecie. Wzmacniając pozycję ludzi poprzez automatyzację, firma Omron dąży do zapewnienia zdrowego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla i inkluzywnego zdigitalizowanego społeczeństwa.

Źródło: Omron

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę