PKP Cargo z większymi możliwościami

PKP Cargo z większymi możliwościami Canva

PKP Cargo SA zakończyło realizację programu zakupu lokomotyw wielosystemowych i wagonów do przewozów intermodalnych. Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych. Spółka wzbogaciła swój tabor o pięć elektrycznych lokomotyw wielosystemowych i 220 wagonów.

Platformy do transportu kontenerów dostarczyło konsorcjum spółek z Grupy Greenbrier: Wagony Świdnica i Astra Rail Industries. Są to wagony serii Sggrss o długości ładunkowej 80 stóp. Natomiast pięć lokomotyw wyprodukował i dostarczył Siemens. Tabor ten jest dedykowany prowadzeniu przewozów intermodalnych w ruchu międzynarodowym.

– Lokomotywy i wagony umożliwią nam wysyłanie pociągów intermodalnych z Polski do Niemiec, Austrii, Czech czy też w kierunku Słowacji lub Węgier. W Polsce większość przewozów intermodalnych stanowią transporty tranzytowe i dlatego ta inwestycja znacznie poprawiła możliwości operacyjne naszej spółki podkreśla Marek Olkiewicz, członek zarządu ds. operacyjnych PKP Cargo SA. – Tym samym wzrosła konkurencyjność naszej spółki na rynku międzynarodowych przewozów kolejowych, co ma ogromne znaczenie w kontekście rozwijania przewozów w obszarze Trójmorza. Ten kierunek jest zaś jednym z filarów strategii rozwoju PKP Cargo. I zwraca uwagę, że inwestowanie w tabor intermodalny poprawia konkurencyjność kolei względem transportu drogowego.

Wartość zakupu i wagonów wyniosła łącznie około 243,5 mln zł, w tym dofinansowanie z funduszy UE  na podstawie umowy zawartej w 2018 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych przekroczyło 92 mln zł. PKP Cargo skorzystało z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 (oś „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”).

Marek Olkiewicz przypomina, że w 2022 r. spółka zakończyła inny intermodalny projekt, był to zakup 936 platform wyprodukowanych przez Tatravagonkę.

– Przewozy kontenerów to najbardziej rozwojowa i perspektywiczna gałąź przewozów kolejowych. Co prawda wojna na Ukrainie spowodowała w 2022 r. spadek tego segmentu w ruchu kolejowym, ale w dłuższej perspektywie transporty kontenerów będą zajmowały coraz większą część pracy przewozowej polskiej kosztem kolei ładunków masowych, głównie węgla, którego przewozy będą maleć z powodu procesu dekarbonizacji polskiej i unijnej gospodarki – stwierdził.

Źródło: PKP Cargo

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę