Technologia pasywnej lewitacji magnetycznej

Technologia pasywnej lewitacji magnetycznej Novemo

W nowym raporcie "Elevating rail in Europe: technology upgrades for greener transport", globalna firma doradcza Oliver Wyman zidentyfikowała zaawansowane technologie kolejowe - takie jak pasywna lewitacja magnetyczna (maglev) - jako kluczowe dla osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie wysokowydajnej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla paneuropejskiej sieci transportu dalekobieżnego.

Zaawansowane technologie, które można zintegrować z istniejącą infrastrukturą kolejową, mogą być szybszym i mniej kosztownym sposobem na osiągnięcie europejskich celów w zakresie ekologicznego transportu niż inwestycje w nową infrastrukturę, a także krokiem w kierunku jeszcze bardziej zaawansowanych systemów, takich jak hyperloop.

Technologia pasywnej lewitacji magnetycznej zdjęcie w treści artykułu

Zaawansowana technologia MagRail, stworzona przez Nevomo, wykorzystuje zjawisko pasywnej lewitacji magnetycznej w połączeniu z napędem liniowym, co pozwala pojazdom kolejowym lewitować na istniejącej infrastrukturze kolejowej z prędkością do 550 km/h. Nevomo to europejska firma z obszaru nowych technologii o polskich korzeniach i twórca kolei dużych prędkości następnej generacji, inspirowanej technologią hyperloop. Po pomyślnie zakończonych pierwszych testach MagRail we wrześniu 2023 r., Nevomo bada potencjalne zastosowania swojej technologii we współpracy z głównymi europejskimi graczami z branży kolejowej i portowej.

Zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu, emisja CO2 musi zostać zredukowana o 55% do 2050 r., co obejmuje redukcję emisji w sektorze transportu o ponad 70%. Chociaż kolej jest postrzegana jako siła napędowa bardziej ekologicznego transportu, istnieją obecnie znaczące fizyczne ograniczenia infrastruktury skutkujące problemami z przepustowością na kluczowych trasach..

Aktualna roczna emisja CO2 według rodzaju transportu w Europie w porównaniu z potencjalnymi redukcjami emisji związanymi z etapowymi zmianami technologicznymi

Źródło: Statista, analiza Oliver Wyman

Technologia MagRail została opracowana w celu zwiększenia wydajności sieci kolejowej i przepustowości istniejących linii kolejowych, a także poprawy efektywności systemu transportu kolejowego. MagRail umożliwia pojazdom elektrycznym poruszanie się w obszarach niezelektryfikowanych, takich jak terminale i porty. System ten można zintegrować z istniejącymi systemami kolejowymi. W rezultacie, tradycyjny system transportu kolejowego może zyskać lepszą dynamikę przewozów towarowych, wyższe limity załadunku, większą elastyczność i możliwość automatycznego prowadzenia pociągów bez konieczności budowania nowych linii, bez sieci trakcyjnej i bez błędów ludzkich.

Bardzo nas cieszy, że ceniona na całym świecie firma konsultingowa, zajmująca się zarządzaniem, taka jak Oliver Wyman, dostrzegła potencjał zaawansowanych technologii w przyspieszeniu transformacji europejskiego dalekobieżnego transportu kolejowego i uczynieniu go bardziej wydajnym i neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Po tym, jak Komisja Europejska potwierdziła hyperloop jako jedną z technologii, które mają być wspierane i promowane jako innowacje nowej generacji, jesteśmy bardzo podekscytowani potencjałem naszej branży i rolą, jaką Nevomo odegra w jej kształtowaniu – powiedział Stefan Kirch, Chief Commercial Officer i Współzałożyciel Nevomo.

MagRail umożliwia stopniowe udoskonalanie istniejących sieci i stanowi istotny przełom technologiczny, pozwalający kolei na znaczne zwiększenie udziału w rynku i ograniczenie emisji CO2 w transporcie. Wdrożenie technologii MagRail w ramach istniejącej infrastruktury kolejowej pozwala na efektywną kosztowo modernizację, dzięki czemu kolej stanie się preferowanym ekologicznym, szybkim, wydajnym i interoperacyjnym środkiem transportu XXI wieku.

Technologia pasywnej lewitacji magnetycznej zdjęcie w treści artykułu

Kolej w Europie ma kluczowe znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu, jednak przepustowość sieci pozostaje istotnym wyzwaniem. Budowa nowych linii wymaga czasu, a teren jest ograniczony. Aby zwiększyć przepustowość, potrzebne są większe przyspieszenia i wyższe prędkości pociągów. Technologie, które można zastosować na istniejącej infrastrukturze kolejowej, takie jak pasywny maglev, pozwoliłyby na osiągnięcie średnioterminowych efektów i kontrolę kosztów przy jednoczesnym wykorzystaniu obecnej infrastruktury. Jest to warte zbadania z myślą o przemyśle kolejowym i zarządcach infrastruktury –  powiedział Joris D'Incà, Partner w Oliver Wyman

Raport Oliver Wyman zwraca również uwagę na koszty: "Na przykład modernizacja korytarza północ-południe za pomocą technologii pasywnej lewitacji magnetycznej wymagałaby inwestycji o łącznej wartości około 20 miliardów euro. Obejmuje to od 3 do 5 miliardów euro na modernizację pociągów pasażerskich, około 25% wagonów towarowych kursujących w ramach tego korytarza oraz 13-17 miliardów euro na modernizację infrastruktury. Dla porównania, inwestycje w nową konwencjonalną infrastrukturę kolei dużych prędkości na korytarzu północ-południe w celu osiągnięcia mniej więcej takiego samego wzrostu przepustowości kosztowałyby około 60 miliardów euro".

Źródło: Nevomo 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę