Trendy w zakresie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej

Trendy w zakresie AI i transformacji cyfrowej iStock

Firma Dassault Systèmes przedstawiła wyniki badania analizujące trendy, które pozwalają startupom oraz małym i średnim firmom prześcignąć większe organizacje posiadające bardziej ugruntowane procesy oraz struktury korporacyjne.

  • Ankieta przeprowadzona wśród 1000 pracowników sektora technologicznego w Stanach Zjednoczonych i Europie pokazuje trendy w zakresie sztucznej inteligencji, transformacji cyfrowej, ale także wskazuje na luki kompetencyjne
  • Respondenci zwracają uwagę głównie na sztuczną inteligencję, obawy związane z cyberbezpieczeństwem oraz koszty transformacji cyfrowej, przy jednoczesnym deficycie kompetencji, który wpływa m.in. na czas wprowadzania produktów na rynek i przychody
  • Wyniki badań wskazują na możliwości, z jakich mniejsze firmy mogą skorzystać dzięki sztucznej inteligencji, odpowiednim umiejętnościom i platformom cyfrowym

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

Niewykorzystane możliwości sztucznej inteligencji, umiejętności w zakresie IT i cyberbezpieczeństwa oraz dostępność platform cyfrowych to niektóre z tematów wyłaniających się z ankiety przeprowadzonej wśród 1000 pracowników sektora technologicznego w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Włoszech. Badanie zostało wykonane przez niezależną firmę badawczą CITE Research i dotyczyło trendów w obszarach sztucznej inteligencji, transformacji cyfrowej, a także kompetencji pracowników.

Respondenci zostali zapytani m.in. o to, jak postrzegają narzędzia sztucznej inteligencji w miejscu pracy, o obawy związane z kwestiami cyberbezpieczeństwa, konsekwencje braku umiejętności w zakresie IT i cyberbezpieczeństwa, a także o poziom transformacji cyfrowej firm, w których pracują. Oto kluczowe wnioski wyłaniające się z raportu:

  • Sztuczna inteligencja radykalnie zmieni przemysł i społeczeństwo, ale ze względu na niewykorzystane możliwości i początkowe niezrozumienie pełnych korzyści płynących z AI, to startupy oraz małe i średnie firmy zyskają przewagę wykorzystując kluczowe możliwości obliczeniowe;
  • 84% firm zezwala na używanie sztucznej inteligencji, a 68% korzystało już z chatbotów, ale to inne, ważniejsze funkcje, takie jak projektowanie wspomagane maszynowo, integracje i uczenie maszynowe, mogą znacząco zwiększyć wydajność użytkowników;
  • 64% respondentów zgadza się, że coraz trudniej jest znaleźć pracowników posiadających umiejętności niezbędne do konkurowania na rynku. 73% ankietowanych jest zaniepokojonych kwestiami cyberbezpieczeństwa, ale tylko 40% badanych firm posiada pracowników wyposażonych w umiejętności pozwalające zaadresować ten obszar;
  • Wśród konsekwencji braku umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa badanie wymienia: wyższe koszty produktów i usług, kwestie bezpieczeństwa, wolniejszy czas wprowadzania produktów na rynek i niższe przychody. Ujawnia to obszary, w których mniejsze firmy mogą poprawić swoje działanie dzięki zestawom odpowiednich kompetencji;
  • 87% organizacji widzi przestrzeń do rozwoju procesów cyfrowej transformacji. Ponad jedna trzecia dużych firm postrzega koszty wdrożenia i konieczność zdobycia umiejętności zarządzania transformacją cyfrową jako bariery w jej przeprowadzeniu, co daje szansę mniejszym firmom na zdobycie kluczowych możliwości poprzez wykorzystanie platform cyfrowych. 

Chcieliśmy zbadać tematy, które aktualnie wpływają na naszą społeczność Solidworks i 3Dexperience Works. Trendy wyłaniające się z tej ankiety podkreślają wyjątkowe korzyści, na jakie mogą liczyć mniejsze firmy, jeśli postawią na zwinność, innowacyjność i współpracę – mówi Gian Paolo Bassi, Senior Vice President, 3Dexperience Works, Dassault Systèmes. – Nasze aplikacje Solidworks, będące częścią portfolio 3Dexperience Works na platformie 3Dexperience, umożliwiają społeczności wykorzystanie mocy wirtualnych bliźniaków do osiągnięcia tych korzyści i odniesienia sukcesu we wszystkich aspektach ich działalności.

Wyniki badania znajdują swoje odzwierciedlenie w dyskusjach, warsztatach i kontaktach nawiązywanych podczas czterodniowego 3Dexperience World, corocznego wydarzenia Dassault Systèmes dedykowanego społeczności 3Dexperience Works i Solidworks, które w 2024 roku odbyło się w Dallas, w dniach 11-14 lutego.

Źródło: Dassault Systèmes 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę