W przyszłym kwartale przedsiębiorstwa przemysłowe chcą zwiększać zatrudnienie

W I kwartale 2022 przemysł zwiększy zatrudnienie Lotos

Niezła kondycja polskich przedsiębiorstw produkcyjnych powoli przekłada się również na poprawę sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z prognozami rynkowymi w pierwszym kwartale 2022 r. można spodziewać się wzrostu zatrudnienia w branży przemysłowej.

Zgodnie z najnowszym „Barometrem ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” i planami rekrutacyjnymi na I kwartał 2022 r. prognoza netto zatrudnienia osiągnęła poziom +39%. To najwyższy wynik w historii polskiego badania, które rozpoczęło się w 2008 r. Notowany aktualnie wskaźnik odzwierciedla rekordową chęć powiększania zespołów w firmach z obszaru produkcji przemysłowej. W ujęciu kwartalnym prognoza poprawiła się o 15 punktów procentowych, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła aż o 33 punkty.

– Sektor produkcji przemysłowej dynamicznie się rozwija. Widzimy zdecydowaną poprawę dostępności półprzewodników na rynku, dzięki czemu producenci elektroniki oraz firmy z branży motoryzacyjnej wracają do realizacji pełnych planów produkcyjnych i aktywnie zwiększają zatrudnienie. Obserwujemy również silniejszą skłonność do uruchamiania nowych inwestycji tam, gdzie dotychczas były one wstrzymywane ze względu na dużą niepewność rynku w dobie pandemii COVID-19. Obecnie firmy powoli przechodzą do realizacji tych projektów. Warto zaznaczyć, że polski sektor produkcji przemysłowej szybko odbudowuje się po przestojach, wynikających z globalnego zagrożenia zdrowotnego – stwierdza Luiza Luranc, dyrektor sprzedaży w Manpower.

Ekspertka zauważa, że polscy pracodawcy reprezentujący sektor produkcji przemysłowej szukają obecnie przede wszystkim pracowników produkcji, operatorów maszyn oraz osób z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych. Pożądani na rynku są również absolwenci studiów inżynierskich.

W kolejnych kwartałach sektor powinien dalej się rozwijać, a zapotrzebowanie na nową kadrę może jeszcze bardziej się zwiększyć. W związku z deficytem wykwalifikowanych specjalistów należy spodziewać się, że oczekiwania płacowe w branży wzrosną – szczególnie w dobie pogłębiającej się inflacji oraz presji, płynącej z silnie rozwijających się sektorów logistyki oraz e-commerce – zwraca uwagę Luiza Luranc.

Chęć pozyskiwania nowych pracowników w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyraża aż 53% pracodawców – czyli blisko dwa razy więcej niż kwartał temu. Należy jednak zaznaczyć, że dwukrotnie wzrósł również odsetek przedsiębiorców, którzy planują redukcje etatów. Pomiędzy październikiem a grudniem 2021 r. tylko 5% firm zamierzało wręczyć kadrze wypowiedzenia. W najnowszej edycji badania konieczność rozstania się z pracownikami przewiduje 10% organizacji.

Już od kilku kwartałów pracodawcy z sektora produkcji przemysłowej niezmiennie poszukują wysoko wykwalifikowanych kandydatów. Szczególnie pożądani są specjaliści gotowi objąć stanowiska związane z badaniami i rozwojem oraz utrzymaniem ruchu i automatyzacją w zakładach. Nie brakuje ofert dla inżynierów elektryków, automatyków i programistów języków niskopoziomowych. Na rynku odczuwane jest również duże zapotrzebowanie na ekspertów ds. bezpieczeństwa i niezawodności oraz inżynierów procesu, koordynujących poszczególne etapy produkcji w fabryce. Zakłady nieustannie dążą do osiągnięcia jak największej efektywności, dlatego też poszukują specjalistów ds. lean manufacturing. Od osób na stanowiskach inżynieryjnych poza wyższym wykształceniem technicznym oraz analogicznym doświadczeniem zawodowym oczekuje się często znajomości języka obcego – najczęściej angielskiego. Jest on niezbędny, aby sprawnie porozumiewać się z zagranicznymi firmami, uczestniczyć w szkoleniach czy projektach międzynarodowych. Na znaczeniu zyskują także kompetencje miękkie, związane z komunikacją, współpracą w zespole oraz umiejętnością zarządzania zmianą – zwraca uwagę Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower.

W ujęciu rocznym rosnący optymizm rekrutacyjny pracodawców jest jeszcze bardziej zauważalny. W I kwartale 2021 r. pozyskiwać nowych pracowników zamierzało tylko 17% pracodawców – czyli aż o 36 punktów procentowych mniej niż obecnie.

Perspektywy zatrudnienia w polskim sektorze przemysłowym są bardzo korzystne dla pracowników, jednak w regionie EMEA najwyższe zapotrzebowanie na ręce do pracy notują Irlandia i Holandia, z prognozami netto zatrudnienia na poziomie +47%. Spośród bezpośrednich sąsiadów Polski dużą chęć pozyskiwania nowej kadry w obszarze przemysłu zgłaszają pracodawcy z Niemiec (+36%). Optymistyczne plany rekrutacyjne prezentują też Słowacy (+21%), natomiast Czesi (+14%) deklarują najniższą prognozę netto zatrudnienia w sektorze produkcji przemysłowej spośród wszystkich krajów EMEA.

Źródło: ManpowerGroup

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę