Zrównoważony rozwój priorytetem dla polskich przedsiębiorstw produkcyjnych

Zrównoważony rozwój priorytetem dla polskich przedsiębiorstw Dassault Systèmes

Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszy w strategii firm z sektora przemysłowego w Polsce. Według badania "Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce", zrealizowanego na zlecenie Dassault Systèmes przez firmę analityczną PMR, aż 70% respondentów twierdzi, że wspieranie działań w obszarze sustainability może stanowić o przewadze konkurencyjnej na rynku.

Badanie potwierdziło, że firmy produkcyjne w Polsce coraz lepiej rozumieją powiązanie cyfryzacji przedsiębiorstwa z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Respondenci wskazali, że cyfryzacja procesów czy przenoszenie projektowania i opracowywania nowych produktów do wirtualnej rzeczywistości przekładają się na oszczędności dla firmy, mniejszą ilość zużytych zasobów, redukcję czasu pracy oraz sprzyjają środowisku. 

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

Kluczowe wnioski z badania:

  • Prawie 70% firm uważa, że zrównoważony rozwój pełni bardzo ważną lub raczej ważną rolę w strategii polskich przedsiębiorstw produkcyjnych 
  • Aż 91% respondentów potwierdza wpływ procesu cyfryzacji na oszczędności energetyczne przedsiębiorstwa (32% - bardzo duży wpływ, 49% - średni wpływ). Zaledwie 9% respondentów nie widzi związku cyfryzacji z oszczędnościami w zużyciu energii.
  • Wskazując na  wdrożone lub planowane inicjatywy oszczędzające zasoby w firmach, aż 75% respondentów wymieniło sprzęt o obniżonym zużyciu energii, 72% wskazało na ucyfrowienie procesów, a 69% firm zadeklarowało, że przeniosła projektowanie do systemów cyfrowych. Ponadto w połowie firm prototypowanie odbywa się w sposób cyfrowy z pominięciem fizycznych makiet.

Bez potrzeby fizycznych prototypów

Jednym z rozwiązań pozwalających wykorzystać potencjał wirtualnych bliźniaków jest platforma 3DExperience firmy Dassault Systèmes. Platforma ta umożliwia użytkownikom wspólne modelowanie nowych produktów i procesów w wirtualnym świecie 3D, bez konieczności tworzenia fizycznych prototypów, które pochłaniają duże ilości zasobów naturalnych.

Dzięki doświadczeniom wirtualnych bliźniaków i narzędziom, takim jak rozwiązanie do oceny cyklu życia, dostępnym na platformie 3DExperience, Dassault Systèmes oferuje nowe sposoby wczesnego określania wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i oceny decyzji przed ich wdrożeniem. Pomaga to obniżyć koszty operacyjne i rozwiązać największe wyzwania związane z dekarbonizacją w łańcuchach wartości, zrównoważoną produkcją, zużyciem energii i wody oraz wejściem na ścieżkę gospodarki cyrkularnej, oferującej radykalnie nowe podejście do business-as-usual. W przeciwieństwie do liniowego modelu "take-make-waste", gospodarka cyrkularna reprezentuje nowe podejście systemowe dla firm, opierające się na trzech zasadach: eliminacji odpadów i zanieczyszczeń, utrzymaniu produktów i materiałów w użyciu oraz regeneracji systemów naturalnych.

W ramach badania zespół PMR zbadał następujące obszary związane z transformacją organizacyjną: integracja cyfrowa, skracanie łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój oraz pracownicy przyszłości. Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów dla polskich przedsiębiorstw.

Źródło: Dassault Systèmes 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę