BIM4industry 2021. Pierwsze takie wydarzenie w Polsce

BIM4industry 2021. Pierwsze takie wydarzenie w Polsce Krakowski Park Technologiczny,

Ponad 320 uczestników w trakcie 20 prelekcji i spotkań przyjrzało się, jak wygląda czwarta rewolucja przemysłowa w budownictwie i jakie korzyści dla branży przemysłowej niesie metodyka BIM.

Niewiele jest w Polsce wydarzeń, które dawałyby odbiorcy możliwość tak szerokiego spojrzenia w działania różnych podmiotów: przedstawicieli administracji państwowej, inwestorów, projektantów i wykonawców – powiedziała Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, otwierając BIM4industry 2021.

 Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii  

 Oprócz szerokiego grona ekspertów zawodowo zajmujących się kwestiami BIM witam w szczególności wszystkich Państwa, którzy w tak trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii znaleźli w swoich grafikach moment pozwalający na udział w tym wydarzeniudodała.

Duża porcja wiedzy

Pierwszego dnia, oprócz prelekcji inauguracyjnej wygłoszonej przez minister Annę Kornecką, można było posłuchać m.in. prezentacji Doroty Cabańskiej, pełniącej obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także Tomiego Henttinena, który podzielił się doświadczeniem we wdrażaniu i rozwijaniu metodyki BIM w Finlandii, uważanej za jednego z pionierów BIM w Europie.

Ostatnim punktem tego dnia była debata pt. „Cyfryzacja procesu budowlanego - kolejne kroki” z udziałem: Doroty Cabańskiej - p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Adama Baryłki - dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji MRPiT, Pawła Tadejko z Platformy Przemysłu Przyszłości, Pawła Zawadzkiego – pełnomocnika ds. rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii - i Macieja Dejera - wiceprezesa Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster). Debatę prowadziła Agnieszka Mikołajczyk z BIM Klaster.

Uczestnicy debaty rozmawiali o tym, jak Przemysł 4.0 wpływa na cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego. Dorota Cabańska podkreśliła zmianę, jaka wydarzyła się w zakresie składania wniosków budowlanych od kwietnia 2020. Od tego czasu udało się wprowadzić cyfrowy projekt budowlany, który do tej pory wdrożyły tylko dwa państwa europejskie - Dania i Szwecja.

Debata ekspertów podczas konferencji BIM4Industry
Debata ekspertów podczas konferencji BIM4Industry

Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w MRPiT, zaznaczył zaś, jak wiele wartościowych doświadczeń przyniosły prace nad mapą drogową wdrożenia BIM w Polsce (opracowanej w ramach projektu pt. „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”), szczególnie dzięki możliwości wymiany informacji i doświadczeń z różnymi zainteresowanymi tym tematem środowiskami.

BIM w praktyce

Drugiego dnia wydarzenia uczestnicy mogli wysłuchać 12 prelekcji podzielonych na dwie równoległe sceny – „Inwestor i wykonawca” i „Projektant”. Prezentacje miały praktyczny wymiar i opierały się na doświadczeniach z realnych, rodzimych i zagranicznych projektów, w których zastosowano metodykę BIM. Dzień otworzyła prezentacja Roberta Szczepaniaka z BIM Klaster i Tomasza Michalczyka z Kancelarii DZP „MacroBIM - ewaluacja inwestycji budowlanej w jej początkowej fazie”. Eksperci przybliżyli fazę MacroBIM w procesie udzielania zamówienia w budownictwie, a także zestawienie typów kontraktów budowlanych w perspektywie zastosowania BIM. Pokazali również, jaką rolę odgrywa sztuczna inteligencja jako metoda kalkulacji wskaźnikowej modelu koncepcyjnego inwestycji w celu ewaluacji ekonomicznej przedsięwzięcia.

O budowie ośrodka sportowego na Polanie Jakuszyckiej – pierwszego tego typu zadania publicznego w Polsce, którego realizacja w BIM-ie została określona jako wymóg zamawiającego – opowiedział Norbert Paszkowski, reprezentujący firmę Miastoprojekt Wrocław, partnera merytorycznego konferencji. Kierownik projektu przekazał wiele praktycznych informacji o inwestycji w Jakuszycach, w tym: modelowaniu terenu i placu budowy, kontroli harmonogramu czy zasad współpracy członków zespołu.

O rozwiązaniach, które skutecznie wspierają współpracę międzybranżową i pracę zespołową w projektach opartych o standardy OPEN BIM, opowiedział Paweł Przybyłowicz, reprezentujący firmę WSC, głównego partnera konferencji. Jak podkreślał, skuteczny system wymiany uwag o projekcie, łatwe porównywanie zmian lub możliwość współdzielenia modelu ułatwiają komunikację i przyspieszają dochodzenie do wspólnych rozwiązań projektowych.

Ostatni dzień upłynął pod znakiem praktycznych warsztatów, m.in. na temat przygotowywania i roli tzw. cyfrowych bliźniaków, przygotowywania dokumentacji powykonawczej czy weryfikacji informacji w modelu BIM.

–​​​​​​​ Bardzo się cieszę, że wspólnie z hub4industry połączyliśmy wiele różnych środowisk zaangażowanych w popularyzację metodyki BIM, zwłaszcza w przemyśle. Otrzymujemy liczne głosy od uczestników, że możliwość wymiany doświadczeń, wysłuchania perspektywy drugiej strony np. projektanta lub odwrotnie – inwestora, było dla nich bardzo cenne. I to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się na żywo  – mówi Katarzyna Orlińska-Dejer, prezeska BIM Klaster i współorganizatorka BIM4industry 2021. 

Źródło: Krakowski Park Technologiczny

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę