Technika w służbie zrównoważonego rozwoju

Technika w służbie zrównoważonego rozwoju Sandvik Coromant

Z badania przeprowadzonego niedawno przez KPMG wynika, że kolejne pokolenie pracowników szuka bardziej odpowiedzialnych pracodawców. Z faktu, że co trzecia osoba z tzw. „Generacji Z”, czyli urodzona między 1997 i 2010 rokiem odrzuciłaby ofertę pracy, jeśli stosunek firmy do kwestii zrównoważonego rozwoju nie budziłby jej zaufania, wynika, że atrakcyjne wynagrodzenie i rozwój kariery nie wyczerpują już opisu wymarzonego stanowiska. Jednak jak firmy z branży produkcyjnej, która nadal zmaga się z problemem wdrożenia zrównoważonych praktyk, mogą przyciągnąć nowe pokolenie talentów? W artykule problem ten podejmuje Patrik Eurenius, szef działu zrównoważonego rozwoju i BHP w firmie Sandvik Coromant.

Badanie przeprowadzone przez KPMG i opublikowane w styczniu 2023 r. przyniosło wyraźny wniosek dotyczący rynku młodych talentów. Zgodnie z wynikami badania 55% osób w wieku 25-34 najbardziej ceniłoby u swojego pracodawcy zaangażowanie na rzecz środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG), z czym zgodziłoby się także 51% osób w wieku 18-24. Jeden na pięciu respondentów powiedział, że podczas poszukiwań nowego stanowiska odrzucił(a) ofertę pracy, ponieważ zaangażowanie pracodawcy w realizację postulatów ESG było niezgodne z jego/jej wartościami; w grupie osób w wieku 18–24 lat zgodził się z tym twierdzeniem co trzeci respondent.

Czy zatem branża produkcyjna ma szansę przyciągnąć świadome ekologicznie talenty? W swoim opublikowanym w 2021 r. raporcie Sustainable Manufacturing: From Vision to Action firma Deloitte stwierdza: „Nadchodzi istotna zmiana [w branży produkcyjnej], wymagająca poważnego namysłu. Kto się na nią nie przygotuje, może zostać z tyłu”. Ponadto autorzy raportu przewidują, że widoczne obecnie trendy, takie jak ewolucja w stronę inteligentnych fabryk i ucyfrowionych sieci dostaw, przyspieszą jeszcze bardziej. Solidne strategie w zakresie ESG stają się nieodzowne dla osiągnięcia zarówno dobrej rentowności, jak i wysokiego poziomu satysfakcji klientów, ale czy branża może odnieść sukces na obu tych polach?

Przejrzystość jako klucz

Sensowne cele z zakresu zrównoważonego rozwoju muszą być komunikowane w sposób przejrzysty. Komunikując swoją politykę z zakresu zrównoważonego rozwoju, firmy ryzykują popadnięcie w greenwashing , czyli sytuację, w której firma poświęca czas i pieniądze, by prezentować się jako podmiot przyjazny środowisku, zamiast faktycznie ograniczać swój wpływ na przyrodę. Dlatego ważne jest, aby firma – zwłaszcza produkcyjna – nie tylko komunikowała swoje cele, lecz także jasno dawała do zrozumienia, jakie działania podejmuje w celu ich osiągnięcia. 

Agenda zrównoważonego rozwoju ewoluuje szybko i można odnieść wrażenie, że świat cały czas chce wiedzieć, na jakim jesteś etapie i co robisz. Podtrzymywanie przejrzystej narracji jest niezbędne, aby naszych wysiłków nie zagłuszył informacyjny szum. Dlatego komunikując na zewnątrz swoją politykę zrównoważonego rozwoju, lepiej przedstawić uproszczoną, spójną i wiarygodną historię. 

Nie istnieje jeden uniwersalny sposób zrównoważonej transformacji, który pasowałby do każdego podmiotu. Firma zajmująca się handlem detalicznym i zakład obróbki skrawaniem będą mieć różne potrzeby i strategie. W idealnym przypadku wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju powinny zmierzać do ulepszania takich aspektów działalności biznesowej, które są bezpośrednio powiązane z pozycją organizacji na rynku. Na przykład dla Sandvik Coromant głównym motywem działalności jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla branży obróbki skrawaniem metali. Firma dysponuje specjalistyczną wiedzą o narzędziach składanych, dotyczącą na przykład gatunków ostrzy tokarskich i wierteł przemysłowych. 

Ponieważ sukces działalności Sandvik Coromant zależy w tak dużym stopniu od sprzedaży skutecznych i nowoczesnych narzędzi, firma uznała, że musi uczynić ten obszar bardziej zrównoważonym. Od kilku lat firma Sandvik Coromant oferuje skuteczny program recyklingu węglika, w ramach którego klienci mogą odsprzedać firmie Sandvik Coromant zużyte narzędzia celem ich recyklingu. Oferuje również klientom usługę regeneracji narzędzi, umożliwiającą przywrócenie używanych, ale nadal sprawnych narzędzi do pierwotnego stanu. Obie te usługi przyczyniają się do osiągnięcia przez nas celu, jakim jest przejście na gospodarkę w 90% obiegową do roku 2030. 

Docelowo uzgodnienie celów z dziedziny zrównoważonego rozwoju z zasadniczym modelem biznesowym nada im integralność poprzez połączenie tego, kim jesteśmy z tym, co robimy. Podtrzymywanie takiej narracji we wszystkich formach komunikacji zewnętrznej, zwłaszcza tej zmierzającej do przyciągnięcia nowych pracowników, umożliwi przedstawienie firmy jako podmiotu, który zdaje sobie sprawę ze swojego wpływu na rzeczywistość i podejmuje konsekwentne wysiłki. 

Nauka a zrównoważona działalność biznesowa

Posiadanie spójnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ważne, ale narracja ta musi być również poparta dowodami. Zwłaszcza dla podmiotów zajmujących się nauką, techniką, produkcją i inżynierią (STEM) dysponowanie naukowym uzasadnieniem swojego postępowania to kluczowy czynnik wzbudzający zaufanie, który może przyciągać potencjalnych pracowników, doceniających szczegółowe, poparte dowodami twierdzenia. Jest kilka modeli opartych o naukowe podstawy, do których może odwołać się organizacja, by uwiarygodnić swój dyskurs dotyczący zrównoważonego rozwoju.

Należy do nich inicjatywa Science Based Targets initiative (SBTi), czyli globalne partnerstwo między CDP, programem ONZ Global Compact, Światowym Instytutem Zasobów (WRI) oraz Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF). Przekształcając się w podmiot wyznaczający standardy w zakresie celów ograniczenia emisji przez firmy, SBTi działa jako wiodący partner inicjatywy Business Ambition for 1.5°C campaign. Jest to gorący apel ze strony sojuszu agencji ONZ i liderów przemysłu, wzywający przedsiębiorstwa do wyznaczenia sobie uzasadnionych naukowo celów w postaci zerowej emisji netto, zgodnie z ideą ograniczenia wzrostu globalnej temperatury w przyszłości do 1,5°C.

Podmioty zaangażowane na rzecz SBTi muszą wyznaczyć sobie cele na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat oraz – jako warunek minimalny – spełniać wymogi poziomu dekarbonizacji niezbędnego, by utrzymać globalny wzrost temperatury od zakończenia epoki przedprzemysłowej poniżej 2°C. Firmy są jednak zachęcane do obrania kursu na wartość poniżej 1,5°C. 

Firma, której cele są uzasadnione naukowo, dysponuje dowodem, że działa na rzecz poprawy swojej wiarygodności w zakresie zrównoważonego rozwoju. W istocie badanie przeprowadzone przez SBTi wykazało, że 79% dyrektorów firm odnotowało poprawę reputacji jako jedną z największych korzyści biznesowych, jakie ich firma odniosła dzięki przystąpieniu do tej inicjatywy. Do dnia dzisiejszego ponad 5 tysięcy firm, odpowiadających za ponad jedną trzecią globalnej kapitalizacji giełdowej, dołączyło do SBTi. Grupa Sandvik, w tym Sandvik Coromant, dołączyła w 2022 r. Realizując swoje ambicje dotyczące wpływu na środowisko, firma Sandvik Coromant działa na rzecz zmniejszenia o połowę emisji CO2 wskutek swojej aktywności, oraz aktywnie angażuje się we współpracę z zainteresowanymi stronami, partnerami i dostawcami na rzecz redukcji całkowitego śladu węglowego organizacji.

Lepsze perspektywy na przyszłość 

Młodsze pokolenia, czyli generacja Z i millennialsi, dorastały w czasach rosnącej świadomości wpływu naszej działalności na planetę. Są bardziej skłonne, by zaliczać zrównoważony rozwój do swoich priorytetów i by przyczynić się do zmiany. Ostatecznie firmy prowadzące zrównoważoną działalność są uważane za postępowe i zdolne stawić czoła wyzwaniom przyszłości,a kto nie chciałby, by jego pracodawca uosabiał te wartości? 

Korzyści dotyczą każdej ze stron. Firmy, które komunikują się w sposób przejrzysty i spójny oraz prezentują wiarygodne uzasadnienie dla swojej polityki zrównoważonego rozwoju przyciągną ekologicznie zorientowane talenty z młodego pokolenia, czego dowodzi badanie przeprowadzone przez KPMG. Jednocześnie Ci, którym uda się pozyskać zdolnych ludzi od początku zainteresowanych zrównoważoną działalnością biznesową będą czerpać korzyści z dysponowania zaangażowaną, docenioną kadrą. 

Źródło: Sandvik Coromant

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę