Wirtualne bliźniaki odpowiedzią na rzeczywiste wyzwania

Wirtualne bliźniaki odpowiedzią na rzeczywiste wyzwania Dassault Systèmes

W obliczu coraz częstszych niedoborów wody jej zużycie i wpływ na gospodarkę stają się jednym z najważniejszych światowych wyzwań. Według danych GUS-u w Polsce największy udział w zużyciu wody ma przemysł (ok. 72%). W odpowiedzi na cele zrównoważonego rozwoju ONZ-u, które kładą nacisk na dostępność i zrównoważone zarządzanie wodą, sektor przemysłowy staje dziś przed wyzwaniem dotyczącym bardziej efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Raport "Kluczowa rola wirtualnych bliźniaków w przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju” , przygotowany przez Dassault Systèmes oraz Accenture, wskazuje, że aby osiągnąć zgodność z celami zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 będzie potrzebna całkowita transformacja sposobów zarządzania produktami i usługami w całym cyklu życia produktu.

Powiązane firmy

Dassault Systemès Sp. z o.o.

W wirtualnych bliźniakach drzemie potencjał

Co więcej, raport przywołuje również dane ONZ wskazujące, że do 2030 r. możemy mieć do czynienia z niedoborem wody, nawet w wysokości 40%, której będziemy potrzebować nie tylko do codziennej konsumpcji, ale także, by napędzać globalną gospodarkę.

Accenture i Dassault Systèmes z kolei podają, że potencjał technologii wirtualnych bliźniaków, której  globalny rynek w 2020 r. osiągnął wartość szacunkową 5,4 mld USD, a prognozowany wzrost to 36% CAGR w ciągu kolejnych 5 lat. Technologia wirtualnych bliźniaków pomaga w transformacji ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Pozwala bowiem firmom zmniejszyć koszty, zużycie zasobów i ograniczyć ślad wodny, równocześnie wspierając innowacyjność. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost zastosowania wirtualnych bliźniaków w ciągu kolejnych lat, można się spodziewać, że technologia ta odegra znaczną rolę w transformacji przemysłu ku zrównoważonemu rozwojowi.

Jednym z rozwiązań pozwalających na wykorzystanie potencjału wirtualnych bliźniaków jest platforma 3DExperience od Dassault Systèmes. Platforma umożliwia użytkownikom wspólne modelowanie nowych produktów i procesów w wirtualnym świecie 3D, bez potrzeby tworzenia fizycznych prototypów, które pochłaniają duże zasoby naturalne. Oparte na oprogramowaniu scenariusze wirtualnych bliźniaków są bardzo szczegółowe i pokazują, w jaki sposób można bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby wody. System wykorzystuje data intelligence, modelowanie 3D i wizualizację do śledzenia śladu wodnego produktów i usług, od projektowania i inżynierii poprzez produkcję, aż po wycofanie z eksploatacji. Ostatecznie zyskują na tym konsumenci, ponieważ firmy mogą oferować towary i usługi, które zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przetransportowane przy użyciu mniejszej ilości wody.

Czym jest inicjatywa "Water for Life"

Poprzez rozpoczętą pod koniec zeszłego roku kampanię, będącą elementem szerszego programu "The Only Progress is Human”, firma Dassault Systèmes dąży do podniesienia świadomości na temat zużycia i ochrony wody poprzez optymalizację, tworzenie i innowacyjność oraz edukację. Celem zainicjowanej w lutym 2020 r. kampanii komunikacyjnej jest podnoszenie świadomości w zakresie współczesnych wyzwań społecznych i ekologicznych oraz inspirowanie do tworzenia innowacji w świecie wirtualnym.

Inicjatywa obejmuje 10 aktów skierowanych do szerokiej publiczności, które nie tylko ilustrują sposoby wykorzystania wirtualnych kopii bliźniaczych do tworzenia rzeczywistych wrażeń ukierunkowanych na człowieka, ale stanowią także odpowiedź na konkretne wyzwanie.

Źródło: Dassault Systèmes

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę